NL FR

O.C. het Roerhuis

Start

een open huis een variëteit van activiteiten Een leeftijdsadequate levenswijze een thuis voor bewoners bewoner staat centraal

O.C. Het Roerhuis

O.C. "Het Roerhuis"

· is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

· biedt ondersteuning op maat bij het wonen en/of zinvolle dagbesteding rekening houdend met de mogelijkheden.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Een thuis voor onze bewoners

Het Roerhuis kiest voor een werking met drie woongroepen. Ze hebben dezelfde basisvisie maar elk hun eigen vormgeving en eigen sfeer gecreëerd door bewoners en begeleiders. De bewoners wonen in het Roerhuis. Voor de meeste bewoners is dat hun thuis, de plaats waar men zichzelf kan en mag zijn, een plaats waar men graag is en tot rust kan komen. In het Roerhuis werken we met volwassen mensen, die evenwel een sterke hulpvraag stellen. Dit houdt in dat we hen een leeftijdsadequate levenswijze aanbieden met oog voor hun persoonlijke beleving. Het Roerhuis is een open huis waar bezoekers steeds welkom zijn.

“Activiteiten zijn een medium om met bewoners in relatie te treden waarbij zij hun mogelijkheden leren kennen, laten ontwikkelen en gebruiken; hun interesses uitdiepen; dingen ten volle beleven.”

Het samen op weg gaan met bewoners staat centraal. Alles wordt samen gedaan en er zijn geen privileges of aparte pauzes voor begeleiders. Ook communicatie is een belangrijk punt. Er wordt naar de bewoners geluisterd en rekening gehouden met hun standpunt. Het dagelijkse leven van onze bewoners wordt opgevuld door een variëteit van activiteiten waarin wel een vaste routine zit. Activiteiten zijn een medium om met bewoners in relatie te treden waarbij zij hun mogelijkheden leren kennen, laten ontwikkelen en gebruiken; hun interesses uitdiepen; hen belevingen aanbieden. Daarnaast wordt er veel klemtoon gelegd op de activiteiten buitenshuis : winkelen, film, café-bezoek, paardrijden...

“We bieden de bewoners een leeftijdsadequate levenswijze aan met oog voor hun persoonlijke beleving.”

Binnen de werking wordt veel belang gehecht aan een goed contact tussen de bewoner en zijn familie. Familie is steeds welkom op het Roerhuis en er is een open gesprekssfeer met hen . Voor de medische en paramedische zorgen van de bewoners wordt er beroep gedaan een vaste huisarts, thuisverpleegdiensten en kinésisten. Daarnaast is er een vaste samenwerking met een neuropsychiater, podoloog en tandarts. Ook participeren er zeer regelmatig vrijwilligers aan de werking van het Roerhuis.

Het tehuis voor niet-werkenden ...

 wil in de eerste plaats een huis én een thuis bieden voor volwassen personen met een mentale handicap behorende tot de erkende doelgroep. De bewoners wonen in het Roerhuis. Het  is hun thuis, de plaats waar men zichzelf kan en mag zijn, een plaats waar men graag is en tot rust kan komen. Mede bepaald vanuit een christelijk mensbeeld willen wij samen met hen dit wonen uitbouwen. Het tehuis is een kleinschalige woonvoorziening in de stad. De woonvorm kan omschreven worden als deze van een woongroep met gemeenschappelijke leefruimtes mét individuele slaapkamers. De drie woningen van het Roerhuis, met elk 10 bewoners, zijn gedelokaliseerd ten opzichte van elkaar.

Het dagcentrum...

wil in de eerste plaats het welzijn van zijn gasten bevorderen. Met 'welzijn' wordt bedoeld : "het gevoel hebben iemand te zijn met een eigen identiteit, een mens die zijn leven met anderen deelt en dit leven als goed en zinvol ervaart".

“Binnen de werking wordt veel belang gehecht aan een goed contact tussen de bewoner en zijn familie.”

Het dagcentrum werkt aan kwaliteit van leven: aan het algemeen welbehagen, aan het tevredenheidsgevoel én aan de interactieve maatschappelijke inbedding. Het dagcentrum is een kleinschalig activiteitencentrum dat werkt in kleine groepen gericht op verbondenheid en actieve betrokkenheid.

 

Onze doelgroep

Residentiële opvang van volwassen personen met een matig tot ernstig mentale beperking, met eventuele bijkomende psychische of motorische stoornissen.


Ambulante opvang van volwassen personen met een mentale beperking, met eventuele bijkomende psychische of motorische stoornissen vanuit de thuissituatie én vanuit de woongroepen.

Wij ondersteunen en begeleiden deze personen bij het wonen, de activiteiten van het dagelijks leven en de dagbesteding in 4 afdelingen :

· als tehuis voor 30 personen, ingedeeld in drie woongroepen van elk 10 bewoners

· als dagcentrum voor 10 personen, ingedeeld in twee activiteitengroepen : beleving en ontplooiing

Contact

Galgebergstraat
42
3000
Leuven
route

Het Roerhuis, Galgebergstraat 42, 3000 Leuven

Algemeen nummer: 016 310 301

Directie: 016 310 300

Woongroep de Vleugel

Tel. 016 310 305
E-mail: vl.roerhuis@fracarita.org

"De Vleugel" is een leefgroep waarvan de bewoners heel wat zelfstandig aankunnen en waar de nadruk ligt op zo veel mogelijk hun leven in eigen handen nemen. Samen met hun begeleiders gaan ze op zoek naar een evenwicht tussen hun zorgvraag en het gepaste antwoord hierop.

Woongroep het Kareelveld

Tel. 016 310 304
E-mail: kv.roerhuis@fracarita.org

Leefgroep ‘het Kareelveld’ is een thuis voor de bewoners die al wat meer nood hebben aan ondersteuning bij hun dagelijkse handelingen en activiteiten. Deze hulp krijgen ze van hun begeleiders die hen dag in dag uit bijstaan in het uitbouwen van een volwaardig en gelukkig leven.

Woongroep de Brusselse

Tel 016 310 303
E-mail: br.roerhuis@fracarita.org

In leefgroep ‘de Brusselse’ wonen volwassenen die door hun beperking heel wat begeleiding en lichamelijke verzorging nodig hebben. Ze krijgen er ondersteuning om een goed en gezond leven te leiden. De begeleiders werken hier samen met de bewoners aan wat voor ieder van hen écht belangrijk is.

Het Dagcentrum

Tel. 016 310 306
E-mail: dc.roerhuis@fracarita.org

Zowel aan leefgroepbewoners als aan dagcentrumgasten die elders wonen, biedt de begeleiding zinvolle dagbesteding, leuke activiteiten, pedagogische ondersteuning, persoonlijke begeleiding en een gezellige sfeer. Een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn !

website
http://www.hetroerhuis.be/
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring