NL FR

Beste leerklimaat: een warme school

Te veel kinderen en jongeren zitten niet goed in hun vel. En daar kan de school iets aan doen, geloven de initiatiefnemers van 'Warme Scholen'. Door hechte leef- en leergemeenschappen te vormen, waarbij vaste lerarenteams over vakken en schooljaren heen verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen. Ondertussen evolueren al 50 scholen naar een 'Warme School'. Vandaag stellen ministers Hilde Crevits, Jo Vandeurzen en Sven Gatz ze voor in Gent.

Weerbare leerlingen in een Warme School

Een school draagt kennis over en brengt vaardigheden bij. Maar kinderen en jongeren kunnen pas leren als ze zich goed voelen. Een boeiende leeromgeving creëren mét sterke relaties, is dan ook het vertrekpunt van Warme Scholen. “Geen prestaties zonder relaties. Net daarom is er zoveel aandacht nodig voor de uitbouw van een hechte gemeenschap” zegt Ferre Lavers, onderzoeker bij CEGO en partner van het project.

Een Warme School is een plaats waar leerlingen, leerkrachten en schoolmedewerkers betrokken zijn. De schoolomgeving daagt iedereen uit om het beste van zichzelf te geven en geboeid aan de slag te gaan. Het project voorziet een leerlingvolgsysteem om het welbevinden en de betrokkenheid continu te meten en op te volgen. Leerkrachten worden begeleid en krijgen praktische tips om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed voelen en betrokken zijn. “Welbevinden én hoge ambities nastreven: dat is wat Warme Scholen op een slimme en doordachte manier doen. Alleen zo haal je het beste uit elke leerling en geef je schoolteams energie”, zo vat Gie Deboutte (partner Tenz) het samen.

Binnen deze omgeving leert een kind zelfvertrouwen hebben en kan het beter omgaan met onverwachte situaties. Je kan er gevoelens uiten en leert ze een plaats geven. Deze scholen stimuleren kinderen en jongeren volop om uit te groeien tot weerbare en emotioneel gezonde mensen. Essentiële factoren om tot een positief zelfbeeld te komen en de toekomst optimistisch in te zien.

Streefdoel: iedereen goed in zijn vel

Warme Scholen brengen het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen in kaart. Het project is geslaagd als daar duidelijk evolutie in zit. De focus ligt nadrukkelijk op het versterken van de veerkracht van kinderen. Leerkrachten, schoolmedewerkers en ouders engageren zich samen om een hechte leergemeenschap uit te bouwen waar het kind of de jongere centraal staat in zijn leerproces en voldoende uitgedaagd wordt. In dit klimaat worden emoties en kwetsbaarheid gemakkelijker gedeeld. Tom van Acker, projectleider bij Flanders Synergy en grondlegger van Warme Scholen, heeft er een heldere kijk op: “Leerkrachten staan niet meer alleen voor de klas. Ze maken deel uit van georganiseerde teams die leerlingen begeleiden en ouders ondersteunen over meerdere jaren heen”.

Initiatiefnemer Jan Toye van het Fonds GavoorGeluk: “Het is een succes als het flankerend onderzoek aantoont dat de integrale aanpak binnen de school bijdraagt tot de einddoelstelling: ieder goed in zijn vel, zowel de leerling als de leraar-­‐coach.” Het doel is dus bereikt als opvoeding en onderwijs vervlochten zijn. Dat vraagt een hoge betrokkenheid van leerkrachten, ouders, partners en kinderen. Want het succes van het project hangt ook sterk af van leerkrachten en hun goesting om aan de slag te gaan. Daarom wordt duidelijk ingezet om leraren te begeleiden en aan competentie-­‐ontwikkeling te doen: van teamwerking tot conflicthantering. Zo wordt de school een veilige en warme plek om te leren én te werken.

Opstart en partners

In 2017 nam het Fonds GavoorGeluk het initiatief voor het pilootproject “Warme Scholen”, een essentieel onderdeel van het bredere Vlaamse pilootproject “Warme Steden”. Het Fonds nam daarvoor verschillende partners onder de arm: Flanders Synergy, Cego, Tenz, POV, Broeders van Liefde, GO! en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Om het project in gang te trappen werd in het voorjaar van 2017 een oproep gelanceerd: scholen uit het basis-­‐ en secundair onderwijs konden zich aanmelden om “Warme School” te worden. 50 scholen uit de 6 Vlaamse “Warme Steden” (Brugge, Gent, Leuven, Turnhout, Genk en Kortrijk) werden geselecteerd.

Bij de deelnemende Scholen organiseert Tenz coaching rond pesten en teamwerking, doet CEGO onderzoek en begeleiding rond welbevinden en betrokkenheid en neemt Flanders Synergy de schoolorganisatie en het totale veranderproces op. Met de afvaardiging van pedagogische adviseurs ondersteunen verschillende onderwijskoepels het project. De adviseurs staan mee in voor de begeleiding van de scholen. Zij delen hun ervaring en de voorbeelden uit de Warme Scholen binnen het bredere onderwijsnetwerk. Het project heeft de doelstelling om de 50 scholen tot 2020 zodanig te herorganiseren dat zij die warme en uitdagende plek worden waar iedereen goed in zijn vel zit.

 

11-09

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring