NL FR

Opvoedingsproject

Wat kan je verwachten?

Het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde is gebaseerd op het leven en de geestelijke waarden of rijkdom van de Stichter van de Broeders van Liefde Kanunnik P.-J. Triest (1760-1836).

Caritas

De grondwaarde is de spiritualiteit van decaritas, het geloof in een God die liefde is. Jezus Christus' boodschap van die liefhebbende God, nodigt ons uit om die goddelijke liefde in ons eigen leven en werk concreet gestalte te geven. De liefde van God voor ieder van ons dwingt ons tot wederliefde!

Zorg dragen voor het geloof

Een tweede waarde is het zorg dragen voor het geloof zowel van onszelf als van de ons toevertrouwden.
We hebben slechts recht van spreken, als we zelf de geloofswaarden voorleven!

Waarde en roeping van elke mens

Een derde waarde is het geloof in de waarde en de roeping van elke mens, hoe berooid een mens ook kan zijn, aan het einde van het leven van élke mens staat immers een wachtende, liefhebbende en barmhartige God! Tekenen van hoop en verrijzenisvreugde zijn.

Inzet voor de ander

Een vierde waarde is de waarde van de onvermoeibare inzet voor de ander. De waarde van een leven van toewijding, een nooit aflatende aandacht en edelmoedigheid, veel geduld, een nooit falende liefde! Wààrmaken dat God "liefde" is, daarmee is eigenlijk àlles gezegd! De leuze van de Congregatie van de Broeders van Liefde "DEUS CARITAS EST" (GOD IS LIEFDE) is dan ook zeer betekenisvol voor haar spiritualiteit!


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring