NL FR

BaO Drongen, Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Paulus

Start

individuele begeleiding samenhorigheid vriendelijkheid groene school gemoedelijkheid Open sfeer veel speelruimte openbloeien

Sint-Paulus, Drongen

De basisschool Sint-Paulus heeft zowel een kleuter- als een lagere afdeling. De kleuterafdeling bestaat uit een peuterklas, een eerste, tweede en derde kleuterklas. De lagere afdeling biedt onderwijs aan van het eerste tot het zesde leerjaar.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Een katholieke, open en groene school

Sint-Paulus, Drongen-Luchteren is een katholieke, open en groene school in een rustige omgeving met veel speelruimte. We stemmen ons af op het niveau van het kind en richten ons op creatieve geesten, samenhorigheid, vriendelijkheid en gemoedelijkheid. Zo worden we een warme school met een warme sfeer. Onze Sint-Paulusschool wil openstaan voor alle kinderen. Wij willen hen niet alleen een ernstige basiskennis bijbrengen om met succes verder te kunnen studeren, maar ook aandacht besteden aan alle andere aspecten van de opvoeding. Als eigentijdse basisschool willen we immers niet enkel het verstand ontwikkelen maar de gehele mens vormen tot een harmonische persoonlijkheid.

Opvoeding en onderwijs

 “Een goede samenwerking tussen school en gezin is onontbeerlijk.”

De essentie van deze verwachtingen die ons programma, onze leermethode en onze opvoeding tekenen kunnen we als volgt omschrijven.  Onze Sint-Paulusschool wil een school zijn waar uw kind zich gelukkig voelt, waar een christelijke levenshouding behartigd wordt, waar leren meer is dan louter kennisoverdracht,maar ook attitudevormend werkt, waar de mogelijkheden van Uw kind kunnen openbloeien door individuele begeleiding en aanmoediging, waar gezonde tucht en elementaire beleefdheid samengaan. Om die opvoeding en dat onderwijs behoorlijk uit te bouwen is een goede samenwerking tussen school en gezin onontbeerlijk.

Onze doelgroep

Kleuter en lager

De basisschool Sint-Paulus heeft zowel een kleuter- als een lagere afdeling. De kleuterafdeling bestaat uit een peuterklas, een eerste, tweede en derde kleuterklas. De lagere afdeling biedt onderwijs aan van het eerste tot het zesde leerjaar.

Contact

Gavergrachtstraat
97
9031
Gent (Drongen - Luchteren)
route

Telefoonnummer

09 226 43 12

secretariaat@spdrongen.be

website
http://www.sintpaulusdrongen.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring