NL FR

Nieuws

Dit is een overzicht van alle nieuws- en persberichten. De berichten "Broeders van Liefde in de media" vindt u op deze pagina.
Bent u journalist en wilt u meer info over de activiteiten van de Broeders van Liefde? Of bent u geïnteresseerd in nieuws uit de congregatie of organisatie? Neem dan contact op met de dienst communicatie: Mattias Devriendt (09 241 19 80) of Annelies Naert (09 241 19 98).Zorg aan zet: doe mee!

Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en iedereen wil graag kwaliteitsvolle zorg krijgen wanneer hij die nodig heeft. En toch is zorg niet echt een topthema in de media of een gegeven waarmee de meeste partijen naar de kiezer trekken. De grote publiekscampagne Zorg aan Zet, die door Zorgnet-Icuro werd gelanceerd, wil daarin verandering brengen.
05-02

37 scholen Broeders van Liefde moedigen leerlingen aan op te komen voor een beter leefmilieu, klimaat en planeet

Gisteren spijbelden heel wat van onze 15.000 leerlingen om te betogen in Brussel voor het klimaat. Als schoolbestuur en als scholen Broeders van Liefde staan we positief tegenover dat engagement van jongeren om zich in te zetten voor een hoger doel zoals duurzaamheid en het klimaat.
25-01

Van overprikkeld naar geborgen

In het project 'Van overprikkeld naar geborgen' verkent het Kinderrechtencommissariaat de beleving van kinderen en jongeren over afzondering. Het multifunctioneel centrum Sint-Jozef in Gent is 1 van de 3 voorzieningen die een participatietraject organiseren. De centrale vragen zijn: Wat geeft rust als het even allemaal te veel wordt? Wat heb je nodig om je veilig te voelen? Wat vind je over afzondering in een aparte ruimte? Enkele jongeren van Sint-Jozef gingen creatief aan de slag rond die ervaringen. Kunstenaar Pieter Malfiet van Artforum begeleidde hen. 'Van overprikkeld naar geborgen' kadert in het grotere project 'Prikkels tussen pijn en passie'.
18-01

Spaghetti ten voordele van Bloemenstad

Wil je graag de werking van Bloemenstad vzw steunen en intussen genieten van lekkere spaghetti à volonté? Kom dan op zaterdag 23 maart naar het spaghettifestijn! Van harte welkom ’s middags of ’s avonds in het hoofdgebouw van MFC Sint-Jozef (Ebergiste De Deynestraat 1 in Gent). De opbrengst gaat integraal naar de ondersteuning van onze activiteiten, kampen en vormingen voor vrijwilligers. Inschrijven op www.bloemenstad.be/inschrijvingen
18-01

Broeders van Liefde op de Boekenbeurs

Van 28 oktober tot en met 11 november vindt in Antwerpen de jaarlijkse Boekenbeurs plaats. Tijdens 2 dagen wordt expliciet de link gelegd naar onderwijs en zorg. Op 30 oktober is er LannooCampus Teachers Day en stelt Yves Demaertelaere, bestuurder en verantwoordelijke voor onderwijs in de organisatie Broeders van Liefde, er zijn nieuwste boek 'Op grote schaal scholen slim organiseren' voor, dat hij samen met Tom Van Acker schreef. Een dag later vindt de LannooCampus Zorgnamiddag plaats, met onder meer een lezing van Raf De Rycke, voorzitter van de organisatie Broeders van Liefde, naar aanleiding van zijn herwerkte boek 'psychiatrie, wat je moet weten', waarvan Bernard Sabbe de medeauteur is.
25-10

Ambassadeur van 'Gezin op het werk'

Met een nieuwe campagne 'Gezin op het werk' steunt de Gezinsbond bedrijven en organisaties die gezinsvriendelijke maatregelen (willen) nemen op de werkvloer. De groep Broeders van Liefde in België zet daar graag de schouders onder als ambassadeur van de campagne.
25-10

Op grote schaal scholen slim organiseren

‘Onderwijs in beweging brengen’ is een understatement. Het onderwijs is nog nooit zoveel in beweging geweest. En het zal nog toenemen. Het zijn niet de sterkste soorten die overleven, ook niet de intelligentste, maar wel die welke het best reageren op veranderingen. Die veranderingen roepen heel wat vragen op. Directies zijn niet tégen schaalvergroting, maar blijven wel sceptisch omdat er veel randvoorwaarden vervuld moeten worden. Ze willen een ‘beheersbare grootte’, ondersteunende centrale diensten, voldoende financiële omkadering. Tegelijk pleiten ze voor voldoende autonomie voor de individuele school en haar eigen financieel- en personeelsbeleid. Schaalvergroting is een hot item, ook in het onderwijs. De afgelopen jaren zijn er grote schoolorganisaties ontstaan die een ruimer studieaanbod en een bredere centrale ondersteuning hebben. Deze ontwikkeling brengt professionalisering met zich mee, maar roept ook vragen op. Zullen scholen wel snel genoeg kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen? En zullen leerkrachten en leerlingen zich er thuis voelen?
23-10

Open Minds Awards: stem jij ook?

Zorgnet-Icuro engageerde zich op het congres ‘Open Minds’ in 2016 via vijf kernboodschappen voor een betere geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Met het uitreiken van de eerste ‘Open Minds Awards’ wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen. 72 initiatieven stelden zich kandidaat. Daaruit selecteerde een vakjury 15 praktijken, 3 per categorie. 2 daarvan willen we graag naar voren schuiven. Geef jij hen jouw stem?
16-10

Hoe omgaan met psychose?

Op het 82ste Dr. Guislain Colloquium neemt Prof. Dr. Stijn Vanheule je mee in de psychoanalyse en de ‘open dialoog’ benadering over het werken met psychotische ervaringen “Hoe omgaan met psychose ?”.
09-10

Stem De Sleutel tot ESF-ambassadeur!

Via sport en beweging de nodige competenties ontwikkelen om (weer) aan het werk te kunnen: daarvoor kan je bij De Sleutel terecht. En jij kan het project een duwtje in de rug geven. Stem De Sleutel naar het ESF-ambassadeurschap!
24-09
Inhoud syndiceren
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring