NL FR

Bijzondere Jeugdzorg

Jongerenwelzijn

Met 2 projecten zijn we ook actief in de sector Jongerenwelzijn. Het gaat om het O.O.O.C. De Luwte in Slypskapelle, dat deel uitmaakt van de werkingen van het O.C. St. Idesbald in Roeselare, en het Dagcentrum De Twijg in Gent, dat nauw samenwerkt met het O.C. Sint-Jozef in Gent.

Hoe moeilijk de werking met het kind en het gezin of het netwerk ook mag verlopen, we blijven het belangrijk vinden om ook op zoek te gaan naar het positieve, naar wat goed loopt. We stimuleren ook de eigen activiteiten van de jongere.

 

OOOC De Luwte

Het OOOC De Luwte is een Onthaal-, Oriëntatie- en ObservatieCentrum voor de begeleiding van maximaal 10 jongens of meisjes tussen 12 en 18 jaar. De begeleiding verloopt zowel residentieel, ambulant als mobiel. De Luwte probeert een rustpunt te creëren voor de jongere en zijn gezin en gaat samen met hen op zoek te gaan naar de meest geschikte vorm van hulpverlening voor de jongere en zijn omgeving.

Dagcentrum De Twijg

Het dagcentrum De Twijg is erkend om twee hulpvormen aan te bieden: contextbegeleiding en dagbegeleiding. De hulp door het dagcentrum wordt telkens in perioden van zes maanden aangegeven. Contextbegeleiding verwijst naar de begeleiding van alle levensdomeinen waarin de minderjarige opgroeit. Dagbegeleiding is het aanbieden van een positief leefklimaat in de dagcentrumgroep, tijdens de weekdagen, na de schooltijd. De dagbegeleiding is altijd gecombineerd met contextbegeleiding. Deze gecombineerde vorm noemen we dagcentrumwerking.  Het Dagcentrum De Twijg kiest ervoor om zoveel mogelijk de gecombineerde begeleiding aan te bieden.

 


Inhoud syndiceren
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring