NL FR

Opening ziekenhuisschool De Radar

Maandag 2 september, eerste schooldag. Voor de leerlingen en leerkrachten van De Radar is deze dag extra speciaal want voor hen is het de allereerste eerste schooldag. Op 2 september openen officieel de deuren van de eerste ziekenhuisschool in Limburg, 'De Radar'. Deze school is verbonden aan het psychiatrisch ziekenhuis Asster en de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen, en biedt 48 plaatsen voor leerlingen uit het secundair onderwijs, die het schoolleven combineren met een opname in de geestelijke gezondheidszorg.

Voor jongeren hoort het bij de dagelijkse routine: naar school gaan, huiswerk maken, examens afleggen,… Maar wat als ze ziek worden? Ze vragen daar niet om, maar het gebeurt wel. En als dat gebeurt, zeker als ze opgenomen moeten worden, verandert hun leefwereld. Ze verliezen school uit het oog en hebben de energie of de mogelijkheden niet om de achterstand in te halen. Ze verliezen een jaar, moeten noodgedwongen van richting veranderen of behalen het juiste diploma niet. De Radar wil daar een antwoord op bieden. In De Radar volgen jongeren die in het ziekenhuis opgenomen zijn met psychische problemen (verslaving, psychose, depressie …) les zodat ze zo weinig mogelijk schoolachterstand oplopen tijdens hun opname.

 

5 dingen die ziekenhuisschool de Radar typeren

  1. Onderwijs aan kinderen en jongeren, opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, is van groot belang wanneer hun schoolse ontwikkeling dreigt vast te lopen. Soms zijn kinderen voor de opname al een hele tijd niet meer naar school geweest. Onderwijs in de voorziening doet appel op de ‘normale’, de ‘gezonde’ kanten van het kind, om te vermijden dat het kind louter en alleen geïdentificeerd wordt met zijn ziekte of met zijn probleem. Het levert een bijdrage tot het behoud van of het herstel van maatschappelijke integratie als zij terug het ziekenhuis verlaten.
  2. De benadering en de manier van werken verschilt van kind tot kind, van problematiek tot problematiek. De opdracht van de ziekenhuisschool bestaat er dan ook in om aangepast, sterk geïndividualiseerd onderwijs aan te bieden aan kinderen en jongeren, opgenomen in de voorziening, op maat van elke leerling. Er is een fundamentele aandacht voor het socio-emotionele apect: zowel bij  individuele les als bij les in een klein groepje streven leerkrachten ernaar om de verbondenheid te versterken en indien nodig te herstellen.
  3. Er wordt niet klassikaal gewerkt. De kinderen worden niet in een bepaalde vastgelegde structuur gedwongen. De leerlingen wisselen afhankelijk van wanneer ze opgenomen worden uit het ziekenhuis of er hun behandeling beëindigen.
  4. De leerkrachten moeten elke dag tijdstip en inhoud van de lessen aanpassen aan de toestand van de leerlingen. De leerkracht in het ziekenhuis levert zo zijn specifieke bijdrage aan de psycho-sociale zorg voor de patiënt. Ook overleggen zij nauw met het behandelteam uit het psychiatrisch ziekenhuis waar de leerling verblijft.
  5. Uiteraard vergt het lesgeven in een type 5-school heel wat van de leerkrachten. Ze moeten de leerstof van alle leerjaren, alsook de verschillende onderwijsmethoden, goed beheersen. Ze moeten rekening houden met de mogelijkheden van elke leerling en met de beperkingen die een stoornis/psychiatrisch probleem kan opleggen (leerkrachten zijn immers niet paramedisch opgeleid). Bovendien moeten ze via het onderwijs een speciale boodschap overbrengen aan de leerling in de voorziening: die van interesse en hernieuwd zelfvertrouwen. Het persoonlijk engagement en de investering van de leerkrachten moet voldoende groot zijn: elke dag heeft zijn nieuwe problemen die moeten worden opgelost .

Alle info: www.deradar.be

22-08

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring