NL FR

Wat willen we bereiken

Wat willen we met ons opvoedend onderwijs bereiken?

Kwaliteit van het leven verbeteren

We willen de kwaliteit van het leven verbeteren door te zorgen voor een stevige vorming van de jonge mensen die aan onze zorgen worden toevertrouwd.

Kwaliteitsonderwijs

We dienen vooreerst zorg te dragen voor 'kwaliteitsonderwijs'.

Persoonlijkheidsvorming

We dienen daarnaast ook te werken aan de 'persoonlijkheidsvorming' van onze leerlingen.

Meewerken aan een meer humane samenleving

We willen met ons opvoedend onderwijs ook een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving geënt op een gelovig wereldbeeld:

Geestdriftige volwassenen

We willen jonge mensen opvoeden tot geestdriftige volwassenen die voor zichzelf en anderen durven opkomen.

Eigentijdse christelijke opvoeding

We willen in onze scholen ook werk maken van een goede, eigentijdse, christelijke opvoeding in een aangepaste sfeer, met de nodige religieuze inspiratie en met een permanente pastorale aandacht en dat alles binnen de katholieke kerk.


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring