NL FR

4 nieuwe scholen geven gestalte aan nieuwe onderwijsconcepten

Vandaag keurde de Vlaamse regering een reeks nieuwe projecten goed in het kader van publiek-private samenwerking voor onderwijsinfrastructuur. Het schoolbestuur Broeders van Liefde is fier te melden dat er 4 sites worden gerenoveerd voor een totaalbedrag van ca 74 miljoen euro. Het gaat over ruim 36.000 m² (ver-)nieuwbouw waarmee het schoolbestuur zijn pedagogisch project gestalte wil geven. Die vernieuwde scholen zullen openstaan voor alle leerlingen en de hele lokale gemeenschap. Het zijn open en warm georganiseerde scholen.

Tessenderlo

In Tessenderlo is samen met enkele andere schoolbesturen een project opgestart om de leerlingen een zo ruim mogelijk studieaanbod aan te bieden. Enerzijds zullen de leerlingen van de eerste graad de kans krijgen op een zeer breed aanbod en anderzijds zullen alle studiedomeinen in de bovenbouw worden samengebracht op de site Heilig Hart van de Broeders van Liefde.

Gent

In de Gentse regio voorzien we op de site De Deyne een volledig nieuwe lagere buitengewone school Sint-Jozef en een gedeeltelijke (ver-)nieuwbouw voor het buitengewoon secundair onderwijs Sint-Jozef. Daarmee wensen we de toekomstige generatie leerlingen van het buitengewoon onderwijs in optimale omstandigheden te begeleiden, in samenwerking met de collega’s van het gewoon onderwijs Sint-Paulus.

Zelzate

Ten noorden van de Gent in de regio Zelzate wordt een rationalisatie doorgevoerd in de Sint-Laurensscholen waarbij een site wordt verlaten en gecentraliseerd op de hoofdlocatie. Het verlaten van een campus biedt het voordeel het onderwijsconcept aan te passen aan de hedendaagse normen en een project van de tienerschool meer gestalte te geven. Concreet zullen de leerlingen van de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs onder gezamenlijke leiding worden uitgebouwd op de site. Die geïntegreerde benadering zorgt voor een optimale doorstroming en welbevinden van de leerlingen.

Turnhout

In Turnhout worden de Sint-Victorscholen hervormd tot een geïntegreerde school basis- en secundair onderwijs. Enkele oude gebouwen van het secundair en de basisschool worden verlaten en een volledige nieuwe basisschool met polyvalente ruimte wordt heropgebouwd. Ook daar wordt een tienerschool uitgebouwd om een optimale leerlingenoriëntering en -welbevinden mogelijk te maken onder leiding van een niveauoverstijgend directieteam.

03-10

© fracarita.org - disclaimer - privacy info