NL FR

Ontwikkelingssamenwerking

Spes Shubije, psychiatrisch verpleegkundige in Burundi: "Tsja,soms denk je: waarom doe je het? Maar dan denk ik aan de patiënt die later terugkomt om ons te danken voor zijn genezing. Ik wil bovendien in ieder mens een mens zien: hoe arm en afstotelijk hij ook soms is. In de extreme omstandigheden waarin wij leven is dat voor velen moeilijk: het gaat ons zelf al zo slecht. Maar ik zie het als onze plicht. Wij zijn er trots op dat we dat mogen doen. Dat mag ik zeker zeggen namens al mijn collega's."Hoewel voor de Broeders van Liefde missiewerk of ontwikkelingshulp niet de allereerste roeping was, vertrokken in 1911 toch vijf broeders naar Congo, later gingen ze ook naar Rwanda en Burundi, en nog later naar Zuid-Afrika. Vanaf 1929 trokken de broeders ook naar het Verre Oosten.

In 1967 ontstond de NGO (niet-gouvernementele organisatie) voor ontwikkelingssamenwerking Caraes. In 2013 kreeg deze NGO de nieuwe naam Fracarita Belgium. Net als de voorzieningen in België specialiseert de NGO zich in de sectoren geestelijke gezondheidszorg, orthopedagogische zorg en onderwijs. Het eerste project was het psychiatrische ziekenhuis in Ndera, Rwanda. Vandaag is Fracarita Belgium actief in 19 landen in het Zuiden.

Voor Fracarita Belgium evolueerde de werking doorheen de jaren duidelijk van louter materiële en financiële hulp naar uitbreiding met personele ondersteuning (vrijwilligers en coöperanten) en kwam steeds meer de klemtoon te liggen op vorming en opleiding van lokale medewerkers. Zij zijn immers de toekomst voor de lokale voorzieningen.

Naast Fracarita Belgium is er ook nog de Missieprokuur. Deze dienst zorgt voor de opvolging van de vragen en noden van de broeders-missionarissen in het Zuiden en onderhoudt de contacten met de oud-missionarissen van de congregatie.

Sinds 2009 heeft de congregatie naast een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking ook een internationale NGO die de congregatie vertegenwoordigt bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en andere internationale instellingen. De NGO, die in 2012 de naam Fracarita International kreeg, spant zich tevens in om bijkomende fondsen te werven voor de projecten in het Zuiden en ondersteunt de lokale verantwoordelijken van de landenkantoren via capaciteitsversterkende trainingen.

Lees je graag meer over de concrete projecten van Fracarita Belgium?

Zoek je uitleg bij de jaarlijkse Zuidactie van de Broeders van Liefde?

Wil je Fracarita Belgium steunen?

Meer over Fracarita Belgium
Meer over Fracarita International


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring