NL FR

Buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs van de Broeders van Liefde lopen ongeveer 3.400 kleuters, kinderen en jongvolwassenen school. Ongeveer 500 onder hen volgen het gewoon onderwijs met ondersteuning van leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs (geïntegreerd onderwijs - GON).

De 7 scholen buitengewoon lager onderwijs en de 9 scholen buitengewoon secundair onderwijs (waarvan 1 in Wallonië) liggen verspreid over het hele Vlaamse land. Ze omvatten in hun totaliteit alle types en opleidingsvormen.

Bent u op zoek naar een school uit het gewoon onderwijs? Klik dan hier

Handelingsplan

Naast algemeen geldende opvoedingsdoelen gaat binnen het buitengewoon onderwijs bijzondere aandacht naar de specifieke opvoedingssituatie van elke individuele leerling. De spil in dit gebeuren is het individuele handelingsplan (IHP) waarin voor elke leerling de te volgen opvoedings- en onderwijsweg wordt uitgestippeld op basis van de mogelijkheden van de leerling.

Pedagogische begeleidingsdienst

Nicolas Vandeweerd,sectorverantwoordelijke buitengewoon onderwijs.
Kathy De Schinckel, pedagogisch begeleidster buitengewoon basisonderwijs.
 

 


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring