NL FR

Hoe omgaan met psychose?

Op het 82ste Dr. Guislain Colloquium neemt Prof. Dr. Stijn Vanheule je mee in de psychoanalyse en de ‘open dialoog’ benadering over het werken met psychotische ervaringen “Hoe omgaan met psychose ?”.

Veelal worden psychoses eenzijdig medisch benaderd. We beschouwen ze dan als ernstige mentale ziektes die hun oorsprong hebben in het brein en vooral een biologische behandeling vereisen. Die kijk gaat vaak gepaard met een onpersoonlijke aanpak die zowel de zieke persoon als diens omgeving uit het oog verliest. De Lacaniaanse psychoanalyse en de ‘open dialoog’-benadering hebben een ander vertrekpunt. Ze stellen de actieve dialoog en het zoekproces in het omgaan met psychotische ervaringen centraal en positioneren de professional als compagnon de route die mee reflecteert met wie psychotische ervaringen heeft. Tijdens deze lezing licht Stijn Vanheule de beide visies toe en geeft hij aan hoe die bij uitstek vorm geven tot een herstelgerichte benadering van psychose. 

Stijn Vanheule is als professor psychoanalyse verbonden aan Universiteit Gent, waar hij ook voorzitter is van de vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie en vooral lesgeeft aan klinisch psychologen in opleiding. Zijn huidig onderzoek spitst zich toe op psychose en herstel, en op fundamenteel theoretische vraagstukken uit de Lacaniaanse psychoanalyse. Daarnaast heeft hij ook een praktijk als psychoanalyticus en is hij lid van de Kring voor Psychoanalyse en de New Lacanian School.

Praktisch

Het 82ste Dr. Guislain Colloquium vindt plaats op dinsdagavond 13.11.2018 om 20.00u in het Vormingscentrum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 in 9000 Gent.

Deelname aan dit colloquium is gratis. Vooraf inschrijven is echter gewenst, vóór 5 november 2018, enkel per e-mail via colloquium.guislain@fracarita.org.

Inlichtingen: mevr. Caroline Dheere, directieassistente, 09 216 33 01. Klik hier voor de flyer.

Binnen het kader van de accreditering werd een erkenning aangevraagd.
Dit Dr. Guislain Colloquium wordt dubbel georganiseerd in een samenwerking tussen het P.C. Dr. Guislain te Gent en het U.P.C. Sint-Kamillus te Bierbeek. 

09-10

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring