NL FR

Centrale diensten Broeders van Liefde

De centrale diensten

De centrale diensten bestaan uit verschillende diensten die op diverse terreinen ondersteuning willen bieden aan de scholen en voorzieningen van de organisatie en de broeders in België. Ze wil de congregatie, directies, verantwoordelijken en medewerkers begeleiden en ondersteunen in hun werking. Ze kunnen rekenen op professioneel en deskundig advies vanuit de centrale coördinatiestaf alsook op de nodige dialoog om visie te ontwikkelen en informatie uit te wisselen. Om kennis, ervaring en expertise te delen wil de centrale coördinatiestaf een go-between zijn tussen de voorzieningen, scholen, medewerkers en tussen de verschillende sectoren. Die doorstroming van informatie organiseert ze via ontmoetingen, interne communicatie, werkgroepen, vergaderingen en dagelijkse dialoog en ondersteuning. Verbondenheid, bereikbaarheid, authenticiteit en dienstbaarheid zijn daarbij cruciaal. Een overzicht van de publicaties en het archief van de centrale diensten vindt u hier.

Contact: Broeders van Liefde - Stropstraat 119 - 9000 Gent; tel. 09 221 45 45; fax 09 221 98 89.

Een overzicht van alle collega's op de centrale diensten vind je hier. 

De structuur van de Broeders van Liefde

1. Congregatie: De Sint-Vincentiusregio (°1899)

Aan het hoofd van de regio staat de regionale overste die wordt bijgestaan door de regionale raad. Die bepaalt in overleg met het generaal bestuur het beleid van de congregatie in de St.-Vincentiusregio. Bijzondere aandacht gaat naar het welzijn van de broeders, hun vorming en spirituele begeleiding en de zorg voor de religieuze gemeenschappen.

2. Organisatie: De v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde (°1955)

De v.z.w. treedt op als schoolbestuur van alle scholen (sector onderwijs) en als beheerder van de zorgvoorzieningen (sectoren verzorgingsinstellingen, welzijn en buitengewoon onderwijs en sociale economie). De sector onderwijs omvat de basisscholen en secundaire scholen van het gewoon onderwijs. De sector zorg omvat de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en verslavingszorg. De sector welzijn en buitengewoon onderwijs omvat de orthopedagogische centra, het buitengewoon onderwijs en de kinderopvang. De sector sociale economie omvat alle werkplaatsen sociale economie. De Raad van Bestuur van deze vzw draagt de eindverantwoordelijkheid. Alle directies van alle scholen en voorzieningen zijn vertegenwoordigd in aparte overlegorganen (directieraden) die aan de Raad van Bestuur advies geven. De medewerkers van het provincialaat (de coördinatiestaf) geven aan de Raad van Bestuur en aan de scholen en voorzieningen inhoudelijke en technische ondersteuning.

Samenstelling Raad van Bestuur vzw Provincialaat der Broeders van Liefde:

 • Dhr. Raf ridder De Rycke, voorzitter
 • Br. Louis Verschueren
 • Br. Luc Lemmens, regionale overste
 • Dhr. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder
 • Br. Frans Van Hoorde, secretaris
 • Br. Veron Raes
 • Dhr. Stefan Van Sevecotte
 • Dhr. Nicolas Vandeweerd
 • Dhr. Yves Demaertelaere 
 • Dhr. Herman van Rompuy
 • Barones Prof. Dr. Bea Cantillon
 • Mevr. Greta D'hondt
 • Prof. Dr. Paul Gemmel
 • Dhr. Rik Goetinck
 • Dhr. Jan Smets

3. De v.z.w. De Broeders van Liefde (°1922): de infrastructuur

Deze v.z.w. is eigenares van de infrastructuur, zoals de gebouwen, die ter beschikking staat van de scholen, voorzieningen en kloosters. Ook deze v.z.w. kan een beroep doen op de medewerkers van het provincialaat voor technische ondersteuning.

Adres

Sint-Vincentiusregio Broeders van Liefde
v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde
v.z.w. De Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent
Tel. 09 221 45 45
Fax 09 221 98 89

info@broedersvanliefde.be 


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring