NL FR

Extra plaats voor geïnterneerden met beperking

Minister van Justitie Koen Geens opent op dinsdag 8 mei de bijzondere unit GoLF (Geïntegreerde ondersteuning Lichte verstandelijke beperking en Forensische zorg) op de campus van het UPC Sint-Kamillus in Bierbeek, een voorziening van de groep Broeders van Liefde. De nieuwe woon- en behandeleenheid is een unit voor 20 geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking.

De uitbreiding is van groot belang om deze groep mensen in gepaste omstandigheden te kunnen begeleiden. De bewoners, hun familie, maar ook de slachtoffers en de samenleving hebben daar alle baat bij. Het biedt hen namelijk de zekerheid dat er grondig gewerkt wordt aan de problematieken en kwetsbaarheid die vaak aan de basis liggen van de internering. Deze mensen begeleiden naar een aangepast zorgtraject bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijft het doel. Uiteraard steeds met de veiligheid en integriteit van de betrokkenen en de samenleving in het achterhoofd.

Koen Geens: “De groep is bijzonder, de unit is ook bijzonder. De bewoners en patiënten van de nieuwe zorgeenheid hebben een verstandelijke beperking en hebben reeds een traject doorlopen: in een gevangenis, sommigen in een Forensisch Psychiatrisch Centrum, nog andere in een andere zorgsetting. In de gevangenis behoren ze tot de meest kwetsbare bewoners met hoge nood aan ondersteuning en begeleiding. De bereidheid van de maatschappij om deze kwetsbare groep te helpen, stemt ons gelukkig. Met de opening van deze zorgeenheid in Bierbeek wordt opnieuw een stap gezet in de uitstroom van geïnterneerde personen uit de gevangenis.”

 

Forensische zorg UPC Sint-Kamillus breidt uit
Sinds 2001 ontwikkelde het UPC Sint-Kamillus de zorg voor geïnterneerde personen door de opstart van het ‘medium security project’. Dit project groeide uit tot vijf behandel- en verblijfsafdelingen die vandaag zorg bieden aan 108 personen.
In de afdeling ‘Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg’ verblijven sinds 2016 30 cliënten waarbij re-integratie op korte of middellange termijn niet mogelijk is. Deze bewoners hebben blijvend structuur en beveiliging nodig om een kwaliteitsvol leven op te kunnen bouwen.
Nu start het UPC Sint-Kamillus een nieuwe afdeling, GoLF, op. Deze biedt plaats aan 20  personen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een interneringsstatuut.

De afdeling GoLF
GoLF staat voor ‘Geïntegreerde ondersteuning voor personen met een Licht verstandelijke beperking binnen een Forensische context’.
De werking is gestart op 17 april 2018 met de opname van 2 patiënten. De komende maanden breidt het UPC Sint-Kamillus dit aantal geleidelijk uit tot 20 patiënten. De doelstelling is om dit te realiseren tegen 31 juli 2018.
De afdeling (GoLF) is gericht op het behandeling en reïntegratie. Het voornaamste doel van de behandeling is het verminderen van het risico op delictgedrag. We zullen dit realiseren door een therapeutische aanpak en ondersteuning op maat van de patiënt en zijn problematiek. De therapeutische relatie tussen zorgverleners en patiënt en het gepast omgaan met de zich stellende problemen  zijn hierbij belangrijk.
Specifiek voor deze doelgroep is het belangrijk om naast het aanbieden van therapie een geïntegreerde ondersteunend kader uit te werken, waarbij het dagelijkse leven deel uitmaakt van de behandeling.
De afdeling GoLF zal bestaan uit 2 leefgroepen. In de eerste leefgroep richten we ons op personen met een psychotische kwetsbaarheid en personen met autisme spectrum stoornis. Kenmerk van deze patiënten is dat ze in zichzelf gekeerd zijn. Deze groep zal gehuisvest worden op de tweede verdieping van het gebouw Sint-Jozef in Het UPC Sint-Kamillus. We leggen hier de nadruk op het organiseren van een prikkelarm en voorspelbaar behandelklimaat.
In de andere groep richten we ons op personen met een persoonlijkheidsstoornis. Zij worden gehuisvest op de benedenverdieping. Belangrijk in het zorgaanbod voor deze tweede groep zijn: het creëren van een therapeutische veiligheid, het werken rond de therapeutische relatie en de mogelijkheid om zelf andere vaardigheden aan te leren.
Vanuit de afdeling GoLF zullen we doorstroming realiseren naar andere voorzieningen, bv. binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

08-05

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring