NL FR

OC Roeselare, O.C. Sint-Idesbald

Start

eigentijds en flexibel Een persoonlijk toekomstperspectief bieden dagbesteding en vrije tijd een groene omgeving dromen en behoeften van mensen helpen waarmaken wonen

O.C. Sint-Idesbald

O.C. Sint-Idesbald is een heuse netwerkorganisatie voor kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen waaraan een waaier van ondersteuningsmogelijkheden kan aangeboden worden.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Een persoonlijk toekomstplan

Het bieden van een persoonlijk toekomstperspectief op vlak van wonen, dagbesteding en vrije tijd, gekoppeld aan de nodige ondersteuning van het netwerk, dient te leiden tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.  We bieden mogelijkheden aan zodat de cliënt als een evenwaardige partner actief en volwaardig deelneemt aan een harmonieuze en constructieve interactie met de ruime omgeving. 
 

“De dromen en behoeften van de mensen die op ons beroep doen, staan centraal en we willen aangepast, eigentijds en flexibel zoeken naar antwoorden.”

 

De dromen en behoeften van de mensen die op ons beroep doen, staan centraal en we willen aangepast, eigentijds en flexibel zoeken naar antwoorden. Daarbij gaan we maximaal uit van de mogelijkheden van de persoon en zijn context.  We willen zorg op maat uitbouwen, gefundeerd op mogelijkheden van mensen, waarbij we steeds zoeken naar het meest haalbare én wenselijke voor de cliënt.
 

Onze doelgroep

Kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen

Vandaag, 2011, is het ‘Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald’ een heuse netwerkorganisatie voor kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen waaraan een waaier van ondersteuningsmogelijkheden kan aangeboden worden. Het aanbod naar minderjarigen wordt georganiseerd op twee campussen, beide in een groene omgeving. De samenwerking met de eigen lagere en secundaire school staat op de voorgrond maar is niet exclusief. In de praktijk werken we samen met meerdere scholen, gewoon en buitengewoon onderwijs, in de brede regio van Roeselare.
We bieden begeleiding en behandeling aan Kleuters en kinderen met een matig tot ernstig mentale handicap (De Parel), aan Kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (en eventueel licht mentale handicap) (De Zilten – Djambo) en aan kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen (Ten Bunderen ). De dienstverlening naar volwassenen richt zich naar personen met een handicap.  We onderscheiden onze dienstverlening volgens de levensdomeinen: Wonen, Atelier en vrije tijd, Arbeid, Itinera. Itinera richt zich tot volwassen mannen, met een verstandelijke beperking, die omwille van het begaan van strafbare feiten in de gevangenis verblijven en het statuut van geïnterneerde hebben.
 

Contact

De Zilten
52
8800
Roeselare
route

Met de wagen: Komt u uit de richting Gent (E40) via Kortrijk E17, dan neemt u de wisselaar E403 - A17 tot aan de afrit Roeselare-Rumbeke 6, daar volgt u de N36 richting Roeselare, die overgaat in de R32, tot aan het kruispunt richting Diksmuide. U volgt deze weg tot aan de eerste straat rechts (±250m). Dit is de Zilten. U volgt dit en u komt uit aan de hoofdingang van het OC. (links gelegen). Uw wagen kunt u parkeren op de centrale parking. Komt u uit de richting Brugge A17, dan neemt u de afrit Roeselare-Rumbeke 6, daar volgt u de N36 richting Roeselare, die overgaat in de R32, tot aan het kruispunt richting Diksmuide. U volgt deze weg tot aan de eerste straat rechts (± 250m). Dit is de Zilten. U volgt dit en u komt uit aan de hoofdingang van het OC. (links gelegen) Uw wagen kunt u parkeren op de centrale parking. Komt u uit de richting Ieper A19, dan neemt u de wisselaar A19 - A17 tot aan de afrit Roeselare-Rumbeke 6, daar volgt u de N36 richting Roeselare, die overgaat in de R32, tot aan het kruispunt richting Diksmuide. U volgt deze weg tot aan de eerste straat rechts (± 250m). Dit is de Zilten. U volgt dit en u komt uit aan de hoofdingang van het OC. (links gelegen) Uw wagen kunt u parkeren op de centrale parking.

 

Telefoonnummer

051 26 43 00

website
http://www.ocsintidesbald.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring