NL FR

Open Minds Awards: stem jij ook?

Zorgnet-Icuro engageerde zich op het congres ‘Open Minds’ in 2016 via vijf kernboodschappen voor een betere geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Met het uitreiken van de eerste ‘Open Minds Awards’ wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen. 72 initiatieven stelden zich kandidaat. Daaruit selecteerde een vakjury 15 praktijken, 3 per categorie. 2 daarvan willen we graag naar voren schuiven. Geef jij hen jouw stem?

Binnen de categorie 'Mijn zorg is betekenisvol' is de Open Dialogue, waaraan P.C. Sint-Amandus in Beernem aan participeert, genomineerd. "De award richt zich op projecten en innovaties die een duurzame verbetering van kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg nastreven door een verbetering van de zorgpraktijk. De projecten moeten ook betekenisvol zijn voor patiënten en hun context. Patiënten en hun context dienen maximaal betrokken te worden in deze innovaties."

Het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen is een samenwerking van verschillende organisaties die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Reeds enkele jaren werkt het zorgcircuit rond de principes en praktijk van Open Dialogue. Open Dialogue is op de eerste plaats een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, gebaseerd op 30 jaar voortdurend praktijkonderzoek. Daarbij wordt zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met álle betrokkenen georganiseerd, brede gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht - en kan toekomst worden gewonnen.

Meer info over Open Dialogue o.a. via http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com/open-dialogue-academie.html
en dit interview http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com/uploads/5/8/2/0/58208449/zorgwijzer_65_2017__open_dialogue_-_hulpverlening_bij_psychose_niet_enkel_een_ggz-probleem.pdf

 

Het SseGA-project van vzw De Vliering is genomineerd in de categorie 'Ik heb toegang tot passende zorg wanneer nodig'. Deze award is specifiek gericht op projecten die streven naar een gesystematiseerde samenwerking tussen meerdere actoren en organisaties om toegankelijke geestelijke gezondheidszorg te garanderen. Het effect moet worden afgewogen op basis van tevreden gebruikers: cliënten en betrokkenen (in het bijzonder familie en buurtbewoners) alsook verwijzers.

De SSeGA-werking ziet ontschotting als sleutel tot succes. Het brengt sociaal wonen, de geestelijke gezondheidzorg en de welzijnssector samen om een netwerk te vormen rond een groep extra kwetsbare huurders. Bij deze huurders is er een vermoeden van ernstige mentale gezondheidsproblemen met daaraan gekoppeld een hoge mate van algemeen beperkt functioneren. Deze groep stelt echter geen hulpvraag en mijdt de “traditionele” zorg. Als neveneffect van hun psychiatrische problemen dreigen ze hun betaalbare woonst te verliezen.

De doelstellingen zijn overlast beperken, uithuiszetting voorkomen en sociale isolatie vermijden door een behandeling te starten, het herstelproces te bevorderen en maatschappelijke re-integratie te stimuleren. Voor mensen die nog geen hulpverleningsgeschiedenis hebben, heeft deze manier van werken een preventieve waarde omdat probleemescalatie wordt vermeden en zorg wordt opgestart.
Het bemoeizorg-team werkt hoofdzakelijk outreachend en is gericht op het creëren van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Deze vorm van bemoeizorg in België is nieuw.

Speerpunt in de werking van SSeGA is het overleg tussen de verschillende partners. Complexe problemen los je niet op met één dienst, daar heb je een netwerk voor nodig.

 

Je stem uitbrengen doe je op de website www.openmindsawards.be

16-10

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring