NL FR

Missie en leiderschapsfilosofie

De missie van de Broeders van Liefde

Wie we zijn en wat we beogen, schreven we uit in onze missie of zendingsopdracht. Het is een rijke en genuanceerde tekst die de leidraad vormt voor de congregatie en de organisatie van de Broeders van Liefde.

Enkele kernideeën:
In de aanvang missie gaat het over de inspiratie, die de Broeders vinden in de waarden van het Evangelie. Verder komt de zorg voor medemensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben, aan bod. Onvoorwaardelijk respect voor elkeen is de basis van de inzet. Uiteindelijk doel is de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving.

Concreet willen we aan 9 kerndoelstellingen werken.

Als je klikt op een doelstelling verschijnt meer uitleg.

 1. liefdevolle grondhouding
 2. authentieke leef- en werkgemeenschappen
 3. deskundigheid
 4. mensgerichte organisatiestructuur
 5. materiële omkadering
 6. aandacht voor armen en zwakken
 7. nieuwe noden
 8. openheid
 9. participatie

Medewerkers over hun waarden en drijfveren

Leiderschapsfilosofie bij de Broeders van Liefde

Wie een verantwoordelijke functie draagt in één van de initiatieven van de Broeders van Liefde laat zich leiden door de leiderschapsfilosofie. Deze tekst kwam na veel reflectie tot stand en biedt houvast voor het dagelijkse en lange termijn-werk van de leidinggevenden.

De leidinggevenden willen

 • dragers zijn van christelijke waarden,
 • begeesterde managers van onze instelling of school,
 • inspiratoren en begeleiders binnen een lerende organisatie, en
 • coachers van onze medewerkers.

Klik hieronder voor de volledige tekst van de missie, of voor de volledige tekst van de leiderschapsfilosofie.

Verdiepen wie we zijn - inspiratiebeleid

Voor de identiteitswerking in de beleidsperiode 2012-2018 werden twee uitdagingen geformuleerd: 

1. de uitdaging om, na het 'zeggen wie we zijn', ook consequent werk te maken van het 'doen wat we zeggen'.

2. de uitdaging om, na het 'zeggen wie we zijn', ook werk te maken van het 'verdiepen wie we zijn'. 

In de nota die je hieronder kan downloaden willen we een aantal aspecten rond dat inspiratiebeleid verhelderen en enkele lijnen uitzetten. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de sociologische analyse en theologische inschatting van onze context. 

Missie van de Broeders van Liefde in Belgie.pdf82.967kb21-04-2009
Leiderschapsfilosofie Broeders van Liefde.pdf99.226kb21-04-2009
verdiepen_we_we_zijn.pdf252.895kb26-05-2015

© fracarita.org - disclaimer - privacy info