NL FR

Sint-Laurens Secundair Onderwijs

Start

jouw talent = jouw toekomst geborgenheid Breed studieaanbod buitenschoolse activiteiten STEM leerlingenbegeleiding respect leerzorg kwaliteit

Sint-Laurens

Sint-Laurens secundair onderwijs draagt de schoolgaande jeugd een warm hart toe. Vanuit de geest en de traditie van de Broeders van Liefde hebben wij oog voor elke leerling die ons wordt toevertrouwd. De filosofie van de Caritas dragen we hoog in ons vaandel.

Ontluikende talenten, kwaliteitsvol onderwijs en respect: het zijn de basisingrediënten van ons gesmaakte recept. Een brede waaier aan studierichtingen nodigt leerlingen uit het beste in hen naar boven te halen.

Onderwijs overstijgt ook de muren van het klaslokaal. Sport, cultuur, muziek en sociale betrokkenheid dragen wij hoog in ons vaandel. En de kers op de taart? De passie waarmee een team van vakbekwame en gedreven leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteunend personeel en directie dag in dag uit de ondernemers van morgen op weg helpt en laat groeien naar volwassenheid.

Samen lopen we school, samen maken we school. Studeren op Sint-Laurens is studeren voor je toekomst.

Sint-Laurens SO bestaat uit 3 vestigingsplaatsen die één geheel vormen. In Zelzate bieden wij onderwijs van 12 tot 19 jaar aan, zowel aso, tso als bso. In Wachtebeke hebben we een eerste graad (A-stroom) en een tweede graad (aso). In Mariakerke kan er een specialisatiejaar Business Support gevolgd worden. 

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

 

Leerlingenbegeleiding, leerzorg en geborgenheid

 

Wij staan voor een brede basiszorg en garanderen een begeleiding van elke leerling. De zorg begint in de klas, maar hulp kan en moet soms de lessen overstijgen. Grotere leermoeilijkheden, een langdurige afwezigheid of taalproblemen vragen immers een individuele inhaalbeweging. In dat geval staat een team bekwame leerlingenbegeleiders klaar om onze leerlingen te ondersteunen. Een individueel leertraject of extra maatregelen worden voorzien. Op die manier willen we onze leerlingen in de best mogelijke omstandigheden alle kansen op leersucces geven.

Onze basiszorg overstijgt ook het eigenlijke leren. Wie heeft het al eens niet moeilijk? Je goed in je vel voelen is ruim zo belangrijk. Ook daar hebben we oog voor. Een informele babbel of een duwtje in de rug vermogen veel.

 

Kwaliteit

Wij richten ons op kwaliteitsvol en competentiegericht onderwijs: kennis, vaardigheden en attitudes zijn wezenlijke radertjes in het geheel en komen in dezelfde mate aan bod. Elke leerling moet ook zichzelf kunnen zijn. Bij ons krijgen ze dan wel de kans de grenzen van hun kennen en kunnen af te tasten, de lat mag hoog liggen, maar ze moet haalbaar blijven.

 

Jouw talent = jouw toekomst

Een creatieve duizendpoot, de wetenschapper van morgen, een talenknobbel? Een krak in techniek, de econoom in spe of maatschappelijk bewogen? Bij ons zijn jullie aan het juiste adres!

‘Talent kweek je,’ zegt men wel eens. Of: ‘Talent heb je.’ Wij weten dat onze leerlingen talenten hebben en we helpen die met plezier ‘kweken’. Interesses laten ontbolsteren of ontluiken, dat is de kracht van goed onderwijs.

In dat licht hebben wij een breed aanbod studierichtingen die wij in 5 belangstellingsgebieden of departementen indelen: economie en maatschappij; kunst en creatie; talen; welzijn en maatschappij; wetenschappen en techniek.

 

Respect

Minderwaardige studierichtingen bestaan niet, laten we daar heel duidelijk in zijn. Elke studierichting op onze school heeft haar eigenheid en biedt onze leerlingen maximale kansen om hun gekozen weg succesvol af te leggen. Wij zien dan ook geen heil in het scheiden of stigmatiseren van onderwijsvormen. Schotten tussen aso, bso en tso hebben wij niet. Algemeen vormende, beroepsvoorbereidende en technisch georiënteerde richtingen zitten als het ware samen aan één ronde tafel. Geen hiërarchie. We staan voor gelijkwaardigheid en respect. Leerlingen moeten de juiste keuzes kunnen maken. Het lijkt ons maar fair alle opties voor hen open te houden.

Respect gaat veel verder, we werken rond anti-pesten, ziekenzorg, warmste week, rode-neuzen-dag, inleefreis, Ziezo, vredesweek,… Ook de leerlingenraden krijgen een belangrijke rol binnen de school, de stem van de leerling wordt gehoord.

Onze doelgroep

Onze richtingen

Sint-Laurens secundair onderwijs draagt de schoolgaande jeugd een warm hart toe. Vanuit de geest en de traditie van de Broeders van Liefde hebben wij oog voor elke leerling die ons wordt toevertrouwd. De filosofie van de Caritas dragen we hoog in ons vaandel.

Ontluikende talenten, kwaliteitsvol onderwijs en respect: het zijn de basisingrediënten van ons gesmaakte recept. Een brede waaier aan studierichtingen nodigt leerlingen uit het beste in hen naar boven te halen.

Onderwijs overstijgt ook de muren van het klaslokaal. Sport, cultuur, muziek en sociale betrokkenheid dragen wij hoog in ons vaandel. En de kers op de taart? De passie waarmee een team van vakbekwame en gedreven leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ondersteunend personeel en directie dag in dag uit de ondernemers van morgen op weg helpt en laat groeien naar volwassenheid.

Samen lopen we school, samen maken we school. Studeren op Sint-Laurens is studeren voor je toekomst.

Sint-Laurens SO bestaat uit 3 vestigingsplaatsen die één geheel vormen. In Zelzate bieden wij onderwijs van 12 tot 19 jaar aan, zowel aso, tso als bso. In Wachtebeke hebben we een eerste graad (A-stroom) en een tweede graad (aso). In Mariakerke kan er een specialisatiejaar Business Support gevolgd worden.  

Contact

Patronagestraat
51
9060
Zelzate
route

Telefoonnummer

09 345 53 19

website
www.sint-laurens.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring