NL FR

Studiedag 'Suïcidepreventie: de puzzel opgelost?'

Op donderdag 4 mei 2017 organiseren het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden, Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg samen de studiedag: ‘Suïcidepreventie: de puzzel opgelost?’. Deze dag gaat door in het PXL-Congress in Elfde-Linistraat 24, 3500 Hasselt.

Programma 

08:30u.: Ontvangst

09:00u.: Verwelkoming
Dhr. Luc Schalenbourg (Directeur patiëntzorg Asster)

09:10u.: Inleiding
dr. Hanne Schoofs (zorgmanager De Lier (Asster) en voorzitster adviesgroep suïcidepreventie)

09:15u.: Plenaire lezing 'Going viral: epidemiologie van suïcide en algemene preventie'
Prof. Gwendolyn Portzky (Ugent)

10:15u.: Plenaire lezing 'Suïcidepreventie in risicotijden: voorspelbaarheid, accountability en (gedwongen) behandeling binnen een (semi-)residentiële setting'
Prof. Ronny Bruffaerts (KULeuven)

11:15u.: Pauze

11:45u.: Plenaire lezing 'Chronische suïcidaliteit'
Dhr. drs. Bert van Luyn

12:45u.: Broodjeslunch

13:30u. - 16:00u.: Keuze uit twee workshops

* Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag
Mevr. Marie Van Broeckhoven (DAGG-CGG) 

* The final curtain? Suïcidaliteit bij ouderen
Dr. Lieve Lemey (AZ Sint-Jan)

* The kids are all right? Mobiel crisiswerk met kinderen & jongeren en hun context
Dhr. Pieter Cuypers & Mevr. Veerle Umans (Ligant)

* 'Doe maar voort?!' De hulpverlener als nabestaande bij suïcide
Mevr. Tine Timmernans, Mevr. Patricia Wagelmans & Mevr. Inès Vallina Griera (Steunteam Asster)

* Chronische suïcidaliteit
Dhr. drs. Bert Van Luyn 

* Suïcidepoging: van opvang tot doorverwijzing
Dhr. Peter Beks (DAGG-CGG)

* Empathische gespreksvoering bij suïcidaliteit
Dr. Marc Hebbrecht (Asster)

* Veerkracht en resillience in het kader van suïcidepreventie
Dhr.  Michaël Portzky (PC Gent-Sleidinge, campus Gent)


16:10u.: Afsluiting
dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

16:30u.: Einde

Praktische inlichtingen 

Inschrijven vóór 26 april 2017.

De normale deelnameprijs bedraagt 90 euro per deelnemer­. In de inschrijving zijn de kosten van de lunch, de koffiepauzes en de documentatiemap inbegrepen.

Studenten betalen 50 €.

De betaling gebeurt op het rekeningnummer van
Asster vzw BE51 4536 0156 2162 – BIC: KREDBEBB
met vermelding van volgende gegevens: naam, 4 mei, student of reguliere deelnemer, instelling/organisatie.

Je inschrijving is pas definitief NA ontvangst van betaling (ten laatste op 27 april 2017) en NA bevestiging per e-mail van de keuze van de workshops.

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 2 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie voor artsen werd aangevraagd.

Keuze workshops

Je kan deelnemen aan twee workshops (1 uur per workshop). De workshop ‘empatische gespreksvoering’ is reeds volzet.

Geef jouw top 7 door: rangschik de workshops van 1 - de voor jou meest interessante workshop - tot  7 - de minst interessante.
Wij proberen minimaal rekening te houden met jouw top 4.

Wil je deelnemen aan de workshops? Klik dan op INSCHRIJVEN.
 

21-04

© fracarita.org - disclaimer - privacy info