NL FR

OC Lummen, O.C. Sint-Ferdinand

Start

een individuele begeleiding ervaringsdeskundigheid groei naar volwassenheid zorg op maat opvoeding het optimaliseren van de levenskwaliteit Een stimulerend leefklimaat

O.C. Sint-Ferdinand

Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand beschikt over meer dan 100 jaar ervaring en wil met aangepaste voorzieningen blijven inspelen op nieuwe noden van jongeren en volwassenen en hun context. We bieden een breed zorgaanbod aan voor jongeren en volwassenen en hun context met een specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte, gefocust op het vinden van hun plaats in de maatschappij.

Volgende kernwaarden stellen we voor om te vermelden het in het vierkant:
- Vertrouwen
- Rust en warmte
- Positief zijn
- Respectvolle aanvaarding
- Geduld
- Creativiteit
- Kansen bieden
- Luisteren
- Samenwerken
- Empathie
- Ondersteuning
- Structuur en veiligheid
- Flexibiliteit
- Open communicatie

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Brede zorg voor zij die zorg nodig hebben!

De leerling/cliënt staat centraal bij alles wat we doen. Van bij de aanmelding bekijken we het totale pakket aan hulpvragen van de jongeren en volwassenen. We richten ons op hun mogelijkheden en talenten om een concreet zorgaanbod uit te werken. We bieden een brede zorg voor de jongeren/volwassenen en hun omgeving zodat ze hun plaats in de maatschappij kunnen verwerven. Die brede zorg is vaak van essentieel belang om verder tot onderwijs en ontwikkeling te kunnen komen.

Verbindend en solidair samenwerken!

We realiseren een werking waarbij we maximaal samenwerken. Een solidaire samenwerking zal onze organisatie alleen maar versterken. We zorgen voor een totale begeleiding van jongeren en volwassenen over de jaren heen in al zijn aspecten.

We zijn een warme organisatie met gedreven medewerkers die voor elkaar zorgen, met een luisterend oor, respectvol en geduldig.

Organogram O.C. Sint-Ferdinand

Voor kinderen en jongeren

Multi Functioneel Centrum
Voor kinderen en jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen en/of met een verstandelijke beperking, met autismespectrumstoornissen

  • Ambulante en mobiele begeleiding
  • Dagopvang
  • Dagbesteding
  • Verblijf
  • Kortdurende ondersteuning
  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Voor volwassenen

Flexibel Aanbod Meerderjarigen
Voor volwassenen met gedrags- en/of emotionele problemen en/of met een verstandelijke beperking

  • Woonondersteuning
  • Dagondersteuning
  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Onze doelgroep

Voor minderjarigen:

Meisjes en jongens met autisme en/of gedrags- en emotionele problematiek en/of verstandelijke beperking kunnen een beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand voor mobiele/ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf. Dit kan in Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Ferdinand en Multifunctioneel Centrum (MFC) ’t Hoeveke.

Laagdrempelige hulpverlening.
Zo kort en dicht mogelijk bij de jongere én zijn gezin.
Iedere jongere heeft recht op een plek waar hij/zij mag zijn.

MFC Sint-Ferdinand

MFC Sint-Ferdinand richt zich naar schoolgaande meisjes en jongens van
6 tot en met 18 jaar (voor bepaalde begeleidingsvormen kan dit zelfs tot 25 jaar – zie verder) met
Een (rand)normale begaafdheid of zwakbegaafdheid in combinatie met ASS of gedrags- en emotionele problematiek.
Een licht verstandelijke beperking eventueel in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.
Jongens met een zeer ernstige gedrags- en emotionele problematiek (GES + statuut) die nood hebben aan begeleiding en ondersteuning door een gespecialiseerde voorziening.

En…
Voor het schools traject werken we intensief samen met OV3 of OV4.
Bij opstart van de begeleiding is de jongere ingeschreven in BuLO De Blinker of BuSO Sint-Ferdinand.

MFC ‘t Hoeveke

MFC ’t Hoeveke richt zich tot schoolgaande meisjes en jongens met een matig tot ernstig verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.
Volwassenen met een beperking kunnen beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand voor woonondersteuning, dagondersteuning en rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH).

Voor volwassenen:

Dit kan in FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) Sint-Ferdinand.

Volwassenen met een beperking kunnen beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand voor woonondersteuning, dagondersteuning en rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH).
We noemen dit FAM Sint-Ferdinand.

Krachtige mensen verdienen krachtige ondersteuning

We ondersteunen personen met een beperking in een complexe samenleving.
We geloven in de krachten van de cliënt.
Met respect voor de cliënt en een positieve betrokkenheid investeren we in de toekomst.
We zetten ondersteuningstrajecten op die de kwaliteit van bestaan bevorderen.
Deze trajecten zijn zo inclusief mogelijk en gebaseerd op het concentrisch model.
Onze kracht is onze flexibele, creatieve en innoverende manier van werken.
We zetten in op de competenties van medewerkers en professioneel handelen.

Contact

contact
Sint-Ferdinandstraat
1
3560
Lummen
route

Route :
HOE KAN JE ONS BEREIKEN?
O.C. Sint-Ferdinand ligt in het groen, maar toch vlakbij de autostrade.

Kom je van de richting Leuven?
Dan neem je afrit 26 (Lummen – centrum) en rijdt naar rechts.

Kom je vanuit een andere richting?
Dan neem je afrit 26 (Lummen – centrum) en rijdt naar links, over de brug van de autostrade.


In beide gevallen volg je nadien de volgende route:
Neem de eerste straat rechts – richting Centrum (Lindekensveld)
Op de rotonde neem je de 2de straat rechts (Groenstraat)
Op het T-kruispunt ga je naar rechts (Vandemarckestraat)
Je blijft rechts aanhouden
Je rijdt de brug over de autostrade over (Sint-Ferdinandstraat)
O.C. Sint-Ferdinand is het eerste gebouw aan je linkerkant

Telefoon:
Je kan contact opnemen
met O.C. Sint-Ferdinand via het algemeen nummer 013 530 600.

Dit kan elke werkdag van 08.00u tot 17.00u.

Tijdens schoolvakanties
van 8.00u tot 12.00u
en van 12.30u tot 16.00u.

TEL. 013 530 600
FAX  013 530 601
E-MAIL  oc.st.ferdinand@fracarita.org

website
http://www.sintferdinand.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring