NL FR

Maatwerkbedrijf De Sleutel, Weerwerk en Activering

Start

groen maatwerkbedrijf weerwerk geloof in verandering renovatie atelierwerking POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) Competenties activerende werkvloer reintegratie

Maatwerkbedrijf De Sleutel, Weerwerk en Activering

Drugs.... De Sleutel: sinds 1974 actief inzake preventie, hulpverlening en werkgelegenheid in het kader van de drugproblematiek.

 

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven is onze drijfveer.

Vanuit dit geloof helpen we de cliënt zich zelf optimaal te realiseren en zich te re-integreren in de samenleving.

Wij kiezen er voor om verandergericht te werken in samenspraak met elke cliënt.

Meer info 

 

 

Wie zijn we

Onze visie

Dit maatwerkbedrijf is het product van de visie die De Sleutel als netwerk in de drughulpverlening vooropstelt: het geloof in veranderingsgericht werken, een drugvrije toekomst en de re-integratie in de samenleving. Werk is een belangrijke hulp om deze re-integratie te bewerkstelligen en om stabiliteit te verwerven in de verschillende levensgebieden. Om deze doelstelling te bereiken wordt een individueel gefaseerd traject uitgezet.  Zowel in de voorbereidende periode op de Activerende Werkvloer als binnen een betaalde job bij Weerwerk staat activeren en groei centraal, dit steeds op maat van de deelnemer of de medewerker.

Bedrijfsactiviteiten van Weerwerk

Binnen Weerwerk worden personen tewerkgesteld in een betaalde job.
 
Weerwerk heeft verschillende bedrijfsactiviteiten.
  • De groendienst zorgt voor algemeen groenonderhoud als maaien, scheren, snoeien,… en dit zowel bij particulieren als bij bedrijven. In iedere regio is er een groendienst actief. Bergen ervaring dus in ecologisch onkruidbeheer, groenaanleg en groenonderhoud.
  • Weerwerk heeft ook renovatieploegen. Deze ploegen kunnen voorbereidende werkzaamheden aan voor bouw en sloop en voeren allerlei renovatiewerkzaamheden uit in woningen of kantoor (isolatie, plaatsen van wanden in gipskarton, behang- en schilderwerken,…).
  • Enclavewerk en logistieke ondersteuning: Ondersteuning in bestaande productieactiviteiten door ploegen van 2 tot 10 personen. Altijd onder leiding van ervaren instructeurs. Logistiek ondersteuning zoals verhuisopdrachten, vergaderzalen klaarzetten, audiovisueel materiaal opstellen ... .
  • Atelierwerking: Voor heel wat bedrijven voeren we in ons atelier éénmalige of terugkerende opdrachten uit. Montageopdrachten, displays samenstellen, etiketten kleven, goederen en artikelen ompakken, ... .
  • Poetsen, strijken en industiële reiniging: Weerwerk heeft een ruim aanbod. In Gent komen we naar jouw bedrijf of site en geven we jouw burelen, sanitaire ruimtes en atelier een reinigingsbeurt. Ook het bestaande wagenpark kan onder handen genomen worden. In Roeselare is er een eigen strijk- en poetsatelier.
  • Energiescans en renovatieadvies: De Energiesnoeiers helpen je om energie te besparen. Zo voeren we de gratis energiescan uit indien je hier recht op hebt.
 
 

Meer info?

Wenst u meer informatie? Neem een kijkje op www.weerwerk.be.

Onze doelgroep

Activering

Activering richt zich tot die groep werkzoekenden die een periode van training nodig hebben om te kunnen groeien naar een betaalde job.  Binnen Activering richten we ons ook expliciet tot mensen met een verslavingsgeschiedenis.  De belangrijkste methodiek is hier de Activerende Werkvloer.  In deze werkomgeving wordt gewerkt aan stabiliteit op alle levensdomeinen van de deelnemer.  Eens er voldoende stabiliteit verkregen is leert de deelnemer voltijds te werken en verantwoordelijkheid op te nemen.  Eens dit lukt wordt overgegaan tot periodes van stages in Weerwerk, een ander maatwerkbedrijf of een regulier bedrijf.  Daarna is het tijd om effectief te solliciteren voor een betaalde job.  Voor de meeste deelnemers is de opstap via een maatwerkbedrijf een aanrader.  Voor een aantal deelnemers is een effectieve betaalde job – nog – te hoog gegrepen.  Deze mensen worden binnen een arbeidszorgstatuut opgevangen.  Deze onbetaalde tewerkstelling zorgt voor de bestendiging van de verworven competenties én voor de nodige tijd om rustig aan verder te groeien in de richting van een betaalde job.
 

Weerwerk

Weerwerk trekt mensen aan met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en biedt hen een beschermde werkomgeving aan die het mogelijk maakt om de groei en de training verder te zetten.  Tijdens deze betaalde tewerkstelling wordt verder gewerkt aan de groei van de verschillende competenties en zorgt het POP verder voor groei en verandering.  Elk individueel traject zoekt de grenzen van de mogelijkheden van elke persoon op.  Zo krijgen we de mensen op hun hoogst mogelijke niveau van stabiliteit en tewerkstelling.  Een duurzame job is de doelstelling.  Als het kan in het regulier arbeidscircuit, binnen het beschermde circuit zolang het nodig en nuttig is.
 

Contact

Sites in Antwerpen, Gent en Roeselare
route

Weerwerk-site in Antwerpen

Deurnestraat 208, 2640 Mortsel

03 259 08 90

 

Weerwerk-site in Gent

Gaardeniersweg 80, 9000 Gent

09 223 02 04

 

Weerwerk-site in Roeselare

Rotsestraat 31, 8800 Roeselare

051 628 728

website
www.weerwerk.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring