NL FR

Nieuws

Dit is een overzicht van alle nieuws- en persberichten. De berichten "Broeders van Liefde in de media" vindt u op deze pagina.
Bent u journalist en wilt u meer info over de activiteiten van de Broeders van Liefde? Of bent u geïnteresseerd in nieuws uit de congregatie of organisatie? Neem dan contact op met de dienst communicatie: Mattias Devriendt (09 241 19 80) of Annelies Naert (09 241 19 98).Zuidactie 2018: Verborgen schatten!

Aswoensdag. De start van de jaarlijkse Zuidactie van Fracarita Belgium. Dit jaar in het teken van "Verborgen schatten". Met deze campagne vragen ze aandacht voor een nieuw, kleinschalig project van de Broeders van Liefde voor kinderen met een verstandelijke beperking in Ethiopië.
14-02

Tabor-scholen gaan samen met OP WEG-scholen

De vrije basisscholen van Tabor in Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter gaan zo snel mogelijk een eenheid vormen met de scholen van de Broeders van Liefde in Aalter-centrum, Hansbeke, Knesselare, Merendree, Nevele en Ursel. Op termijn komen alle vrije scholen uit de ruime regio Aalter onder het bestuur van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Voorlopig verandert er niet veel. Alle scholen behouden hun naam en profiel. Alle personeelsleden blijven verbonden aan hun eigen scholen.
17-01

Accreditatie voor P.C. Sint-Alexius!

Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius in Grimbergen heeft de internationaal erkende accreditatie van het Nederlands instituut voor Accreditatie in de Zorg/Qmentum ontvangen voor het zorgprogramma stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen van hun zorgeenheid ZENO.
12-01

Wat gebeurt er 's nachts bij Broeders van Liefde?

Goedenavond in plaats van goedemorgen. Warme maaltijden om 2 uur ’s nachts. Bewoners die in slaap vallen op het toilet. Ze zijn met weinig. Maar ze zijn belangrijk. Die van de nacht. Die opvoeders, begeleiders, verpleegkundigen, schoolbuschauffeurs, stewards en verzorgers die we zelden of nooit ontmoeten. Wat doen ze feitelijk de godganse tijd? Dat wilden we wel eens weten. Dus zit er niets anders op dan een nachtje door Vlaanderen te trekken. Voorzien van soep, brood en thee. “Als je dacht dat het hier elke nacht crisis is, heb je het mis.”
20-12

Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking

Het P.C. Dr. Guislain nodigt u graag uit op het Vlaams-Nederlands congres ‘Geestelijke gezondheid voor personen met een licht verstandelijke beperking: intersectorale perspectieven’, dat plaatsvindt in Gent op 19 april 2018.Dit congres is een initiatief van het P.C. Dr. Guislain, samen met het W.I.V. en HoGent.
12-12

De geheimen van het ouder wordende brein

Mensen worden steeds ouder. De levensverwachting is de voorbije eeuw met ongeveer 30 jaar gestegen. Dit betekent dat er een hele levensfase bij gekomen is. Maar wat betekent dit voor het brein? Geleidelijk aan ontdekken we hoe het brein en de menselijke geest zich aanpast aan de tand des tijds. Vaak met succes, soms met een ongelijke strijd. Dit hangt af van opgebouwde reserves, compensatiestrategieën en aanwezigheid van hersenpathologie. De ‘twilight zone’ tussen normale en pathologische veroudering wordt geleidelijk aan zichtbaar in het brein en stelt ons voor bijzondere uitdagingen in het geval van psychiatrische symptomen op latere leeftijd. Daarom wijdt het P.C. Dr. Guislain het 79ste Dr. Guislain Colloquium op dinsdagavond 28 november aan 'De geheimen van het ouder wordende brein'.
15-11

BuSO Sint-Gregorius lanceert woordplaten

Multimodale woordplaten stimuleren de visualisatie en het aanleren van een taal zoals het Nederlands. Op donderdag 30 november stellen de medewerkers van het buitengewoon secundair onderwijs Sint-Gregorius in Gentbrugge dan ook met veel trots hun woordplaten aan u voor.
06-11

Asielzoekers en vluchtelingen met ernstige psychiatrische problematiek

Op 29 november organiseert het psychiatrisch centrum Sint-Alexius uit Grimbergen een symposium over asielzoekers en vluchtelingen met een ernstige psychiatrische problematiek. Dat vindt plaats in het Provinciehuis in Leuven, Provincieplein 1, van 9 tot 17 uur.
24-10

Still: nieuw magazine zet zingeving op de kaart

De Belgische Broeders van Liefde brengen vandaag een gloednieuw magazine uit, getiteld ‘Still’. Een buitenbeentje onder de bladen, want het verschijnt slechts halfjaarlijks en focust op verstilling, verbinding en engagement in de samenleving. “Het is absoluut geen magazine over onszelf. Integendeel”, legt broeder Luc Lemmens uit. “Still zoekt vanuit een open houding en via persoonlijke beleving hoe mensen vandaag tot vormen van verstilling, engagement en verbinding komen. Of dat nu een bekende Vlaming, een kunstenaar, een religieus of een bedrijfsleider is. We willen mensen zo inspireren rond de thema’s die altijd al centraal staan in het leven van mij en mijn medebroeders.”
18-10

Leerlingen getuigen over leeftijdsgenoten in Tanzania

Leerlingen uit de scholen van de Broeders van liefde leefden deze zomer twee weken samen in Tanzania met de straatjongeren van Maendeleo. Daar verbleven ze in het jeugdcentrum van de Broeders van Liefde te Kigoma. Tussendoor waren ze ook enkele dagen te gast bij de Vlaam¬se broeder-missionaris Marc Beetens in het plattelandsdorp Marumba. Als Warafiki wa Maendeleo (= vrienden van het jeugdcentrum Maendeleo) willen ze graag hun ervaringen delen met vrienden, familieleden, buren, klasgenoten en an¬dere geïnteresseerden.
18-10
Inhoud syndiceren
© fracarita.org - disclaimer - privacy info