NL FR

Betanië

Opvang voor mensen met zingevings- en religieuze vragen

Betanië is een plaats waar maximaal 8 mensen kunnen verblijven die worstelen met het leven of met religie en daarbij nood hebben aan een residentiële opvang. Deze acht gasten verblijven voor maximaal 6 weken in enkele ruime kloostergebouwen. Naast enkele inwonende Broeders van Liefde is er een professionele verantwoordelijke die de gasten begeleidt in hun zoektocht.

Onze visie

We zijn allemaal zoekende mensen met vele betekenisvragen. In Betanië willen we samen met anderen deze zoektocht aanvatten. Betanië wil een goede plek zijn waar mensen tot zichzelf komen, ook in de diepte. Men mag er zich gedragen weten in een kleine gemeenschap om samen met een begeleider en in een rustige omgeving te groeien naar gepaste antwoorden ten leven.
We staan open voor alle dimensies van het menszijn en, waar nodig, is er samenwerking met gespecialiseerde diensten of volgt een gepaste doorverwijzing.

Een goede plek voor ...

Betanië wil een goede plek zijn als je, samen met ons, wil stilstaan bij

  • je zorgen en verlangens
  • de zin van je leven
  • de problemen in je relatie of op het werk
  • de rouw om een afscheid of verlies
  • je geloofszoektocht
  • je gekwetst-zijn of lijden
  • je eenzaamheid
  • je angsten
  • je levensverhaal of toekomst
  • ...

Als alles somber of duister lijkt te worden in je leven willen we graag luisteren naar jouw verhaal om mee te zoeken naar uitwegen ten leven. Betanië is echter niet de plaats om hulp te zoeken bij een uitgesproken psychiatrische ziektebeeld.

Naar de diepte toe...

Vele betekenisvragen verwijzen naar de diepte. Zoals elke menselijke zoektocht gaat deze weg over spirituele- en religieuze paden. In Betanië kan je vrij over deze zoektocht praten. We zullen er met het nodige respect en met welwillendheid naar luisteren.
We zoeken dan met jou - naast het tastbare om ons heen - naar spirituele antwoorden die levengevend zijn.

We hebben daarbij een onvoorwaardelijk respect voor alle vormen van levensfilosofie.

Je gedragen weten door...

Jezelf:Met een opbouwende ingesteldheid ben je zelf jouw belangrijkste heelmeester(es). In Betanië kan je zelfstandig verblijven en vrij deelnemen aan het huis-, keuken-, en tuingebeuren. Het grootste deel van je tijd kan je zelf invullen op een wijze die het best aansluit bij je individuele noden.
De gemeenschap:Je kan je in onze kleine gemeenschap gedragen weten door de anderen die samen met de broeders en de medewerkers zorg dragen voor een deugddoende sfeer. Je neemt er samen de maaltijden, koffiepauzes, wast af en je kan samen een deel van je vrije tijd delen. Wanneer je dat wenst, kan je dagelijks deelnemen aan het gemeenschapsgebed.
De begeleiding:Via individuele gesprekken met medewerkers of broeders kan je stilstaan bij jouw zoektocht. Ze kunnen handelen over alle aspecten van je leven. Deze gesprekken helpen je alles door te praten, te verhelderen, te ordenen en zodoende dichter bij jezelf te komen. Van daaruit kan gekeken worden naar gepaste antwoorden op jouw vragen en noden.
De omgeving:Bij ons kom je terecht in een rustig en ruim gebouw. Iedereen krijgt een individuele kamer met wastafel. Er zijn mooi uitgeruste gemeenschappelijke ruimtes en een grote tuin. Het geheel ligt in een landelijke omgeving.
De groepsactiviteiten:Driemaal per week kan je deelnemen aan een groepsactiviteit. Eén activiteit staat in het licht van spirituele verdieping, een andere activiteit is een crea-activiteit om jezelf te verdiepen en een derde activiteit is er gewoon als aanzet om elkaar van mens tot mens te ontmoeten.

In alle dimensies van het menszijn...

Alle verschillende aspecten van je leven zijn niet los te zien van elkaar. We zullen luisteren naar alle probleemgebieden in je leven om tevens mee op zoek te gaan naar de wisselwerking daartussen en zo te komen tot gepaste oplossingen.

In samenwerking met...

Als gast mag je bij ons rekenen op een deskundige ondersteuning. Naast onze eigen professionaliteit is er een samenwerkingsverband met het centrum geestelijke gezondheidszorg 'Godfried Elsen'. Zonodig kan je daar een gesprek plannen bij een therapeut, psycholoog of psychiater.
Indien nodig, beschikken we over de nodige contacten om je te helpen bij een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde hulpverlening.

Een eerste contactname...

Heb je interesse of vragen, neem dan telefonisch of schriftelijk contact met ons op. Je doet dat het best tijdens de kantooruren op het telefoonnummer 09 375 14 15.. We plannen dan een eerste gesprek en jij krijgt de kans om Betanië uitgebreider te verkennen. Samen met jou wordt dan gekeken of een verblijf in Betanië het juiste antwoord kan zijn op jouw verwachtingen en vragen. Je kan bij ons verblijven voor enkele dagen tot maximum zes weken. 

Betanië
Contactpersoon: Hans De Weirdt
Blekkervijverstraat 20
9880 Sint-Maria Aalter

09 375 14 15
e-mail:betanie@fracarita.org

ma, 03/09/2009 - 12:10

© fracarita.org - disclaimer - privacy info