NL FR

Missie, engagementsverklaring en grondstroom

De missie van de groep Broeders van Liefde in België

Geïnspireerd en verbonden
in beweging met mensen

Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen.
We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.
Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk.
We gaan met iedereen op pad met een open geest
en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht.
Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen.
We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid.
We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen.
Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie.
Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren.
Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen.

 

Engagementsverklaring

Samen op pad:
engagementsverklaring

Als medewerkers en leden van de groep Broeders van Liefde
engageren we ons ertoe de missie waar te maken
elk in onze opdracht, in leiderschap en beleidsvoering.
Binnen teams op alle niveaus
streven we naar een noodzakelijk evenwicht
tussen inspiratie, mensen en resultaten,
in relatie met de omgeving en gericht op de toekomst.
Vanuit onze missie zetten we in het bijzonder in op
inspirerend, verbindend, coachend en mensgericht
engagement met een open geest.

Inspirerend
We laten ons inspireren en gaan met passie aan de slag.
Verbindend
We staan open voor ieders inbreng en engageren ons in dialoog.
Coachend
We zijn geboeid door ieders kracht en stimuleren elkaars talenten.
Mensgericht
We geven ons vertrouwen en bouwen samen aan een zinvolle plek voor iedereen.
Open geest
We houden onze oren en ogen open en zijn niet bang om visionair buiten de lijntjes te kleuren.

 

Grondstroom

Geïnspireerd en verbonden
met velen

Als groep zijn we deelgenoot van een beweging met stevige en diepe wortels.
De organisatie is gegroeid in de schoot van de congregatie Broeders van Liefde.
Velen gaven en geven hier in beweging met mensen het beste van zichzelf.

  • Bewogen door het lot van gekwetste mensen  bracht de Gentse stichter Petrus Jozef Triest (1760-1836) vrouwen en mannen in beweging om hen te bevrijden uit een mensonwaardig bestaan en menswording te bevorderen.
  • In die concrete en daadwerkelijke zorg liet hij zich inspireren door Vincent Depaul (1581-1660). Vanuit een liefdevolle grondhouding toonde hij een radicale inzet voor de waardigheid van elke mens.
  • Beiden waren op hun beurt beïnvloed door François de Sales (1567-1622). Die nodigde iedereen uit tot een aandachtig spiritueel leven, toegewijd en concreet, hier en nu: ‘in deze tijd en voor deze tijd’.
  • Alle drie vonden zij inspiratie bij de bewegingen van de Middelnederlandse mystiek (14de) en de Moderne Devotie (15de). De focus lag daar op een persoonlijke spiritualiteit in verbondenheid met elkaar en met de wereld.

In het spoor van deze figuren en bewegingen en van vele anderen voor en na hen
die handen en voeten wilden geven aan Jezus’ droom van het Rijk Gods
bewegen wij vandaag mee op de golven van een gedeelde grondstroom.

Die grondstroom leeft overal waar mensen:

  • zich laten bewegen door het lot van andere mensen en de concrete noden van hun tijd,
  • vanuit die bewogenheid in beweging komen en daar diepe levensvoldoening in ervaren,
  • zich met hart en ziel voor mensen inzetten en zich daarin ook blijvend laten boeien.

Die grondstroom herkennen we vandaag in mensen:

  • die binnen hun context dynamisch en creatief inspelen op concrete noden en uitdagingen,
  • die zo in een evangelische geest steeds weer bewust  afstemmen op wat er ultiem echt toe doet
  • en zich daarin laten inspireren door het onverwacht nieuwe dat zich telkens weer aandient.

 

Verdiepen wie we zijn - inspiratiebeleid

Klik hier om onze visietekst inspiratiebeleid te lezen. 

Voor de identiteitswerking in de beleidsperiode 2012-2018 werden twee uitdagingen geformuleerd: 

1. de uitdaging om, na het 'zeggen wie we zijn', ook consequent werk te maken van het 'doen wat we zeggen'.

2. de uitdaging om, na het 'zeggen wie we zijn', ook werk te maken van het 'verdiepen wie we zijn'. 

In de visietekst verhelderen we een aantal aspecten rond ons inspiratiebeleid en zetten we enkele lijnen uit. 

verdiepen_we_we_zijn.pdf252.895kb26-05-2015

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring