NL FR

Scholen slim organiseren

De leerkracht die 'soloslim' voor zijn klas staat is niet meer van deze tijd. Kinderen opvoeden en onderwijzen is te complex geworden om nog alleen te doen. De instroom van leerlingen, studenten en cursisten is heel divers en de omgeving waarin de school opereert is continu in verandering en stelt voortdurend nieuwe eisen. De draagkracht van de schoolmedewerker staat onder druk, maar evenzeer de draaglast.

Wij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs nood heeft aan een andere organisatiestructuur. De bureaucratische hiërarchische onderwijsorganisatie heeft zijn tijd gehad. Vandaag is er nood aan een flexibele onderwijsorganisatie met multidisciplinaire teams, die samenwerken voor een vaste groep van leerlingen over de leerjaren en de vakken heen. Dit boek is het resultaat van vele intervisies en lerende netwerken van onderwijsinstellingen die gestart zijn om visiegedreven hun school te reorganiseren. Het richt zich in eerste instantie tot diegenen die de beslissingen nemen in scholen, scholengroepen en koepels en netten: schooldirectie, schoolbestuur, kaderfuncties ... En verder tot al wie interesse heeft in de organisatie van de school: pedagogische begeleidingsdiensten, leerkrachten, ouders, vakorganisaties, lerarenopleidingen, diensten voor leerlingenbegeleiding, overheidsdiensten. 

Auteurs 

Het boek werd geschreven door onze collega  Yves Demaertelaere en Tom van Acker. 
  • Yves Demaertelaere is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en Profesioneel bestuurder – Sectorverantwoordelijke Gewoon Onderwijs en Algemeen Directeur van de onderwijsinstellingen Broeders van Liefde. Hij bekleedt tal van bestuursfuncties in onderwijs en geeft mee het onderwijsbeleid inhoud.
  • Tom Van Acker is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en projectleider bij Flanders Synergy. Hij is gespecialiseerd in het visiegedreven organiseren. Hij begeleidt de organisaties bij hun verandering en groei en creëert betrokkenheid bij medewerkers opdat zij bereid zouden zijn om steeds betere resultaten te leveren.
Wil jij je eigen exemplaar van het boek? Mail dan naar isabelle.dhaeyer@fracarita.org en zij helpt je met plezier verder. 

Vragen over dit project? 

hem

 Yves Demaertelaere
 yves.demaertelaere@fracarita.org 
 0496522856

Meer info kan je ook vinden op de website van Flanders Synergy


© fracarita.org - disclaimer - privacy info