NL FR

GGZ Gent, Centra voor Drughulpverlening en Preventie de Sleutel

Start

Pioniersgeest Professionaliteit geloof in verandering wegen op het beleid Regionale verspreiding Slagvaardige organisatie Engagement van de medewerkers Breed aanbod gelijkwaardigheid Open debatcultuur

De Sleutel

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

 

 

Klik op 'wie zijn we' voor meer info.

 

 


 

Wie zijn we

De meerwaarde van een drugvrij leven

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen. Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven is onze drijfveer. Vanuit dit geloof helpen we de cliënt zich zelf optimaal te realiseren en zich te reïntegreren in de samenleving.

De Sleutel beschikt hiervoor over een uitgebreid netwerk aan instellingen. Zo hebben we 5 laagdrempelige ambulante centra in de grote steden (naast Mechelen ook Brugge, Gent en Antwerpen), een Crisis Interventiecentrum te Wondelgem, 2 residentiële instellingen voor volwassenen (Therapeutische Gemeenschap Merelbeke en Gent), 1 residentiële instelling voor jongeren (Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma te Eeklo) en Sociale Werkplaatsen in diverse grote steden. De Sleutel neemt bovendien een uitgebreide preventietaak op zich en is actief inzake Wetenschappelijk Onderzoek.

Kansen geven

We proberen nieuwe kansen aan te bieden op alle levensgebieden daar drugverslaafden vaak kansen misten op het vlak van opvoeding, socialisering, vorming en onderwijs. Om deze doelstellingen te bereiken maakt De Sleutel  gebruik van haar netwerk van hulpverleningscentra, sociale werkplaatsen en werkgelegenheidprojecten in diverse regio’s en van haar preventieprogramma’s.
 
De preventieprojecten richten zich voornamelijk op het trainen van sociale vaardigheden van in de kleuterklas tot op het einde van de lagere school. Via het bevorderen van sociale vaardigheden (dankzij integratie in lesinhoud) proberen we de jongeren beter weerbaar te maken tegen druggebruik. Ook voor leraren middelbaar onderwijs bieden we preventieprogramma’s  aan. Verder heeft onze afdeling preventie een aanbod inzake voordrachten naar ouders en het verenigingsleven toe.

Werkgelegenheidsprojecten

Onze werkgelegenheidsprojecten bieden voor gemarginaliseerde ernstig verslaafde mensen een eerste opstap zodat ze opnieuw samen met anderen zinvol actief  kunnen worden. Op het vlak van werkgelegenheid organiseren we arbeidszorg, opleiding, sociale tewerkstelling, begeleiding op de werkvloer en arbeidstrajectbegeleiding.  Onze werkplaatsen in diverse grote steden zijn actief in de sector groen en renovatie (beide zowel voor openbare besturen als particulieren) en in de industrie (vb aanmaak paletten, mailings). 
 
De Sleutel is tevens actief buiten Vlaanderen. Zo werken we nauw samen met organisaties in Wallonië en in Europa in het kader van verscheidene Europese projecten.

Centrale diensten

De Sleutel biedt vanuit de Centrale diensten te Gent ondersteuning aan al haar afdelingen. Het gaat hier om een dienst boekhouding en facturatie, een dienst wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg, een dienst informatica en databaseontwikkeling, een dienst personeel, een dienst externe relaties, een projectenbureau dat zowel Vlaamse, nationale als internationale projecten organiseert, stafmedewerkers behandeling en teambegeleiding en tenslotte een klussendienst.
 
De ondersteuning van onze afdelingen door deze centrale diensten wordt versterkt door de centrale diensten van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, die instaan voor de nodige ondersteuning op het beleidsmatige, financiële, logistieke, juridische en ethische vlak.
De Sleutel behoort sinds 1991 tot het geheel van initiatieven van de Broeders van Liefde. De missie van De Sleutel past in de missie van de sector Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde.

Maak kennis met ons in dit filmpje

Onze doelgroep

Onze doelgroep

Binnen ons netwerk helpen wij jonge en volwassen personen die af en toe iets gebruiken of gebruikt hebben en die hetzij zich zelf zorgen beginnen te maken of waarover anderen zich zorgen beginnen te maken. Ook personen wiens gebruik schade berokkent of heeft berokkend kloppen bij ons aan, net als personen waarvoor de afhankelijkheidscriteria volgens DSM IV (1) van toepassing zijn. Elk jaar noteren we - verspreid over het netwerk van De Sleutel - meer dan 3000 aanmeldingen. In totaal staan bijna 250 werknemers in voor de begeleiding van deze cliënten (binnen de hulpverlening).

Contact

contact
J. Guislainstraat
43a
9000
Gent
route

Telefoonnummer

09 210 87 10

website
http://www.desleutel.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring