NL FR

OC Vurste, Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste

Start

een zinvolle dagbesteding communiceren een maatschappelijke positie verwerven leren samenleven een sociaal netwerk binnen én buiten het centrum.

O.C. Broeder Ebergiste

Als medewerkers van het orthoagogisch centrum Broeder Ebergiste ondersteunen we volwassenen met een verstandelijke beperking bij het uitbouwen van hun levensproject.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Een veilige thuishaven

Als medewerkers van het orthoagogisch centrum Broeder Ebergiste ondersteunen we volwassenen met een verstandelijke beperking bij het uitbouwen van hun levensproject. Wij willen dat realiseren in een werkgemeenschap waar respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid onze belangrijkste fundamenten zijn. Wij laten dat zien in wie we zijn, hoe we denken en wat we doen. We willen mensen zijn met een liefdevolle grondhouding, die durven te denken en van aanpakken weten. Wij werken in een christelijk geïnspireerde organisatie die richting geeft en perspectief biedt aan ons professioneel handelen. Wij doen dat in een open en permanente dialoog die ruimte laat aan individuele verscheidenheid. Wij engageren ons – elke dag opnieuw – in grote en kleine dingen betekenisvol te zijn voor elk ander.

Onze visie op de dienstverlening

Inhoudelijke en organisatorische dienstverleningsprincipes

“Wij willen voor alle bewoners een ‘veilige thuishaven’ creëren.”

Wij willen voor alle bewoners een "veilige thuishaven" creëren. De begeleiding besteedt veel aandacht om het "samenwonen" in de woongroepen zo kwaliteitsvol mogelijk uit te bouwen.
Net als in een gezin doen we in de woongroep heel veel dingen samen. Tegelijk houden we ook rekening met de individuele mogelijkheden, vragen en wensen van bewoners. Het voortdurend afstemmen van gemeenschappelijke en individuele behoeften is een centraal aandachtspunt in de dienstverlening van het centrum. Deze afstemming doen wij uitdrukkelijk in overleg met elke bewoner en zijn sociaal netwerk (ouders, vrienden,...). Op die manier proberen wij elke bewoner de controle over zijn/haar leven in eigen handen te laten. Het centrum zal steeds zoeken naar de meest gepaste ondersteuning van het ogenblik.

Dezelfde principes hanteren wij voor de deelnemers die enkel een beroep doen op onze centra voor dagbesteding.
De activiteiten van de dagbesteding dienen zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de interesses én mogelijkheden van elke deelnemer.

Voor elke bewoner of deelnemer zijn de onderliggende doelstellingen van de hierboven beschreven dienstverleningsprincipes:

  • Als uniek en zelfstandig individu erkend en herkend worden
  • Leren samenleven en communiceren
  • Een maatschappelijke positie verwerven via een zinvolle dagbesteding
  • Deel kunnen uitmaken van een sociaal netwerk binnen én buiten het centrum

“Wij engageren ons – elke dag opnieuw – in grote en kleine dingen betekenisvol te zijn voor elk ander.”

Het realiseren van de hierboven beschreven inhoudelijke dienstverleningsprincipes vraagt naar een aangepaste organisatiestructuur. Centraal in de organisatie van de dienstverlening staat de relatie tussen de bewoner/deelnemer en de aan hem of haar toegewezen persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider moet ervoor zorgen dat de inhoudelijke dienstverleningsprincipes vorm kunnen krijgen. Hiervoor treedt de persoonlijk begeleider op als een persoonlijke coach.

Om deze belangrijke rol optimaal te kunnen vervullen wordt de persoonlijk begeleider zelf ook gecoacht door een multidisciplinair team. Dit team ontwikkelt onder leiding van een ortho-agoog en in overleg met de bewoner/deelnemer een geïndividualiseerd dienstverleningsplan. Het is in de eerste plaats de persoonlijk begeleider die de uitvoering van het goedgekeurde dienstverleningsplan coördineert en opvolgt.

Onze doelgroep

Onze dienstverlening bestaat uit een tehuis voor niet-werkenden (nursingtehuis, bezigheidstehuis, kortverblijf, logeren) en een tehuis voor werkenden (geïntegreerde dagbesteding, centrum voor dagbesteding).

Waaruit bestaat de dienstverlening?

Wonen

Het tehuis voor niet-werkenden

A. Het Nursingtehuis

Het nursingtehuis biedt een intensieve, permanente en geïntegreerde woon- en dagbesteding aan. Een woongroep bestaat uit ongeveer 10 mensen en heeft een specifiek woonklimaat dat rekening houdt met de behoeften van haar bewoners. De begeleiders proberen een huiselijke sfeer te creëren door de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het dagelijks huishoudelijke gebeuren van de leefgroep. "Geïntegreerde dagbesteding" is specifiek voor het nursingtehuis. In deze vorm van dagbesteding opteren de begeleiders (geïntegreerde) dagbesteding eveneens voor een directe aansluiting bij het woongebeuren zowel wat de inhoud als de locatie van de dagbesteding betreft.

