NL FR

Organisatie

Bij wie kan je terecht?

Elke school heeft haar lokale directie, en elke school heeft een schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt. Vermits de groep Broeders van Liefde zowel lagere als secundaire scholen tellen, in het gewoon en in het buitengewoon onderwijs, is de organisatie van de scholen grondig uitgewerkt.

Als (toekomstig) leerling, ouder, leerkracht of directielid kan je naargelang je vraag bij verschillende personen terecht.

Je vindt op deze pagina:

  • het schoolbestuur: het schoolbestuur draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid
  • de sectorverantwoordelijken: per onderwijsniveau is er een sectorverantwoordelijke: basisonderwijs, secundair onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs
  • de gemandateerden: het schoolbestuur is via de gemandateerden vertegenwoordigd in verschillende overlegorganen
  • de directeurs: de directeurs voeren het dagelijks beleid in elke school

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring