NL FR

SO Merksem, Sint-Eduardusinstituut

Start

menselijke bewustwording Grote inzet begeleiding dynamisch een doordacht personeelsbeleid aangenaam leef- en leerklimaat

Sint-Eduardus

Sint-Eduardus biedt al meer dan 100 jaar secundair onderwijs aan. Er wordt zowel TSO als ASO gegeven en dat van het eerste tot het zesde middelbaar.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

100 jaar onderwijservaring

In 1996 vierde de school haar 100-jarig jubileum. Na meer dan 100 jaar onderwijservaring, is Sint-Eduardus dynamischer dan ooit, geen logge onderwijsmastodont, noch een onderwijsfabriek. Als katholieke school willen we jongeren helpen op te groeien tot christelijke volwassenen, dit wil zeggen tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven. Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven te geven aan hun christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en kunnen samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing.

Een eigentijdse formulering van de christelijke identiteit

“We wekken waarden als dienstbaarheid, eerlijkheid, eenvoud, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid in de dagelijkse praktijk tot leven.”

Het St.-Eduardusinstituut probeert een eigentijdse formulering van haar christelijke identiteit op verschillende wijzen binnen het vormings- en opvoedingsproject waar te maken. Onze school heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar volwassenheid. In dat groeien in verstandelijkheid en menselijkheid, wil zij meteen de kans leggen om tot ontdekking te komen, hoe God met ieder van ons een Verbond wil aangaan. Door menselijke bewustwording streven wij ook naar religieuze bewustwording via gebed, bezinning en eucharistieviering.

Eén grote gemeenschap

 “Sint-Eduardus is een school op mensenmaat, een school waar een leerling geen nummer is, maar een jong mens met een eigen gezicht.”

In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leraars en opvoeders, leden van het opvoedend hulppersoneel, het administratief personeel en het onderhoudspersoneel, directeur en Inrichtende Macht één grote gemeenschap. Ieder lid van de schoolgemeenschap is medeverantwoordelijk voor heel de schoolgemeenschap. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid voor wat zich op onze school afspeelt. Wij bouwen aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en thuis voelt. Wij willen van een school een plaats maken waar samen-geleefd wordt, waar jonge mensen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God.

Onze doelgroep

Onze richtingen

Sint-Eduardus biedt al meer dan 100 jaar secundair onderwijs aan. Er wordt zowel TSO als ASO gegeven en dat van het eerste tot het zesde middelbaar.

ASO:

  • Economie
  • Wetenschappen
  • Sportwetenschappen

TSO (vanaf het derde jaar):

  • Lichamelijke Opvoeding en Sport

Contact

contact
Broeder Frederikstraat
3
2170
Merksem
route

Ring Antwerpen - afrit Deurne, rechtdoor volgen tot op de Bredabaan. Na de 2de kerk (St.-Franciscuskerk): 1ste straat rechts.

Telefoonnummer

03 645 84 08

website
http://www.sint-eduardus.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring