NL FR

Psychiatrie en Verpleging

Psychiatrie en Verpleging. Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg bestaat al 90 jaar en richt zich, zoals de titel zegt, tot alle hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, met een bijzondere aandacht voor psychiatrisch verpleegkundigen.

Psychiatrie en Verpleging brengt artikelen die theoretische inzichten naar de praktijk vertalen, artikelen over methodieken, nieuwigheden en problemen in de psychiatrie, met aandacht voor somatiek, pastoraat en ethiek. Het wil zo de interdisciplinaire dialoog optimaliseren en de professionalisering van de zorg bevorderen. Daarvoor zijn ook de aankondigingen van vormingen en studiedagen en de boekbesprekingen erg interessant. Psychiatrie en Verpleging verschijnt 6 keer per jaar en staat dus jaarlijks garant voor zowat 400 bladzijden vakliteratuur.

 

Vorige nummers

Sinds de jaargang 2005 zijn de vorige nummers voor de abonnees beschikbaar in PDF-formaat. Abonnees vinden op het adresetiket van het magazine hun persoonlijke toegangscode (zie afbeelding).

 

Open hier het aanmeldscherm en tik deze code in. U hoeft geen persoonlijke gegevens in te tikken, de code alleen volstaat.

 

Abonnementen

Wilt u een abonnement? Neem dan contact op met uitgeverij Garant, via chantal.vandevloet@garant.be, of +32 (3) 231 29 00. www.maklu.be.

 

Redactieraad

Eddy Impens (hoofdredacteur) - Lieven Claeys - Mattias Devriendt- Guido De Geyter (adjunct-hoofdredacteur) - Michiel De Schepper - Dr. Marc Eneman - Prof. dr. Axel Liégeois - Dr. Georges Otte - Joris Leys - Lieve Hoeyberghs- Philippe De Meyer - Jan Van Speybroeck - Annelies Naert (redactiesecretariaat).

Met opmerkingen over en suggesties voor artikels kunt u steeds terecht op ons redactiesecretariaat!


© fracarita.org - disclaimer - privacy info