NL FR

Still: nieuw magazine zet zingeving op de kaart

De Belgische Broeders van Liefde brengen vandaag een gloednieuw magazine uit, getiteld ‘Still’. Een buitenbeentje onder de bladen, want het verschijnt slechts halfjaarlijks en focust op verstilling, verbinding en engagement in de samenleving. “Het is absoluut geen magazine over onszelf. Integendeel”, legt broeder Luc Lemmens uit. “Still zoekt vanuit een open houding en via persoonlijke beleving hoe mensen vandaag tot vormen van verstilling, engagement en verbinding komen. Of dat nu een bekende Vlaming, een kunstenaar, een religieus of een bedrijfsleider is. We willen mensen zo inspireren rond de thema’s die altijd al centraal staan in het leven van mij en mijn medebroeders.”

Het eerste nummer valt de komende tijd gratis in de bus bij zo'n 8.500 Nederlandstalige en 650 Franstalige lezers onder wie een duizendtal mensen die zich al abonneerden en verder ook alle bisdommen, decanaten, katholieke organisaties én elke parochieverantwoordelijke in heel Vlaanderen en Wallonië. Daarnaast ontvangen ook alle verantwoordelijken van alle scholen, woonzorgcentra, psychiatrische en algemene ziekenhuizen en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen het eerste nummer. De rest zal de komende maanden verder gericht verspreid worden en ook te vinden zijn op openbare plaatsen. “Het is een gratis magazine. Iedereen die interesse heeft voor de thema’s, kan zich simpelweg abonneren via www.still-magazine.be en 2 nummers per jaar ontvangen”, vertelt communicatiemedewerker Veerle Frissen.

Het magazine is een flinke investering voor de congregatie, maar voor de broedergemeenschap is het een heel belangrijke opdracht. Verstilling, verbinding en engagement vormen namelijk de leidraad van het broederleven. Engageren in zorg en onderwijs, verbinden door in gemeenschap te leven, verstillen via gebed en meditatie. “Mensen zijn vandaag heel erg zoekende”, legt broeder Luc Lemmens uit. “Ze ervaren een leegte, maar kunnen die vaak niet benoemen. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen opnieuw verstilling opzoeken, verbinding proberen te leggen met anderen of een engagement opnemen om hun leven zin te geven. Het magazine wil tonen hoe allerlei soorten mensen dat vandaag doen. Dat kunnen kleine en grote dingen zijn. De inhoud van ons magazine is tijdloos. We willen de waan van de dag overstijgen.”

 

Meer info opvragen, reportage draaien of interview afnemen met broeder Luc Lemmens:

Mattias Devriendt, stafmedewerker dienst communicatie Broeders van Liefde
mattias.devriendt@fracarita.org – 0474 485696

 

Still?

 • Still komt twee keer per jaar gratis uit, op 15.000 exemplaren. Het is een kwaliteitsvol bewaarmagazine met boeiende invalshoeken en veel ruimte voor fotografie, illustratie en vormgeving.
 • Wie het gratis wil ontvangen, kan zijn gegeven achterlaten op www.still-magazine.be

 

Korte inhoud Still nr. 1

 • Rituelen: 35.000 jaar oud en nog steeds springlevend
 • Herbestemming van religieus erfgoed: Parnassus Gent, Menas Sint-Maria-Aalter, Kapel van het Militair hospitaal Oostende
 • Interview met twee mensen in armoede (Tutti Fratelli) en twee ervaringsdeskundigen (De Link Armoede)
 • Persoonlijke ruimte op het werk: hoe zorgen bedrijven en organisaties voor verstilling, engagement en verbinding op het werk. Vlaamse Overheid, Broeders van Liefde, Or Coffee, TC-Plus
 • Diepte-interview met Klara-presentatrice Heidi Lenaerts
 • Drie kunstenaars maken over de drie thema’s verstilling, verdieping en verbinding telkens een werk: Erwin Keustermans, Selma Gurbuz, Shirley Villavicencio
 • Brief aan een bijbelfiguur: Bart Koubaa
 • Akte van Berouw: David Troch
 • Illustratie van een bijbelfragment: Kaïn en Abel door illustrator Charlotte van Hacht
 • Drie fotografen (Fred De Brock, Lies Willaert, Hannes Verstraete) portretteren dezelfde vrouw en vertellen waarom ze haar zo geportretteerd hebben.
 • Oog in oog: twee mensen die elkaar niet kennen zetten we gedurende 5 stille minuten tegen over elkaar, ze maken enkel oogcontact. Hierna beschrijven ze hun indrukken.
 • Collage van verstilling, engagement en verbinding: illustratie door Jordy Frissen
 • Gesprek over actuele thema’s met twee Broeders en een Zuster van Liefde: foto’s door Károly Effenberger
18-10

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring