NL FR

Tabor-scholen gaan samen met OP WEG-scholen

De vrije basisscholen van Tabor in Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter gaan zo snel mogelijk een eenheid vormen met de scholen van de Broeders van Liefde in Aalter-centrum, Hansbeke, Knesselare, Merendree, Nevele en Ursel. Op termijn komen alle vrije scholen uit de ruime regio Aalter onder het bestuur van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Voorlopig verandert er niet veel. Alle scholen behouden hun naam en profiel. Alle personeelsleden blijven verbonden aan hun eigen scholen.
De uitdagingen waarmee schoolbesturen te maken krijgen, worden elk jaar groter. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt daarom aan op een bestuurlijke optimalisatie van schoolbesturen, de zogenaamde BOSoperatie. In hun zoektocht naar een schaalvergroting en verdere professionalisering van het bestuur hebben de schoolbesturen van vzw Katholieke Scholen Regio Zuid-Meetjesland en vzw Provincialaat der Broeders van Liefde elkaar gevonden. Ze willen samen op weg gaan. De opvoedingsprojecten van de scholen sluiten heel nauw bij elkaar aan. Mede daarom heeft de raad van bestuur van vzw Katholieke Scholen Regio Zuid-Meetjesland in zijn vergadering van 28/11/2017 gevraagd om te integreren in de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
 
Beide schoolbesturen engageren zich om de komende weken of maanden alle noodzakelijke administratieve en juridische klippen te nemen, waardoor het vrij onderwijs in de regio groot-Aalter onder de verantwoordelijkheid van één bestuur kan komen: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
 
Voorlopig verandert er niet veel. Elke school behoudt haar eigen naam en profiel. De personeelsleden blijven verbonden aan hun eigen school. Lopende trajecten met de pedagogische begeleiding van de regio Oost- Vlaanderen worden verdergezet. Alle beleidsbeslissingen worden voortaan door vzw Provincialaat der Broeders van Liefde opgenomen.
 
Alle vrije scholen in de regio Aalter zullen in de toekomst samenwerken. Dat past in het nieuwe organisatiemodel van de Broeders van Liefde. Sinds enkele jaren zijn de scholen van de Broeders van Liefde gegroepeerd in regionale clusters, die behoorlijke autonomie hebben. Zij stippelen hun eigen beleid uit, uiteraard binnen het kader van de missie, visie en schooloverstijgende afspraken van de organisatie. De cluster Aalter zal voortaan bestaan uit de vrije basisscholen van Aalter-centrum, Hansbeke, Knesselare, Merendree, Nevele en Ursel en de secundaire school Aalter en de basisscholen van Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter. Hoe de scholen de komende jaren naar elkaar zullen groeien, zal in dialoog vorm krijgen.
 
Beide schoolbesturen zijn ervan overtuigd dat ze samen sterker worden om eigentijds, warm en geïnspireerd onderwijs te geven aan meer dan 4.000 leerlingen uit de regio.
17-01

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring