NL FR

Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking

Het P.C. Dr. Guislain nodigt u graag uit op het Vlaams-Nederlands congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’, dat plaatsvindt in Gent op 19 april 2018.Dit congres is een initiatief van het P.C. Dr. Guislain, samen met het W.I.V. en HoGent.

Samen met ere-genodigde Prof. Em. Dr. Anton Došen wordt er na 30 jaar een balans opgemaakt van de visie van Prof. Došen en van de huidige situatie in Vlaanderen en Nederland. Er wordt ingezoemd op mensen met een licht verstandelijke beperking en een bijkomende kwetsbaarheid op vlak van hun geestelijke gezondheid. In een snel veranderend zorglandschap, waarbij sectoren en hulpverleners zich herdefiniëren en vernieuwde accenten leggen, lopen zij nog steeds het risico om tussen de mazen van het net te vallen. Zorg en ondersteuning op maat, waarbij sectoren elkaar de hand reiken in een flexibel en intersectoraal verhaal, kan een stevig antwoord bieden.

Op dit congres wordt de persoon met een licht verstandelijke beperking en bijkomende noden op vlak van geestelijke gezondheid op een heldere en dynamische manier omschreven, waarbij stilgestaan wordt bij noden en behoeften, krachten en uitdagingen. Verder wordt stilgestaan bij een aantal ‘good practices’ vanuit een intersectoraal perspectief.

Tijdens dit congres wordt ook de allereerste Vlaams-Nederlandse Prijs prof. dr. Anton Došen uitgereikt.

 

Het volledige programma en de praktische informatie kan u op de website van het W.I.V. nalezen (www.wiv.be).

U kan de folder downloaden via deze link.

Eveneens is het online inschrijvingsformulier op de website reeds beschikbaar. Aangezien het aantal deelnemers beperk is raden we aan tijdig in te schrijven via het online registratieformulier.

De deelnameprijs bedraagt € 104 en bevat alle congresmateriaal, syllabus en catering.  Er is een reductie voorzien voor wie inschrijft voor 20.12.2017.

Voor alle praktische vragen en bijkomende info kan u met de organisatie contact opnemen via info@wiv.be.

12-12

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring