NL FR

OUZ Tienen, WZC Sint-Alexius

Start

christelijk open gezond Mensgericht zorgend vernieuwend

W.Z.C. Sint-Alexius

W.Z.C. Sint-Alexius is een open huis. Onze diensten worden aangeboden aan zowel valide, mobiele als zwaar zorgbehoevende ouderen, met of zonder psychische zorgnoden.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Een harmonieuze samenhang van wonen, welzijn en zorg

We richten ons tot alle ouderen ook ouderen met een meervoudige en complexe fysieke en/of psychische hulpvraag. Het Woon- en zorgcentrum combineert een residentieel en thuiszorgondersteunend aanbod dat zich vertaalt in een harmonieuze samenhang van wonen, welzijn en zorg. In de laatste fase van het leven richten we ons specifiek op de wensen en noden van de bewoners en zijn naaste omgeving. Met de bewoners/gebruikers, personeelsleden, familie en vrijwilligers vormen we een leefgemeenschap met expliciete aandacht voor de kwaliteit van het samenleven, privacy, waardigheid, autonomie, inspraak, keuzevrijheid, zelfontplooiing, geborgenheid en huiselijkheid.

Integratie in de lokale gemeenschap

“Als woon- en zorgcentrum willen we ons integreren in de lokale gemeenschap.”

Wij staan open voor vernieuwing en willen op een creatieve en deskundige manier antwoorden bieden op maatschappelijke signalen en ontwikkelingen. Als woon- en zorgcentrum willen we ons integreren in de lokale gemeenschap. Om dit te bereiken vormen we netwerken met professionele hulpverleners en organisatie. Dat resulteert in goede samenwerkingsverbanden en juiste doorverwijzing. We engageren ons voor een betaalbare zorg voor iedereen door een economisch verantwoord gebruik van beschikbare materialen. We bouwen aan een organisatie waarin het welzijn van iedere medewerker telt. Open communicatie en overleg zijn sleutelwoorden in ons personeelsbeleid.

Een gemotiveerd en deskundig team

“We engageren ons voor een betaalbare zorg voor iedereen.”

Door aandacht te hebben voor collegialiteit, een goede werksfeer en een permenante vorming kunnen onze medewerkers groeien tot een gemotiveerd en deskundig team. Wij geloven in de waarde van het vrijwilligerswerk. Wij zijn christelijk geïnspireerd met respect voor de persoonlijke levensvisie van elke bewoner/gebruiker. De pastorale zorg is verweven met het totale zorgproces, animatie, contacten met en tussen personeel, bewoners/gebruikers, vrijwilligers en de omgeving.
 

 

Onze doelgroep

Een open huis

Het Woonzorgcentrum Sint-Alexius beschikt over 60 permanente huisvestingsplaatsen (15 ROB- en 45 RVT-bedden, een 24u-opvang en zorg, vanuit een professioneel multi-disciplinair team. Het is een open huis en onze diensten worden aangeboden aan zowel valide, mobiele alsook zwaar zorgbehoevende ouderen, met of zonder psychische zorgnoden. Het "Dagverzorgingscentrum Sint-Alexius" is een thuisondersteunende opvangstructuur. Het biedt gedurende één of meerdere volledige dagen (8-17u) per week opvang voor ouderen die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben. Ons centrum heeft als doel de zelfredzaamheid van de gebruikers te bevorderen zodat deze zolang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kan blijven.
 

Contact

Alexianenweg
27
3300
Tienen
route

Telefoonnummer

016 81 59 02

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring