NL FR

Opening kindcentrum in Gent

Op zaterdag 12 oktober – dag van de kinderbegeleider – opent het kindcentrum Sint-Paulus in Gent. Het kindcentrum bestaat uit ‘t Wondernest, waar kinderen van 0 tot 4 jaar terechtkunnen en de lagere school De Wonderboom. Het kinderdagverblijf en de school vloeien er in elkaar over. In Vlaanderen is er enkel in Brugge een soortgelijk kindcentrum.

Op het tempo van het kind

Zodra je 2,5 jaar bent, wordt je op school verwacht. Maar de overgang van crèche naar school is niet voor elk kind evident. Soms is die stap gewoon te groot. En dus gebeurt het  dat kinderen wel naar de crèche gaan, maar niet naar de peuterklas gebracht worden eens ze 2,5 jaar zijn.  Dat wil het kindcentrum voorkomen.
De nieuwe crèche wordt verweven in de werking van de reeds bestaande school. De kinderen beginnen en eindigen de dag in de crèche. Zo krijgen ze de kans om de schoolomgeving apart te verkennen. Peuters die nog een middagdutje nodig hebben, kunnen slapen. Kinderen die meer uitdagingen wensen, sluiten aan bij een activiteit in de klas. Een warme thuis, waar kinderen van 0 tot 4 jaar op eigen tempo naar school toe kunnen groeien.

Evelien, Bouchra, An en Jana werken in het kindcentrum en vertellen: “In je eerste 5 levensjaren wordt alles vastgelegd. Je hersenontwikkeling, je sociale vaardigheden, je manier van communiceren. Dat is wetenschappelijk bewezen. En dus doorbreken we ‘het systeem’. Daarvoor slaan we de handen in elkaar, onderwijs en welzijn. We zijn 1 geheel, 1 team. Het educatieve van het kleuteronderwijs en de pedagogische en verzorgende elementen uit de kinderopvang versterken elkaar. Dat is inspirerend.

 

Meer info: http://www.spdewonderboom.be/

11-10

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring