NL FR

Lager onderwijs

Gewoon basisonderwijs

De Broeders van Liefde begeleiden in Vlaanderen ongeveer 2.500 kleuters en 4.200 leerlingen lager onderwijs in 27 scholen. 

Basisdoelen

Het opvoedingsproject kent 5 basisdoelen:

  • Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiing voor elk kind.
  • Respect en aanvaarding van elk kind, met een voorkeur voor de kansarmen.
  • Aandacht voor christelijke zingeving en beleving.
  • Een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid.
  • Een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap.

Streven naar kwaliteit

Het gamma van scholen is rijk en divers. Het gaat van heel kleinschalige kleuterschooltjes over middelgrote basisscholen tot grote samenwerkingsverbanden waarbij meerdere scholen zich profileren als één pedagogische entiteit. De eigenheid en de historiek van elke school worden gerespecteerd, maar in elke school staat het streven naar kwaliteit voorop. Bij dit streven naar kwaliteit staat de zorg voor de zwaksten centraal. Kinderen, die op welke wijze dan ook, bedreigd worden in hun ontwikkelingskansen verdienen onze speciale aandacht.

Samenwerking

Het feit dat de scholen van de Broeders van Liefde een grote groep vormen binnen het Vlaamse onderwijslandschap schept mogelijkheden tot samenwerking. Zo organiseert het schoolbestuur tal van centrale diensten en kunnen de scholen rekenen op een eigen pedagogische begeleiding. Maar ook de onderlinge samenwerking tussen de scholen wordt gestimuleerd. Basisscholen van de Broeders van Liefde binnen eenzelfde regio vormen samen scholengemeenschappen en werken ook intens samen met de scholen van het secundair onderwijs van de Broeders van Liefde binnen deze regio.

Geloofszorg

De directies krijgen regelmatig stimulansen om de schoolpastoraal en de geloofszorg bij henzelf en de leerkrachten te stimuleren via vorming, persoonlijke gesprekken en gerichte activiteiten. Vieringen worden in een centrale werkgroep voorbereid en aangeboden aan de scholen.
De scholen worden ertoe aangezet de eigen spiritualiteit van de scholen van de Broeders van Liefde zichtbaar te maken door het nemen van initiatieven maar vooral door het creëren van een sfeer op school die gedragen wordt door de liefdevolle grondhouding van elke medewerker.

Ouders

Samenwerking en participatie zijn op onze scholen geen loze begrippen. We streven naar een positieve samenwerking met alle participanten rond onze basisscholen, maar de samenwerking met de ouders blijft daarbij prioritair. Goede, heldere communicatie, betrokkenheid, luisterbereidheid, erkenning van de wederzijdse verantwoordelijkheden in het opvoedingsproces en vooral vertrouwen zijn daarbij codewoorden.

Levensproject

De Broeders van Liefde hechten veel belang aan goede structuren, goede organisatie en zorgvuldig beleid, maar uiteindelijk blijft het vooral gaan om die juf die op het eind van een zware dag het toch nog belangrijk vindt die belhamels een knuffel te geven. Het wonder van het opvoedingsproces voltrekt zich in de ontmoeting tussen leerkracht en kind. Deze momenten zijn bepalend voor de menswording, niet alleen van het kind dat in volle ontwikkeling is, maar ook van de leerkracht voor wie onderwijzen meer is dan het uitvoeren van een job. Bij dit levensproject willen we aansluiting vinden met het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde. Dit opvoedingsproject is immers zelf het resultaat van de vele levensprojecten van wie in het verleden zich aangetrokken wist door de eigen spiritualiteit van de congregatie en zich daarvoor ging engageren.

2013_09_11_-_samenvattende_visie_en_mediatekst_2.pdf41.229kb17-03-2014

Inhoud syndiceren
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring