NL FR

Broeders

BROEDERS VAN LIEFDE regio Sint-Vincentius

De congregatie Broeders van Liefde is een internationale gemeenschap van lekenbroeders gesticht door de Gentse priester Petrus Jozef Triest in 1807. De eerste broeders namen er de zorg voor ouderlingen en geesteszieken op zich. Ook het onderwijs behoorde van bij het begin tot hun activiteiten. In België wonen op vandaag een 90-tal broeders, in een 20-tal kloostergemeenschappen op communauteiten, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. Zij vormen de Sint-Vincentiusregio, genoemd naar hun patroonheilige Vincentius a Paulo. Het hoofdhuis bevindt zich in Gent. Ook Roemenië behoort tot de Sint-Vincentiusregio.

Regio Sint-Vincentius

Stropstraat 119

B-9000 Gent

Tel: +32-(0)9 221 45 45

Fax: +32-(0)9 221 98 89

info@broedersvanliefde.be

Zorg en liefde voor mensen

Wanneer we nadenken over onze naam, dan komen we bij het woord 'liefde' terecht. In het Frans worden we 'Frères de la Charité' genoemd en in het Engels 'Brothers of Charity'. Het woord 'liefde' in onze naam duidt op de christelijke 'naastenliefde' (van het woord 'caritas', wat naastenliefde betekent). De caritas of de 'zorg en liefde voor de ander' is dan ook de centrale opdracht is in ons leven.

Broeders van Liefde hebben een jarenlange traditie in de zorg voor mensen. Dat zowel binnen gewoon als buitengewoon onderwijs, zorg voor mensen met een psychische problematiek als mensen met een beperking. Naast hun dagelijks werk in de zorg voor mensen, nemen broeders ook de tijd voor gebed in de communiteit (leefgemeenschap).

De congregatie: structuur en indeling

In oktober 2000 kreeg de Congregatie van de Broeders van Liefde een nieuwe structuur. Er ontstonden vier provincies (per werelddeel), die ingedeeld werden in regio's (de regio's werden voorheen provincies genoemd). Het hoofdbestuur bevindt zich in Rome.

Aan het hoofd van de congregatie staat de generale overste. Hij wordt om de zes jaar gekozen tijdens het generaal kapittel en bestuurt de congregatie met hulp van zijn generale raad. Aan het hoofd van iedere provincie staat een provinciale overste, terwijl iedere regio een regionale overste heeft. De regionale oversten staan in voor de dagelijkse leiding, terwijl de provinciale oversten vooral een coördinerende en inspirerende taak hebben.

De ongeveer 600 Broeders van Liefde zijn thans actief in circa 31 landen. In de twee internationale noviciaten te Naïrobi en Sint-Maria-Aalter (België) worden nog regelmatig nieuwe kandidaat-broeders aanvaard.

Vandaag zijn er in de Sint-Vincentiusregio (België) zo’n 130 broeders. Zij leven in 30 communiteiten (leefgemeenschappen), geclusterd in 8 kloostergemeenschappen. Elke kloostergemeenschap heeft een overste en raadsleden.

De regionale overste wordt in zijn opdracht bijgestaan door de regionale raad. Die raad is er zowel vanuit de broedergemeenschap als vanuit de aangesloten leden.

In de loop van haar geschiedenis, zijn drie andere congregaties opgegaan in de Congregatie van de Broeders van Liefde:

  • de Congregatie van de Broeders van de Heilige Norbertus van Elshout (Nederland) in 1949;
  • de Congregatie van de Broeders van de Goddelijke Liefde (Indonesië) in 1954;
  • de Sociëteit van Sint-Jozef (Sri Lanka) in 2004.

Meer info via http://www.brothersofcharity.org/37986/mogelijkheden-voor-jou/broeder-worden.html


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring