NL FR

OC Brecht, Orthopedagogisch Centrum Clara Fey

Start

deskundigheid kwaliteit van leven samenwerking in netwerken Professionaliteit respect voor de cliënt en zijn gezin investeren in de toekomst gelijkwaardigheid en acceptatie

O.C. Clara Fey

Het orthopedagogisch centrum Clara Fey biedt dienstverlening aan personen met beperkingen op vlak van woonzorgverlening, dagbesteding en tewerkstelling en dit zowel in residentiële, semi-residentiële als in ambulante vorm.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Ondersteuningscentrum

O.C. Clara Fey streeft ernaar een ondersteuningscentrum te zijn ten dienste van personen met verstandelijke beperkingen en/of bijkomende ondersteuningsnoden, hun gezin en naaste betrokkenen. De cliënt kan naargelang zijn ondersteuningsnood beroep doen op ons aanbod om zijn ontwikkeling, persoonlijke welzijn en algemeen functioneren te bevorderen. Binnen deze opdracht stellen we de ondersteuningsvraag van de cliënt en zijn gezin centraal. We richten ons op de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt en dragen bij tot kwaliteit van leven voor iedere cliënt. Daarin streven we naar continue groei en verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning onder meer door zorg te dragen voor de professionaliteit, deskundigheid en het welzijn van onze medewerkers.
 

Samenwerking in een netwerk

Waar nodig zoeken we naar samenwerking en een netwerk met derden. Een gezond en realistisch beheer van de personele, materiële en financiële middelen en mogelijkheden stelt ons in staat deze opdracht te realiseren en te investeren in de toekomst. We vertrekken van een christelijke inspiratie en liefdevolle grondhouding, gekenmerkt door persoonlijke betrokkenheid, onvoorwaardelijk respect voor de cliënt en zijn gezin, gelijkwaardigheid en acceptatie.

“We bieden zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met (mentale) beperkingen en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele of andersoortige stoornissen.”

 

Onze doelgroep

Woonzorg, dagbesteding en tewerkstelling

“We vertrekken van een christelijke inspiratie en liefdevolle grondhouding, gekenmerkt door persoonlijke betrokkenheid, onvoorwaardelijk respect voor de cliënt en zijn gezin, gelijkwaardigheid en acceptatie.”

Het orthopedagogisch centrum Clara Fey biedt dienstverlening aan personen met beperkingen op vlak van woonzorgverlening, dagbesteding en tewerkstelling. We bieden zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met (mentale) beperkingen en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele of andersoortige stoornissen. Dit zowel in residentiële, semi-residentiële als in ambulante vorm, aangepast aan de nood en de zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving. We bereiken dagelijks 300 kinderen en jongeren in de minderjarigenwerking (Internaat en semi-internaat). We begeleiden zo'n 110 volwassenen in de volwassenenwerking (wonen, trajectbegeleiding, dagbesteding, arbeidszorg). In het arbeids- en activiteitencentrum wordt in meerdere projecten ondersteuning geboden bij dagbesteding van personen met (mentale) beperkingen. Voor de ene betekent dit een dagbezigheid in één van de eigen ateliers, of ondersteuning via de methodiek van begeleid werken, voor de andere een "reguliere" arbeidsactiviteit van beperkte omvang. Het arbeids- en activiteitencentrum organiseert tevens de dagbezigheid van de cliënten die in de woonvormen verblijven. We bereiken een 40-tal personen.

Contact

Bethaniënlei
5
2960
Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor)
route

E19 vanuit Antwerpen richting Breda.
Afrit 4 Sint-Job-in-'t-Goor.
Doorheen het centrum.
Voorbij de kerk aan rechterzijde.

Telefoonnummer

03 636 01 13

website
http://www.clarafey.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring