NL FR

Als centrale dienst Welzijn- Buitengewoon onderwijs, ondersteunen wij de scholen voor buitengewoon onderwijs en de voorzieningen voor mensen met een beperking. Concreet begeleiden wij de directies en medewerkers op verschillende beleidsdomeinen (algemeen beleid, orthopedagogisch en didactisch beleid, personeelsbeleid, infrastructuur, financieel beleid). Bij dit alles hanteren wij onze visie op zorg en onderwijs voor personen met een beperking als leidraad.

Nicolas Vandeweerd

adjunct-sectorverantwoordelijke buitengewoon onderwijs

 

Katrien Debreuck 

stafmedewerker pedagogische dienst

 

Kathy De Schinckel

pedagogisch begeleidster buitengewoon basisonderwijs.

 

Jo Verelst

pedagogisch begeleider buitengewoon secundair onderwijs.

 

Marit Coels

pedagogisch begeleider buitengewoon secundair onderwijs

 

Viviane Lauwens

verantwoordelijk voor de coördinatie van de kinderdagverblijven

 

Alle medewerkers van de centrale diensten vindt u hier.


© fracarita.org - disclaimer - privacy info