NL FR

37 scholen Broeders van Liefde moedigen leerlingen aan op te komen voor een beter leefmilieu, klimaat en planeet

Gisteren spijbelden heel wat van onze 15.000 leerlingen om te betogen in Brussel voor het klimaat. Als schoolbestuur en als scholen Broeders van Liefde staan we positief tegenover dat engagement van jongeren om zich in te zetten voor een hoger doel zoals duurzaamheid en het klimaat.

Het zijn thema’s die in ons opvoedingsproject een duidelijke plaats hebben. We richten ons niet enkel tot het persoonlijke welbevinden, maar ook tot ‘de andere’ en de totale omgeving. Oproepen tot spijbelen voor het hogere doel vinden wij een statement van ‘collectief burgerlijk ongehoorzaam zijn’ en een signaal om het systeem eventjes ‘on hold’ te zetten en aandacht te vragen voor een betere toekomst. Elke verandering heeft immers ook een prikkel nodig. Rebelleren heeft maar zin als je ergens tégen kunt zijn.

Leerlingen verdienen de ruimte om te leren zelf geargumenteerde keuzes te maken op basis van beschikbare informatie. Het is een afwegen van vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat kan maar gebeuren als voor- en nadelen van de keuze goed tegenover elkaar worden afgewogen. Daarom zullen onze scholen afwezigheden wettelijk registreren als ‘spijbelen’ maar er verder geen bijkomende negatieve sancties aan koppelen (tenzij er sprake is van problematisch spijbelgedrag). Kiezen om te spijbelen voor het klimaat betekent de verantwoordelijkheid nemen om de gemiste lessen zelfstandig in te halen.

Aangezien het schoolbestuur veel sympathie heeft voor dit initiatief stimuleren we de dialoog met de leerlingen over de vorm en de inhoud van de actie. We willen hen - vanuit maatschappelijke perspectief  -  aanmoedigen op te komen voor een beter leefmilieu, klimaat en planeet. Zo hopen wij dat het klimaatthema binnen de school besproken wordt en een prominente plaats inneemt in het schoolbeleid en de organisatie van de school. Ons opvoedingsproject heeft immers tot doel een gezonde en liefdevolle samenleving te creëren en onze leerlingen mee te helpen ontwikkelen tot actieve waardevolle burgers.

Yves Demaertelaere, bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde
In naam van alle directies van de scholen van Broeders van Liefde

Foto Yves Demaertelaere: credit Sophie Callewaert

Contact voor de pers:
Yves Demaertelaere, bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde
0496 522856, yves.demaertelaere@fracarita.org

Mattias Devriendt, dienst communicatie Broeders van Liefde,
0474 485696, mattias.devriendt@fracarita.org

25-01

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring