NL FR

BaO Merendree, Gesubs. Vrije Basisschool Sint-Gerolf

Start

Sint-Gerolf, basisschool OP WEG

De basisschool Sint-Gerolf heeft zowel een kleuter- als een lagere afdeling. De kleuterafdeling bestaat uit een peuterklas, een eerste, tweede en derde kleuterklas. De lagere afdeling biedt onderwijs aan van het eerste tot het zesde leerjaar.

 

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Onze scholen bieden een kleurig perspectief! 

De baseline 'Op Weg' drukt uit dat onze scholen niet statisch zijn. Ze zijn in beweging. Ook de jongeren die bij ons binnenkomen zijn in volle evolutie.
'Op Weg' is een mooi beeld voor stapsgewijs samen richting nemen en toch je identiteit bewaren. Dat is ook hetgene wat we met onze leerlingen willen bereiken.

Het vierkante blokje in het schoollogo suggereert een strakke, afgewogen en evenwichtige structuur. Dat past bij onze discipline en de kwaliteitsvolle traditie.
Vanuit het vierkantje vertrekken verschillende kleurige lijnen. Zij tonen souplesse en beweeglijkheid, die toch niet richtingloos zijn. Dat past bij de zorg, warmte, hartelijkheid en openheid die we in onze scholen trachten te realiseren. Elk talent kan zich bij ons ook in een eigen richting ontwikkelen en zijn/haar eigen weg gaan. Wij staan voor ontplooiing, voor diversiteit...

Elk kind wordt naar waarde geschat!

Kennis bijbrengen en overdragen blijft één van de belangrijkste doelen van elke school. Toch menen wij te mogen zeggen dat in onze school elk kind naar waarde wordt geschat. 
Ook diegenen voor wie het leren niet zo eenvoudig verloopt. 
Leerlingen die het met de leerstof moeilijker hebben, worden van zeer nabij gevolgd door de klastitularis en de zorgjuf. 

HAKUM

De Sint-Gerolfschool maakt deel uit van de scholengemeenschap 'HAKUM'.
De scholengemeenschap staat voor het samenwerkingsverband tussen meerdere scholen.vereningt de basisscholen van:

HAKUM

  • Sint-Paulus Hansbeke
  • Emmaüs Aalter
  • Sint-Franciscus Knesselare
  • Sint-Medardus Ursel
  • Sint-Gerolf Merendree en Sint-Vincentius Nevele

Door dit samenwerkingsverband beschikken we over een grotere draagkracht, meer middelen en specifieke expertise om onze maatschappelijke opdracht met succes te vervullen.
De mogelijkheden om gedifferentieerd te werken zijn ruimer, nascholing volgen wordt makkelijker en er zijn meer mogelijkheden tot overleg. De nieuwe structuur leidt tot een bestuurlijke schaalvergroting en draagt bij tot een efficiënter beheer van de beschikbare middelen.

De samenwerking betekent voor alle partners een win-winsituatie terwijl elke school afzonderlijk zijn eigen identiteit blijft behouden.

Maak kennis met ons in dit filmpje

Onze doelgroep

Ons aanbod

De basisschool Sint-Gerolf heeft zowel een kleuter- als een lagere afdeling. De kleuterafdeling bestaat uit een peuterklas, een eerste, tweede en derde kleuterklas. De lagere afdeling biedt onderwijs aan van het eerste tot het zesde leerjaar.

Contact

Merendreedorp
24
9850
Merendree
route

Telefoonnummer

 09 371 62 74

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring