NL FR

Ontvang gratis het eerste nummer in september!

In september verschijnt er een nieuwe magazine op initiatief van de Sint-Vincentiusregio van de Broeders van Liefde. Het magazine zal Still heten. Het peilt via fotografie, illustratie, artikels en interviews naar hoe verstilling, verbinding en engagement een plaats vinden in onze maatschappij. Dit zijn immers thema’s die steeds belangrijk zijn geweest voor de broeders. Via dit magazine willen we hun gedachtegoed overdragen en anderen inspireren, net zoals de broeders steeds een inspiratie zijn geweest via het engagement dat ze opnemen.
 
Still
… vertrekt vanuit de persoonlijke beleving van mensen en wil een hoopvolle boodschap uitdragen met een focus op de toekomst. 
… heeft als doel een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en staat open voor iedereen die bezig is met spiritualiteit en zingeving.   
… is een kwaliteitsvol bewaarmagazine met boeiende invalshoeken en veel ruimte voor fotografie, illustratie en vormgeving. 
…zal halfjaarlijks verschijnen. 
 
  
Klik hier of op de afbeelding hieronder om het filmpje te bekijken (zet zeker je geluid aan). 
Indien je graag een exemplaar van Still ontvangt, mag je je naam en adres doorgeven aan Veerle Frissen, veerle.frissen@fracarita.org
 
 

 

Wat staat er in het eerste nummer?

 • Rituelen: stil houvast. Interview met psychotherapeut Wilfried Van Craen
 • Herbestemming van religieus erfgoed: Parnassus Gent, Menas Sint-Maria-Aalter, Kapel van het Militair hospitaal Oostende
 • Interview met twee mensen in armoede (Tutti Fratelli) en twee ervaringsdeskundigen (De Link Armoede)
 • Persoonlijke ruimte op het werk: hoe zorgen bedrijven en organisaties voor verstilling, engagement en verbinding op het werk. Vlaamse Overheid, Broeders van Liefde, Or Coffee, TC-Plus
 • Diepte-interview met Klara-presentatrice Heidi Lenaerts
 • Drie kunstenaars maken over de drie thema’s verstilling, verdieping en verbinding telkens een werk: Erwin Keustermans, Selma Gurbuz, Shirley Villavicencio
 • Brief aan een bijbelfiguur: Bart Koubaa
 • Akte van Berouw: David Troch
 • Illustratie van een bijbelfragment: Kaïn en Abel door illustrator Gert Van Goethem
 • Wij zijn wij en hoe verbinden we ons met anderen? Drie fotografen (Fred De Brock, Lies Willaert, Hannes Verstraete) portretteren dezelfde vrouw en vertellen waarom ze haar zo geportretteerd hebben.
 • Oog in oog: twee mensen die elkaar niet kennen zetten we gedurende 5 stille minuten tegen over elkaar, ze maken enkel oogcontact. Hierna beschrijven ze hun indrukken.
 •  Collage van verstilling, engagement en verbinding: illustratie door Jordy Frissen
 • Gesprek over actuele thema’s met twee Broeders en een Zuster van Liefde: foto’s door Károly Effenberger

 

03-07

© fracarita.org - disclaimer - privacy info