B. Het bezigheidstehuis

Het bezigheidstehuis biedt een permanente woonondersteuning aan. In het bezigheidstehuis kunnen mensen samenwonen in een woongroep of ze kunnen 'begeleid zelfstandig wonen'. Begeleid zelfstandig wonen staat voor een nog zelfstandiger vorm van wonen dan de klassieke formule in woongroepen. Een sterk doorgedreven geïndividualiseerd woonprogramma is hier de vertaling van. In tegenstelling tot het nursingtehuis is de dagbesteding voor bewoners van het bezigheidstehuis in principe gescheiden van de woonfunctie.

C. Kortverblijf

Wanneer mensen zoeken naar een tijdelijke woonbegeleiding voor een persoon met een mentale handicap, kunnen ze eveneens beroep doen op het centrum. De maximale begeleiding in kortverblijf is 92 dagen per jaar.

D. Logeren

Voor superkorte woonbegeleiding kan men eveneens terecht in het centrum. Dit laat bijvoorbeeld ouders toe om eens alleen met vakantie te gaan. De maximale begeleiding in logeerdagen bedraagt 1 week.

Het tehuis voor werkenden

Het tehuis voor werkenden biedt kleinschalige woonbegeleiding aan mensen met een mentale handicap die overdag in een beschutte werkplaats of op de reguliere arbeidsmarkt werken. Zij krijgen per week een aantal uren ondersteuning en begeleiding bij hun huishoudelijke activiteiten en bij hun vrijetijdsbesteding. Ook psychosociale ondersteuning en budgetbegeleiding behoren tot de belangrijkste opdrachten van de woonbegeleiders.

Beschermd wonen

Het project beschermd wonen biedt kleinschalige woonbegeleiding aan mensen met een mentale handicap. Deze vorm van wonen kan gecombineerd worden met tewerkstelling in een beschutte werkplaats en/of de dagbesteding van het bezigheidstehuis. Het grootste verschil met een tehuis voor werkenden zit in het aantal uren woonbegeleiding. Mensen in beschermd wonen hebben minder uren woonbegeleiding dan mensen in het tehuis voor werkenden.

Dagbesteding

De geïntegreerde dagbesteding

In het nursingtehuis wordt er niet principieel vertrokken van een expliciete scheiding tussen het wonen en de dagbesteding. De begeleiders verantwoordelijk voor de dagbesteding opteren voor een directe aansluiting bij het woongebeuren. Alle activiteiten hebben als hoofddoel de bewoners ervaringen aan te bieden in een veilige en warme sfeer. De eigen inbreng van de bewoners kan variëren van ' zelf doen' naar 'genieten' van wat wordt aangeboden. Aansluitend bij de mogelijkheden van de bewoners wordt zelfstandigheid gestimuleerd of onderhouden, soms op een beperkt gebied. Deze activiteiten worden individueel of in kleine groepjes begeleid.

Het Centrum voor Dagbesteding

De voorziening beschikt over 3 locaties waar het Centrum voor Dagbesteding operationeel is : in Gent (Het Veer), in Vurste ('t Atelier) en in Deinze (Ter linde).
Deze 3 locaties kunnen een uitgebreid aanbod ontwikkelen dat heel sterk door de deelnemers zelf wordt meebepaald. Dit aanbod kan in een vijftal dagbestedingsfuncties worden uitgedrukt:
Een ambachtelijke functie, een vormingsfunctie, een belevingsfunctie, een functie arbeidszorg en een functie begeleid werk.

 

Contact

contact
Leenstraat
31-35
9890
Vurste
route

ONZE VESTIGINGSPLAATSEN

Borgwal (hoofdlocatie)

Verblijf en dagondersteuning
Adres: Leenstraat 31-35, 9890 Vurste
tel: 09/389.04.11
Email: oc.br.ebergiste
Wegbeschrijving

Borgwalhoeve

cafetararia en ontmoetingsruimte
borgwalhoeve@fracarita.org

Zevenhuizen

Verblijf
Adres: Gestichtstraat 2, 9000 Gent
tel: 09/2429310
Email: Zevenhuizen
Wegbeschrijving

De Rank

Verblijf
Adres: Spoorweglaan 19, 9840 De Pinte
tel: 09/282.81.21
Email: De Rank
Wegbeschrijving

Huize Vander Schueren

Verblijf
Adres: Eiland 2, 9520 Sint-Lievens-Houtem
tel: 053/63.16.20
Email: Huize Vander Schueren
Wegbeschrijving

Ter Linde

Verblijf en dagondersteuning
Adres: Kaleshoek 53, 9800 Deinze
tel: 09/.81.81.41
Email: Ter Linde
Wegbeschrijving

Het Veer

Dagondersteuning
Verblijf en Adres: Ottergemsesteenweg 130, 9000 Gent
tel.09/220.14.50
Email: Dagcentrum Het Veer
Wegbeschrijving

De Nieuwe Brug

Verblijf
Adres: Pontstraat 12, 9831 Deurle
Tel: 09/321.04.00
Email: De Nieuwe Brug
Wegbeschrijving

Inclusief wonen

Mobiele begeleiding
Diverse locaties te Gavere en Gent

contact via onze locatie "Zevenhuizen" te Gent
tel: 09/242.93.16
Email: De ambulante kring

Oud klooster

Verblijf
Kasteelreef 46
9660 Brakel
Tel: 09/389.04.11
website: http://www.ebergiste.be

website
http://www.ebergiste.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring