NL FR

BuSO Woluwe, Koninklijk Instituut Woluwe

Start

deskundigheid kwaliteitsbewaking participeren overleg verantwoordelijkheid goede omkadering groeimogelijkheden draagkracht

BuSO K.I. Woluwe

BuSO Koninklijk Instituut in Woluwe is een secundaire school waar jongeren met een attest voor het buitengewoon onderwijs type 6 (leerlingen met een visuele beperking) of type 9 (leerlingen met een diagnose autisme) terecht kunnen.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

 

 

Wie zijn we

Een duidelijke schoolvisie

  • We willen een duidelijke schoolvisie definiëren op verschillende aspecten van onze werking, vertrekkend vanuit een christelijk denkkader en de missie van de Broeders van Liefde. Die visie dient als vertrek- en eindpunt van de hele werking en wordt gehanteerd bij overleg, belangrijke discussies, beslissingen en evaluatiemomenten. Vanuit die visie wordt de algemene structuur en organisatie bepaald, geïmplementeerd en bewaakt.
  • We halen het beste uit het personeelskorps door hun te laten participeren in de ontwikkeling van de schoolvisie, door permanente bijsturing en vorming, door ze didactisch en inhoudelijk te coachen. We zorgen voor duidelijke taakomschrijvingen, stimuleren verantwoordelijkheid en deskundigheid, we houden respectvol rekening met ambities, draagkracht en complementariteit. We trachten de noden van het personeel tijdig en correct te interpreteren en hechten belang aan teambuilding.
  • De leerlingen zijn het centrum van de school. We geloven in hun (groei-) mogelijkheden binnen een onderwijssetting waar onderwijsdoelstellingen moeten gehaald worden, rekening houdend met individuele vragen door IHP’s uit te werken. Vanuit begrip en inzicht in hun functioneren en een efficiënt leerlingenvolgsysteem willen we komen tot de best mogelijke pedagogische aanpak. We hebben aandacht voor hun persoonlijk welzijn en stimuleren sociaal aanvaardbaar gedrag en maatschappelijke integratie.
  • We creëren een schoolklimaat waarin zorgzaam omgaan met elkaar kan groeien. Pastorale werking, vernieuwing en betrokkenheid op de maatschappij maken deel uit van de schoolcultuur en bevorderen bij leerlingen en personeel een authentiek gevoel van welbevinden waardoor iedereen graag naar school komt.
  • We maken werk van een georganiseerde, gestructureerde en efficiënte communicatie:intern, met ouders, met externe partners, public relations.
  • Met de beschikbare middelen dragen we zorg voor de veiligheid en voor een goede omkadering van de werking op materieel, administratief en financieel gebied. Iedereen deelt in de verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen.
  • Voor de kwaliteitsbewaking zetten we structuren op aan de hand van kwaliteitsindicatoren
     

Leer ons kennen in dit filmpje!

Onze doelgroep

Meer dan 175 jaar ervaring en expertise

In de secundaire school kunnen jongeren met een attest voor het buitengewoon onderwijs type 6 (leerlingen met een visuele beperking) of type 9 (leerlingen met een diagnose autisme) terecht. Er is steeds een doorverwijzing van het CLB noodzakelijk. Het onderwijsaanbod wordt georganiseerd op twee vestigingen: Sint-Lambrechts-Woluwe en Huldenberg.
•Opleidingsvormen 1 en 4 (niveau gewoon onderwijs)
•Geïntegreerde samenwerking met het multifuctioneel centrum (MFC) op elke campus

De secundaire school heeft een ruime ambulante werking naar ondersteuning van leerlingen met visuele beperkingen en/of autismestoornis in het gewoon onderwijs (GON).

Onze opleidingsvormen

Buitengewoon Secundair Onderwijs voor jongeren met een visuele beperking of een autismespectrumstoornissen / Geïntegreerd Onderwijs - Type 6 en 9
Campus Woluwe:

•OV1 type 6: voor jongeren met een visuele beperking: 3 fasen, aanbod afgestemd op individuele noden

•OV4 type 6: voor jongeren met een visuele beperking: A-stroom, 2de graad: handel-talen of economie, 3de graad: informaticabeheer

•OV4 type 6: voor jongeren met een visuele beperking: B-stroom, 2de en 3e graad: kantoor, 7de jaar kantooradministratie en gegevensbeheer

•OV4 type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis: A-stroom, 2de graad: handel-talen of economie, 3de graad: informaticabeheer

•OV4 type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis: B-stroom, 2de en 3e graad: kantoor, 7de jaar kantooradministratie en gegevensbeheer

 

Campus Huldenberg:

       •OV1 type 6: voor jongeren met een meervoudige en visuele beperking

 

GON-begeleiding

Het BuSO biedt ook Geïntegreerd Onderwijs aan. Dit is een onderwijsmodel waarbij jongeren met een autismespectrumstoornis, visuele beperking het gewoon onderwijs blijven volgen met begeleiding vanuit de school van het Koninklijk Instituut Woluwe.

 

 

Contact

contact
Georges Henrilaan
278
1200
Sint-Lambrechts-Woluwe
route

Openbaar vervoer: Vanuit Brussel-Centraal Metro richting Stokkel nemen tot Josephine-Charlotte. Erfprinslaan volgen tot derde straat rechts: Georges Henrilaan.

Met de wagen: Vanuit Hasselt, Gent of Antwerpen. Via de Brusselse ring: E40 Leuven-Brussel, richting Brussel nemen tot einde van de snelweg. Voorsorteren richting Montgomery. In de tunnel rechts houden om volgende tunnels te vermijden. Uit de tunnel de straat volgen tot eerste kruispunt met lichten, en daar links afslaan: Georges Henrilaan.

 

Telefoonnummer

02 735 40 85

website
http://www.kiwoluwe.org/buso/buso
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring