NL FR

OC Sint-Lambrechts-Woluwe, Koninklijk Instituut

Start

uitgaan van individuele mogelijkheden. een maximaal bereikbare zelfstandigheid aangepast onderwijs geschikte opvoeding integratie

O.C. Woluwe

O.C. Woluwe wil kinderen en jongeren met gehoor-, taal- of gezichtsproblemen, met psycho-sociale problemen of autismespectrumstoornissen aangepast onderwijs en een geschikte opvoeding verlenen.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

 

 

Wie zijn we

Geschiedenis

Het Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden instituut startte in 1835 in de Violettestraat te Brussel op initiatief van Kanunnik Petrus Jozef Triest, de stichter van de Congregatie der Broeders van Liefde. In 1878 verhuisde het naar zijn huidige vestigingsplaats aan de Georges Henrilaan te Sint-Lambrechts-Woluwe. Het instituut was de eerste inrichting waar het brailleschrift als lees- en schrijfmethode bij het onderricht aan blinden werd aangewend. In 1935 werd er de eerste klas voor slechtziende kinderen in België opgericht. Ook in de opvoeding van auditief gehandicapte jongeren heeft het instituut creatief eigen methodieken ontwikkeld en werden nieuwe opvoedingstrends steeds actief opgevolgd. De beide afdelingen genoten na enkele jaren een internationale faam op gebied van methode, opvoeding en opleiding van de personen met een handicap. Reeds lang ook verleent het instituut, binnen de eigen pedagogisch-didactische omkadering, onderwijs en opvoeding in het gewoon onderwijs. De integratiebegeleiding, evenals de vroege thuisbegeleiding bestonden al geruime tijd voor de officiële erkenning ervan door de subsidiërende overheid.

Sinds 1981 verblijven in het instituut te Woluwe enkel nog Nederlandstalige jongeren, tot dan was het instituut tweetalig. De Franstalige afdeling (het IRSA, Institut Royal pour Sourds-Muets et Aveugles) verhuisde naar Ukkel. De afdeling De Torentjes (voor kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen), is ontstaan in september 1988 als antwoord op de vraag om in Brussel Nederlandstalige jongens en meisjes naschools te begeleiden in internaatsverband. Sedert 1999 biedt het Koninklijk Instituut tevens een waaier aan dienstverlening aan, gericht op normaal begaafde kinderen met autismespectrumstoornissen.

Doelstelling

Kinderen en jongeren met een gehoor-, taal-, gezichts-, of psycho-sociaal probleem of met autismespectrumstoornissen

Aan hen willen we aangepast onderwijs en een geschikte opvoeding verlenen en dit uitgaande van hun individuele mogelijkheden. Wij willen deze jongeren begeleiden naar een maximaal bereikbare zelfstandigheid en integratie, en dit met aandacht voor hun totale persoonlijkheid.

 

Leer ons kennen in dit filmpje!

 

 

Onze doelgroep

Multifunctioneel centrum

Complementair aan het onderwijsaanbod voorziet het Multifunctioneel centrum (MFC), dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), in een advies– en zorgverlenende functie. Het dienstverleningsaanbod wordt zo flexibel mogelijk ingezet om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsnoden en - behoeften van de jongeren en hun gezin of familiale context. We bieden verschillende mogelijkheden van trajecten aan gebaseerd op verblijf (internaat), tijdelijke dagbesteding, dagopvang (semi-internaat) en mobiele begeleiding.

Opvoeders, jongeren en therapeuten werken in de leefgroep samen aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid gericht op een maximale integratie in de maatschappij . Vanuit het MFC, in samenwerking met het consultatie en revalidatiecentrum CHS, is er voor elk van onze jongeren een aanbod van medische en paramedische begeleiding (kine, logo, ergo) afhankelijk van de individuele noden.

Ook orthopedagogische begeleiding en gezinsbegeleiding behoren tot de hulpverlening binnen het MFC. In overleg met de ouders, de jeugdpsychiater, de schoolpsycholoog en de jongere zelf wordt, indien nodig beroep, gedaan op aangepaste externe therapieën (psychotherapie, sociale vaardigheidstraining, …).

Het multifunctioneel centrum is opgedeeld in 2 afdelingen:

  • De afdeling Ri4 biedt zorg aan dove of slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis en kinderen met een autismespectrum stoornis. De zorg aangeboden aan deze kinderen gebeurt in nauwe samenwerking met onze Basisschool.

  • De afdeling Horizon biedt zorg aan respectievelijk blinde en slechtziende jongeren, jongeren met een autismespectrum stoornis en jongeren met een gedrags-emotionele stoornis. De zorg aangeboden aan deze kinderen gebeurt in nauwe samenwerking met onze Secundaire school.  Sommige van onze jongeren gaan ook naar school buiten ons instituut.
     

Netwerkvorming

Naast de nauwe samenwerking met het BuSO en BuBaO op de campus is er ook een nauwe samenwerking met volgende organisaties en diensten:

Instelling

Adresgegevens

Thuisbegeleidingsdienst voor kinderen en volwassenen met gehoor-, spraak- en taalproblemen

Linthoutbosstraat 41, 1200 Brussel
Tel. en fax: 02/736 02 75

Woluland: kinderdagverblijf erkend door Kind en Gezin met aangepaste begeleiding voor kinderen met een gehoorprobleem

Linthoutbosstraat 41, 1200 Brussel
Tel.: 02/734 02 62

CHS, Consultatie- en revalidatiecentrum, erkend door het RIZIV en het Vlaams Fonds

Georges Henrilaan 278, 1200 Brussel
Tel., fax en minitel: 02/736 55 46

Het Ganspoelinstituut: Orthopedagogisch Centrum voor visueel gehandicapte kinderen

Ganspoel 2, 3040 Huldenberg

Tewerkstellingsinitiatieven Kanunnik Triest, Beschutte Werkplaats

Linthoutbosstraat 37, 1200 Brussel
Tel. en fax: 02/735 63 35


Voorstelling in cijfers

Afdeling

Aantal

Het MFC telt volgens de klassieke telling

90 internen
83 semi-internen

Aantal leerlingen B.K.L.O.

91

Aantal GON leerlingen BuBaO

213

Aantal leerlingen BuSO

112

Aantal GON leerlingen BuSO

298

Aantal werknemers B.W.

180

Aantal personeelsleden

300

 

Contact

contact
Georges Henrilaan
278
1200
Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
route

1. Per trein

  • Tot station Brussel-Centraal; daar de metro nemen richting Stokkel;
  • uitstappen Josephine Charlotte; uitgang J.-Charlotte-Square; wandel door het plantsoen;
  • de 3de straat rechts is de Georges Henrilaan.

2. Per bus

  • Lijn 27: Station Brussel Zuid; Montgomery, Georges Henri, De Grooff (K.I.W.), Andromeda
  • Lijn 28: Brabançonne-Dailly, Diamant, Georges Henri, De Grooff (K.I.W.), Konkel
  • Lijn 80: Naamsepoort, Montgomery, Georges Henri, De Grooff (K.I.W.), Maes

3. Per wagen

a. De E40 komende van Gent en de E19 komende van Halle De Ring rond Brussel; richting Luik en Namen volgen.

- NIET de afrit Woluwe nemen, maar de ring verlaten via de uitrit Brussel/Luik. Aan de splitsing Brussel/Luik, richting Brussel volgen.

- Aan de snelheidsbeperkingen 100, 90, 50 richting Montgomery volgen (links houden). Bij het verlaten van de tunnel uiterst rechts rijden (om zeker de volgende tunnel te vermijden!). Aan de volgende verkeerslichten links afslaan, dit is de Georges Henrilaan.

b. De E40 komende van Leuven De autosnelweg blijven volgen tot aan de snelheidsbeperkingen 100, 90, 50 richting Montgomery. Daarna dezelfde beschrijving volgen als onder “a”.

c. De E19 komende van Antwerpen Tot de splitsing Gent rijden en daar de richting Brussel volgen. U bevindt zich op de ring. Zie verder “a”. d. De A5 komende van Hoeilaart en de E411 komende van Overijse De ring Brussel (RO) nemen. De ring verlaten aan de uitrit E40 Brussel/Luik, Leuven. Aan de splitsing Brussel/Luik, Leuven, richting Brussel volgen. Daarna: zie “a”.
 

Telefoonnummer 

02 735 40 85

website
https://www.kiwoluwe.org/
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring