NL FR

Maatwerkbedrijf De Sleutel, Weerwerk en Activering

Start

geloof in verandering reintegratie groen Competenties weerwerk atelierwerking renovatie maatwerkbedrijf activerende werkvloer POP (persoonlijk ontwikkelingsplan)

Maatwerkbedrijf De Sleutel, Weerwerk en Activering

Drugs.... De Sleutel: sinds 1974 actief inzake preventie, hulpverlening en werkgelegenheid in het kader van de drugproblematiek.

 

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven is onze drijfveer.

Vanuit dit geloof helpen we de cliënt zich zelf optimaal te realiseren en zich te re-integreren in de samenleving.

Wij kiezen er voor om verandergericht te werken in samenspraak met elke cliënt.

Meer info 

 


Klik op 'wie zijn we' voor meer info.

Wie zijn we

Onze visie

Dit maatwerkbedrijf is het product van de visie die De Sleutel als netwerk in de drughulpverlening vooropstelt: het geloof in veranderingsgericht werken, een drugvrije toekomst en de re-integratie in de samenleving. Werk is een belangrijke hulp om deze re-integratie te bewerkstelligen en om stabiliteit te verwerven in de verschillende levensgebieden. Om deze doelstelling te bereiken wordt een individueel gefaseerd traject uitgezet.  Zowel in de voorbereidende periode op de Activerende Werkvloer als binnen een betaalde job bij Weerwerk staat activeren en groei centraal, dit steeds op maat van de deelnemer of de medewerker.

Bedrijfsactiviteiten van Weerwerk

In de twee regio’s (Gent en Antwerpen) samen zijn binnen Weerwerk ongeveer 100 personen tewerkgesteld in een betaalde job.
 
Weerwerk is actief in drie bedrijfsactiviteiten. De groendienst zorgt voor algemeen groenonderhoud als maaien, scheren, snoeien,… en dit zowel bij particulieren als bij bedrijven in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In dezelfde regio’s zijn ook de Weerwerk renovatieploegen aan het werk. Deze ploegen kunnen voorbereidende werkzaamheden aan voor bouw en sloop en voeren allerlei renovatiewerkzaamheden uit in woningen of kantoor (isolatie, plaatsen van wanden in gipskarton, behang- en schilderwerken,…). Tot slot is er in Gent een atelier waar onderdelen van een productieproces (assemblage, inpakwerk, bandwerk, houtconstructie,…) in opdracht van andere bedrijven worden uitgevoerd. Indien mogelijk kan zulks ook in het opdracht gevend bedrijf zélf.

Meer info?

Wenst u meer informatie? Neem een kijkje op www.weerwerk.net of stel je vraag aan info@weerwerk.net De werkplaats in Gent is bereikbaar op 09/223.02.04. Voor Weerwerk Antwerpen belt u in op het nummer 03/770.55.52. Op uw vraag zal men u met zorg een gratis prijsbestek opmaken. U mag rekenen op een kwaliteitsvolle uitvoering van uw opdracht.

Onze doelgroep

Activering

Activering richt zich tot die groep werkzoekenden die een periode van training nodig hebben om te kunnen groeien naar een betaalde job.  Binnen Activering richten we ons ook expliciet tot mensen met een verslavingsgeschiedenis.  De belangrijkste methodiek is hier de Activerende Werkvloer.  In deze werkomgeving wordt gewerkt aan stabiliteit op alle levensdomeinen van de deelnemer.  Eens er voldoende stabiliteit verkregen is leert de deelnemer voltijds te werken en verantwoordelijkheid op te nemen.  Eens dit lukt wordt overgegaan tot periodes van stages in Weerwerk, een ander maatwerkbedrijf of een regulier bedrijf.  Daarna is het tijd om effectief te solliciteren voor een betaalde job.  Voor de meeste deelnemers is de opstap via een maatwerkbedrijf een aanrader.  Voor een aantal deelnemers is een effectieve betaalde job – nog – te hoog gegrepen.  Deze mensen worden binnen een arbeidszorgstatuut opgevangen.  Deze onbetaalde tewerkstelling zorgt voor de bestendiging van de verworven competenties én voor de nodige tijd om rustig aan verder te groeien in de richting van een betaalde job.
 

Weerwerk

Weerwerk trekt mensen aan met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en biedt hen een beschermde werkomgeving aan die het mogelijk maakt om de groei en de training verder te zetten.  Tijdens deze betaalde tewerkstelling wordt verder gewerkt aan de groei van de verschillende competenties en zorgt het POP verder voor groei en verandering.  Elk individueel traject zoekt de grenzen van de mogelijkheden van elke persoon op.  Zo krijgen we de mensen op hun hoogst mogelijke niveau van stabiliteit en tewerkstelling.  Een duurzame job is de doelstelling.  Als het kan in het regulier arbeidscircuit, binnen het beschermde circuit zolang het nodig en nuttig is.
 

Contact

sites in Gent en Antwerpen
route

Weerwerk-site in Antwerpen

Van Trierstraat 28 a, 2018 Antwerpen

 

Weerwerk-site in Gent.

Mahatma Gandhistraat 2 A, te 9000 Gent

 

Telefoonnummer

09 232 58 08

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring