NL FR

Pedagogische begeleiding

Om aan de sector gewoon onderwijs met haar 16000 leerlingen en haar 2000 personeelsleden een goede ondersteuning te bieden, werkt er in de Organisatie Broeders van Liefde een team van pedagogisch begeleiders!

Wat? Onze staf staat in voor ondersteuning aan de leerkrachten en aan de directies. Dat doen we zowel op pedagogisch vlak als op beleidsvlak. Onze begeleiding gaat dus zo goed als mogelijk in op alle mogelijke problemen die leerkrachten en directies ervaren. Het kan gaan om pedagogische, didacti¬sche en pastorale ondersteuning, maar ook over themawerking, leraars- of schoolorganisatie enz.

Hoe? Zowel leerkracht, directie, leerling als ouder kunnen met een probleem, situatie of vraag naar ons toekomen. Tegelijk staan wij ook in nauw contact met onze mensen doordat we erg veel schoolbezoeken doen. Door die verschillende informatiebronnen proberen we heel erg dicht bij de dagelijkse werking te staan.

Uitdagingen...

Samen willen we streven naar een grotere samenhang tussen basis- en secundair onderwijs. Verder willen we naast het pedagogische luik ook meer en meer ondersteuning bieden bij het onder¬wijsbeleid van een school. Voor ons gaan beide aspecten hand in hand. Het is een proces dat we de volgende jaren verder zullen uitdiepen.

Ondersteuning, begeleiding en advies - meer dan vakbegeleiding alleen

Kernwoorden voor de pedagogische begeleidingsdienst zijn ondersteuning, begeleiding en advies. Dat doen we zowel in onderwijskundige als in pedagogische materies. Bovendien kijken we verder dan enkel vakbegeleiding. Die ondersteuning en dat advies kaderen zowel binnen de schoolgebonden als schooloverstijgende begeleiding, vak(domein)gebonden en vakoverstijgende begeleiding als de klasgebonden en teamgerichte begeleiding. De bevordering van de onderwijskwaliteit van onze scholen en de versterking van de beroepsbekwaamheid van onze personeelsleden staan hierin centraal. Het allerbelangrijkste in het begeleidingswerk is de aanwezigheid in de scholen zelf. Op die manier willen we een nauwe samenwerking tussen directies, leerkrachten en pedagogische begeleiding laten ontstaan, die wordt opgevat als een coachings- en leerproces, zowel individueel als in team. 'Begeleiden als coaching' betekent dat je zowel leerkrachten als directieleden bevestigt in wat goed is en dat je hen begeleidt in het zoeken naar wat nog beter kan.

Doelstellingen, kerntaken, krachtlijnen en visie

 1. We ondersteunen en begeleiden scholen in hun schoolontwikkeling. We proberen ervoor te zor¬gen dat de school inpast in de “organisatie” van de Broeders van Liefde door de missie, engagementsverklaring, grondstroom, en het opvoedingsproject te bewaken.
 2. We willen een professionele en lerende organisatie zijn. We kijken daarom samen met de directie kritisch naar het beleid van de school en ondersteunen de directies en leidinggeven¬den wat de kwaliteit alleen maar ten goede kan komen. Dat alles doen we op een adviserende manier (financieel, pedagogisch, didactisch, voorraad, materiaal, pastoraal, identiteit,…) en vanuit een ondersteunende ingesteldheid (intern leiderschap, onderwijswetgeving, zelfevaluatieproces, nascholing, actiepunten na een doorlichting,…). Stap voor stap evolueren we daardoor ook van vakbegeleiding naar schoolbegeleiding.
 3. Om goed onderwijs te bieden is het belangrijk om voldoende vernieuwend te werken. We sti¬muleren dan ook volop onderwijsvernieuwingen, zowel op pedagogisch, didactisch als organisatorisch vlak. Belangrijk daarin zijn ook het ondersteunen van de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding en het opvolgen van de leerplannen en eindtermen.
 4. Als pedagogische begeleidingsdienst ondersteunen we de teamwerking. We zoeken bovendien naar nascholingen en plannen verga¬deringen waarin ervaringen binnen vakken, vakdomeinen of beleid uitgewisseld kunnen worden. Zo willen we collega's dichter bij elkaar brengen.
 5. Individuele leerkrachten of specifieke doelgroepen begeleiden en ondersteunen we via klasbezoeken, begeleidingsgesprekken, expe¬rimenten, intervisievergaderingen,… Zo willen we samen op weg gaan op een begeleidende, coachende manier.
 6. Uiteraard zijn we het aanspreekpunt voor informatie of advies of voor een informeel gesprek.

Overzicht staf onderwijs

Pedagogische begeleiding

Raf Missorten 

 • begeleider met coördinerende opdracht
 • ankerpersoon cluster Zelzate-Wachtebeke

Sabine Baert 

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs; domein: zorg en begeleidingsdecreet
 • ankerpersoon cluster Turnhout

Ewan Claeysssens

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs, domein: lager onderwijs
 • ankerpersoon cluster Brakel-Lierde

Veronique De Kock

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs, domein: kleuteronderwijs
 • ankerpersoon cluster Gent

Katelijn Detand 

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs
 • ankerpersoon cluster Aalter en cluster Gent

Soraya Fret 

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs, domein: kleuteronderwijs
 • ankerpersoon cluster Merksem - Sint-Job

Johan Lambrecht

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs, domein: nijverheidstechnische vakken en techniek
 • ankerpersoon cluster Zelzate – Wachtebeke

Benjamin Rombaut

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs, domein: humane wetenschappen en taal
 • ankerpersoon cluster Leopoldsburg – Tessenderlo

Cathérine Van Nevel

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs, domein: wetenschappelijke vakken
 • ankerpersoon cluster Aalter

Inse Van Rossom

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs
 • inspecteur-begeleider co-adjutor  BaO en BuBaO

Dorien Veltens 

 • schoolbegeleider gewoon onderwijs
 • inspecteur-begeleider co-adjutor katholieke godsdienst
 • zinzorg en pastoraat dienst identiteit

Stafmedewerkers

Walter Verniers  stafmedewerker beleid en organisatie
Isabelle D’haeyer stafmedewerker administratie

Het geheel wordt gecoördineerd door de sectorverantwoordelijke voor het gewoon onderwijs

Yves Demaertelaere bestuurder en sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs
Kris Van Landeghem adjunct-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring