NL FR

Wie is wie?

Elke school heeft haar lokale directie, en elke school heeft een schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt. Vermits de groep Broeders van Liefde zowel lagere als secundaire scholen tellen, in het gewoon en in het buitengewoon onderwijs, is de organisatie van de scholen grondig uitgewerkt. Als (toekomstig) leerling, ouder, leerkracht of directielid kan je naargelang je vraag bij verschillende personen terecht:  de pedagogische begeleidingsdienst., de sectorverantwoordelijken, het directieteam van een specifieke school en het schoolbestuur.

1. Pedagogische begeleidingsdienst

Sectorverantwoordelijken

Yves Demaertelaere
tel. 09 241 19 51 - fax 09 221 98 89
bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs 

 

 Kris Van Landeghem
tel. 09 241 19 79 - fax 09 221 98 89
adjunct-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs. 

 

Pedagogische begeleiding

Raf Missorten
hoofdbegeleider Pedagogische begeleiding gewoon onderwijs.

 

 

Veronique De Kock

pedagogisch begeleider kleuteronderwijs - cluster Merksem-Sint-Job

 

Benjamin Rombaut
pedagogisch begeleider voor de humane- en de taalvakken - cluster Leopoldsburg-Tessenderlo

 

Dorien Veltens
inspecteur-begeleider katholieke godsdienst.

 


 

Johan Lambrecht

pedagogisch begeleider nijverheidstechnische vakken - cluster Zelzate
 

 

Ewan Claeyssens
Pedagogisch begeleider lager onderwijs - cluster Turnhout

 

 

Soraya Fret

Pedagogisch begeleider - cluster Merksem-Sint-Job

 

Inse Van Rossom

Pedagogisch begeleider

 

Katelijn Detand

pedagogisch begeleider - cluster Gent-Aalter-Land van Nevele

 

Catherine Van Nevel
pedagogisch begeleider exacte wetenschappen - cluster Vlaamse Ardennen

 

Sabine Baert

Pedagogisch begeleider

 

 Beleid en organisatie

Walter Verniers
Stafmedewerker beleid en organisatie

 

 

Een overzicht van alle collega's op de centrale diensten vind je hier.

 2. Sectorverantwoordelijken en gemandateerden

Vanuit de Raad van Bestuur krijgen de bovengenoemde sectorverantwoordelijke Yves Demaertelaere en adjunct-sectorverantwoordelijke Kris Van Landeghem een mandaat om het schoolbestuur te vertegenwoordigen in allerhande vergaderingen met betrekking tot de sector onderwijs.

Dat kan zijn:

 • vergaderingen van de LOC's (lokale onderhandelingscomités met afgevaardigden van werkgevers en werknemers);
 • vergadering van de participatieraden (overlegorgaan met afgevaardigden van schoolbesturen, ouders, personeel en socio-culturele verenigingen);
 • vergaderingen van de comités van schoolbesturen van de scholengemeenschappen;
 • vergaderingen van het OCSG (OverlegComité ScholenGemeenschap met gemandateerden van werkgevers en werknemers);
 • vergaderingen van de PRSG (ParticipatieRaad ScholenGemeenschap met gemandateerden van schoolbesturen, oudercomités, personeel en socio-culturele verenigingen);
 • vergaderingen van de diocesane comités van schoolbesturen;
 • vergaderingen met het bestuur van het katholiek onderwijs in Brussel (de Guimardstraat) als afgevaardigden van de Hogere Oversten;
 • vergaderingen met het Ministerie van Onderwijs;
 • enz.

3. Directieteams

In elke school neemt een directieteam het dagelijks beleid van de Raad van Bestuur over. Elke directie houdt regelmatig contact met het schoolbestuur en op die manier wordt een goede samenwerking op alle vlakken verzekerd. De namen van de lokale directieteams vind je bij de scholen zelf. (basisonderwijs en secundair onderwijs)

Omwille van de omvang van het aantal leerlingen heeft het schoolbestuur ook recht op een 'algemeen directeur', die een financiële tegemoetkoming daarvoor krijgt van de Vlaamse regering, maar geen vrijstelling om die functie echt waar te maken. Yves Demaertelaere is benoemd tot algemeen directeur van alle scholen en internaten van de Broeders van Liefde. Zijn taken zijn onder meer:

 • meewerken aan de coördinatie tussen de verschillende onderwijsniveaus (gewoon en buitengewoon kleuter, lager en secundair onderwijs);
 • het schoolbestuur bijstaan, ondersteunen bij de voorbereiding van de directievergaderingen;
 • het schoolbestuur ondersteunen in zijn pedagogisch beleid;
 • het schoolbestuur extern kunnen vertegenwoordigen;
 • het opvoedingsproject van het schoolbestuur ondersteunen bij integratie aan de basis;
 • een brugfiguur zijn tussen directies en schoolbestuur.

4. Schoolbestuur

De v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde is het schoolbestuur van alle scholen van de Broeders van Liefde. Het schoolbestuur (vroeger ook wel 'inrichtende macht' genoemd) draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de scholen. Het schoolbestuur organiseert het onderwijs, werft personeel aan, kent attesten, getuigschriften en diploma's toe. De Vlaamse Gemeenschap betaalt de personeelsleden en verschaft werkingstoelagen per school; hier staat controle en toezicht van de overheid tegenover. Voor het dagelijkse beleid is de lokale schooldirectie verantwoordelijk.Meer dan 50 scholen en 3 internaten hebben een zelfde schoolbestuur:

v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 11
99000 Gent
tel. 09 221 45 45

 

 


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring