NL FR

Vorselaar, Gezinsvervangend Tehuis de Troon

Start

tehuis voor niet-werkenden geïndividualiseerde begeleiding zelfontplooiing maatschappelijk integratie Zelfstandigheid

De Troon

De Troon is een gezinsvervangend tehuis voor personen met een verstandelijke beperking


Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

De best mogelijke ondersteuning

“De Troon wil met en voor iedere volwassene met een handicap én hun families, zoeken naar de meest passende ondersteuning.”

De Troon engageert zich t.a.v. de bewoners en zolang dit hun eigen keuze is ‘voor de rest van hun leven’. Dat betekent dat de Troon de bewoners en de organisatie van de best mogelijke ondersteuning tot aan het einde van hun leven garandeert. Wat eventueel bijkomende problemen ook mogen zijn, steeds engageert de Troon zich om een zo groot mogelijke inspanning te doen om ‘zorg op maat’ te blijven garanderen.
Centraal in de begeleiding voor iedere bewoner is het nastreven van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.Ieders mogelijkheden bepaalt hierbij de graad van zelfstandigheid, zelfontplooiing en maatschappelijke integratie. Een aandachtsbegeleidster en een handelingsplan (‘plan voor een goed leven’) garanderen een geïndividualiseerde begeleiding.

De meest passende ondersteuning

 “Troon garandeert de best mogelijke ondersteuning tot aan het einde van hun leven.”

De Troon wil met en voor iedere volwassene met een beperking én hun families, zoeken naar de meest passende ondersteuning. In ons tehuis kunnen we permanente woonopvang bieden (binnen gesubsidieerde capaciteit). We kunnen instaan voor een aangepaste dagopvang met een activiteitenbegeleider. Een christelijke inspiratie en liefdevolle grondhouding gekenmerkt door persoonlijke betrokkenheid, onvoorwaardelijk respect voor de bewoner en zijn gezin, gelijkwaardigheid en acceptatie, vormen het fundament van de zorg.
De Troon zet zich ook in bij zorgbemiddeling. We nemen deel aan het regionale overleg en de centrale wachtlijstwerking. De centrale wachtlijst heeft tot doel het zoeken naar een geschikte opvang of begeleiding voor personen met een beperking te vergemakkelijken. We kunnen ervoor zorgen dat iedere persoon die dit wenst op de centrale wachtlijst aangemeld wordt en dat zijn belangen verdedigd worden.

Geschiedenis

In 1976 begon zr. Aleydis in Grobbendonk met de opvang van enkele vrouwelijke psychiatrische patiënten en mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het tehuis werd genoemd naar de priorij Onze Lieve Vrouw ten Troon, die in de late Middeleeuwen van grote betekenis was voor de streek en waarvan de ruïnes nu nog te zien zijn in de buurt van het 'Engels kamp' te Grobbendonk.
Wat in het begin werkelijk als 'experiment' werd beschouwd, is nu uitgegroeid tot een mooi en goed functionerend tehuis. In 1992 betrokken de bewoners de nieuwbouw te Vorselaar. Op 1 september 1995 werd 'De Troon' overgenomen door de Congregatie van de Broeders van Liefde.


 

Onze doelgroep

Een thuis voor vele

De Troon is een gezinsvervangend tehuis voor personen met een verstandelijke beperking. De Troon is hun huis maar voor velen ook hun thuis. De Troon is erkend als ‘tehuis werkenden’, ‘tehuis niet werkenden’ en ‘nursing’..

Elke bewoner heeft een eigen 'studio' met toilet en wastafel. Iedere studio heeft zowel een eigen voordeur als een deur die uitgeeft op een centrale gang en de gemeenschappelijke ruimtes. Zo krijgen de bewoners zowel kansen op privacy als een aanbod aan (begeleid) samenleven met medebewoners. Er is ruim aandacht voor dagbesteding, zowel binnens- als buitenshuis. Centraal in de begeleiding voor iedere bewoner is het nastreven van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ieders mogelijkheden bepalen hierbij de graad van zelfstandigheid, zelfontplooiing en maatschappelijke integratie. Een aandachtsbegeleider en een handelingsplan ('plan voor een goed leven') garanderen een geïndividualiseerde begeleiding. Een christelijke inspiratie en liefdevolle grondhouding gekenmerkt door persoonlijke betrokkenheid, onvoorwaardelijk respect voor de bewoner en zijn gezin, gelijkwaardigheid en acceptatie, vormen het fundament van de zorg.

Contact

contact
Sassenhout
43
2290
Vorselaar
route

Telefoonnummer

014 21 93 72

website
www.detroon.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring