NL FR

Visie en standpunten

Ethische adviezen  

Voor de Geestelijke gezondheidszorg

Hieronder volgen in chronologische volgorde de ethische adviezen in de sector Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde. Ze werden opgesteld door de Begeleidingscommissie Ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg, onder redactie van Axel Liégeois, stafmedewerker voor ethiek.

Voor Welzijn en Buitengewoon Onderwijs

Hieronder volgen enkele ethische adviezen in de sector welzijn en buitengewoon onderwijs van de Broeders van Liefde. Ze werden opgesteld door de Visiegroep Welzijn en Buitengewoon Onderwijs, onder redactie van Axel Liégeois, stafmedewerker voor ethiek.

Pastorale adviezen

Hieronder volgt een visietekst over pastoraat in de sector Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde. Ze werd opgesteld door de Werkgroep Pastores in de Geestelijke Gezondheidszorg, onder redactie van Koen De Fruyt, stafmedewerker pastoraat.

 


© fracarita.org - disclaimer - privacy info