NL FR

Publicaties en archief

Dichtbij

Dichtbij wordt verspreid over de 12.500 Vlaamse personeelsleden van de Broeders van Liefde in de geestelijke gezondheidszorg, de sector welzijn, ouderenzorg, sociale economie, verslavingszorg, buitengewoon onderwijs en het onderwijs. Dichtbij is een magazine van en voor de medewerker. Dat sluit niet uit dat beleidsbeslissingen gekaderd kunnen worden, maar dat moet gebeuren vanuit het perspectief van de medewerkers. Dichtbij moet informeren (de medewerker moet er iets uit leren), moet de medewerker een goed gevoel geven, moet de medewerker doen ontspannen (feelgood). Dichtbij combineert herkenbaarheid met vernieuwing, maakt ruimte voor dingen die niet rechtstreeks met het werk verband houden, werkt grote thema’s uit, … MAAR we willen geen magazine van dertien in een dozijn. We willen de identiteit van de Broeders van Liefde niet verliezen. Dichtbij is een medium om een gevoel van samenhorigheid te versterken: het samen verenigd zijn rondom hetzelfde doel, de gemeenschappelijke inzet voor jong en oud. Niet: “zij daar”, maar “wij samen”. Het tijdschrift is er om de dialoog onder de personeelsleden te bevorderen.

www.dichtbijmagazine.be 

Still

Still is een halfjaarlijkse uitgave van domein Menas, een stilteplek en een ‘gastenverblijf voor groepen’ met 48 kamers en heel wat ontmoetings- en stilteruimten. Het is een uitgelezen plaats voor activiteiten die verstillen, verdiepen of verbinden, in een unieke setting. Menas is een initiatief van de Broeders van Liefde.

Still wil mensen inspireren rond 3 thema’s: engageren in zorg en onderwijs, verbinden door in gemeenschap te leven, verstillen via gebed en meditatie. Still zoekt vanuit een open houding en via persoonlijke beleving hoe mensen vandaag tot vormen van verstilling, engagement en verbinding komen.

www.still-magazine.be

Jaarbrochure

Broeders van Liefde vernieuwde haar jaarverslag. Sinds 2011 is er immers de jaarbrochure. De brochure geeft u een overzicht van de genomen beleidsopties en van onze activiteiten. In de jaarbrochure wordt expliciet gekozen om die niet alleen voor te stellen in woord, maar ook in beeld. Zo krijgt u letterlijk een beeld van onze organisatie. 

“Kunt ge me nu zeggen waar ik naartoe moet?”, vraagt Alice aan de kat. 

“Dat ligt er helemaal aan waar je eigenlijk heen wilt gaan.”

Uit ‘Alice in Wonderland’

Bovenstaande quote komt uit het nieuwe jaarverslag dat gaat over de drie luiken: de grondstroom, de missie en de engagementsverklaring van de Broeders van Liefde. Verder weergeeft het verslag de organisatie in cijfers en letters.

Lees hier de jaarbrochure 2018-2019

Archief

  • Je wil meer weten over de geschiedenis van een instelling of school van de Broeders van Liefde in je buurt?
  • Je maakt een werk over de zorgverlening aan psychiatrische patiënten?
  • Je stelt de stamboom van je familie op en één van je familieleden was broeder, en je wil in zijn persoonlijk archief kijken?

Op dit soort vragen krijg je een antwoord op het archief van de Broeders van Liefde.


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring