NL FR

O.C. De Beweging

Start

gelijkwaardigheid respect een onvoorwaardelijke positieve aanvaarding zin en betekenis voor gebruikers en medewerkers deskundigheid vraaggestuurde ondersteuning Communicatie veiligheid

O.C. De Beweging

Het Ortho-agogisch Centrum (OC) De Beweging ondersteunt volwassen personen met een beperking en hun netwerk. Het OC biedt ondersteuning in functie van wonen en van dagbesteding, zowel in groep (zoals het tehuis in Gijzenzele en het dagcentrum in Bottelare) als individueel (via de dienst Beschermd Wonen of de dienst Begeleid Werk).

Sinds 1 januari 2015 maakt het OC deel uit van het Flexibel Aanbod Meerderjarigen, kortweg FAM. Met  FAM wil de Vlaamse Overheid aan de cliënten de kans bieden om vlotter te schakelen tussen de verschillende vormen van ondersteuning (thuis, overdag of ook ’s nachts).

Klik hier naar onze website: www.ocdebeweging.be

 

Klik op 'wie zijn we' voor meer info.

Wie zijn we

Ondersteuningsvormen

In het OC De Beweging ondersteunen we elke cliënt op zo’n manier dat deze maximaal de regie over het eigen leven in handen kan nemen.

Samen met jou en met personen die voor jou belangrijk zijn wordt er daarom een ondersteuningsplan opgemaakt. Zowel je sociaal netwerk (bv. familie en vrienden, mantelzorg, …) als je professionele reguliere maatschappelijke netwerk (bv. de huisarts, gezinshulp, …) worden hier maximaal in betrokken. Het ondersteuningsplan geeft een overzicht van de ondersteuningsvragen en bronnen van ondersteuning.  Het weerspiegelt eveneens jouw wensen en dromen: hoe kan jij de regie over je eigen leven in handen nemen?

Naargelang de aard en de intensiteit van de ondersteuning onderscheiden we drie vormen.

Bij woonondersteuning kan je worden begeleid bij alle mogelijke aspecten die met wonen te maken hebben. Dit kan gaan van zeer intensieve hulp de klok rond, tot eerder een sporadisch contact met een begeleider die om de paar weken bij jou aan huis komt.

Dagondersteuning betekent dat je samen met een begeleider op zoek gaat naar een vorm van zinvolle dagbesteding die het best bij jou past.  Dit kan gaan om deelname aan atelierwerking, activiteiten van sport en spel, georganiseerde uitstappen, … Of er wordt met jou een heel individueel traject gegaan waardoor je kan aansluiten bij extern cursusaanbod, bij een vereniging voor vrije tijd, of je op vaste dagen ergens vrijwilligerswerk kan doen of betaalde arbeid kan verrichten.

Individuele ondersteuning tenslotte is er voor elke cliënt. Niet enkel bij Beschermd Wonen, maar ook bij de andere zorgvormen kan een begeleider bij je aan huis komen.  Dit noemen we mobiele begeleiding. Kom jij als cliënt naar een locatie van het OC om individueel te worden ondersteund, dan spreken we van ambulante begeleiding.

Individuele ondersteuning kan bestaan uit individuele psychosociale ondersteuning, individuele praktische hulp, globale individuele ondersteuning en telefonische permanentie die 24u/24u ter ondersteuning kan worden ingeroepen.

Je kan met je begeleider tal van zaken bespreken: welbevinden, relaties, opvoeding van de kinderen, werk, maatschappelijke inclusie, … 

Locaties

Naargelang de aard en de intensiteit van de ondersteuning kan deze plaatsvinden op verschillende locaties:

Het Tehuis te Gijzenzele is een residentiële voorziening die vandaag persoonsgerichte ondersteuning biedt aan 28 personen met een erkenning nursing (22 plaatsen) of bezigheid (6 plaatsen).

Het Dagcentrum te Bottelare wil ondersteuning bieden in dagbesteding aan personen met een meervoudige motorische beperking.

Via de dienst Begeleid Werk kunnen personen met een beperking, voor wie betaald werken niet haalbaar is, zinvol werk verrichten in het reguliere arbeidscircuit.

De entiteit Beschermd Wonen, in evolutie naar een Dienst Inclusieve Ondersteuning, biedt ondersteuning aan personen met een beperking die over een zekere mate van zelfredzaamheid beschikken, waardoor ze een autonoom geïntegreerd wonen en leven aankunnen. Vandaag ondersteunt deze dienst ruim twintig personen in de regio Groot-Oosterzele.

Onze identiteit

Als voorziening van de Broeders van Liefde wil het OC De Beweging een sterke en dynamische organisatie zijn. In het zorglandschap willen we ons doelgericht opstellen. De gezamenlijke missie van de Broeders van Liefde vormt hierbij ons kader én onze inspiratiebron. We streven ernaar cliënten en medewerkers maximaal als gelijkwaardige partners te betrekken.  Deze vraaggestuurde ondersteuning veronderstelt zorg op maat, een keuze waar we voluit voor gaan. Welke weg een cliënt ook gaat, er is altijd een medewerker die met hem of haar mee stapt. Dit doet hij vanuit een positieve aanvaarding en binnen de mogelijkheden van de organisatie. Zo vindt men samen voor elke cliënt een plek  waar hij of zij zich thuis kan voelen.

De begeleider zelf kan terugvallen op een krachtige ondersteuningsmethodiek en op de ruggensteun van het team. Ook bij andere medewerkers willen we dat zij steun vinden in de organisatie en kracht kunnen putten uit collegiale samenwerking. Zin hebben voor een constructieve en respectvolle dialoog is daarom essentieel bij al onze medewerkers. Of je nu echter medewerker bent of cliënt, altijd willen we mensen zoveel mogelijk kansen bieden: kansen om zich te ontwikkelen en om eigen keuzes te maken, in het bezigzijn van elke dag of bij belangrijke mijlpalen in leven of loopbaan. Op die manier willen we een organisatie zijn waar elk van onze cliënten en medewerkers zin en betekenis kan vinden in het eigen leven of werk. 

Geschiedenis

Het OC is opgericht in 1983 op vraag van de oudervereniging van het toenmalige MPI Sint-Gregorius te Gentbrugge. Aanvankelijk start het OC als een dagcentrum voor vijf volwassen personen met een motorische handicap, als aansluiting op de minderjarigenwerking van het MPI. ‘s Ochtends, ‘s avonds en gedurende het weekend verblijven de bezoekers van het dagcentrum in het KOC Sint-Gregorius. Reeds een vijftal jaar later  wordt het domein te Gijzenzele gekocht dat  plaats kan bieden aan vijftien tehuisbewoners.  Door de verhoogde vraag naar opvang van  personen met een niet-aangeboren handicap (NAH) breidt het Tehuis nog een aantal keer uit; vandaag hebben 28 personen er hun vaste stek gevonden.

Het Dagcentrum en ook Beschermd Wonen ontstaan in 1999 na een verschuiving tussen verschillende voorzieningen binnen de organisatie Broeders van Liefde. Het Dagcentrum  vindt een mooie locatie te Bottelare en evolueert snel naar een capaciteit  van 19 plaatsen.  Om de cliënten ook verder te helpen bij een dagbesteding buiten het centrum wordt in 2011 een dienst Begeleid Werken opgericht en neemt een jobcoach zijn intrek in het Dagcentrum. Beschermd Wonen, gestart in een groepswoning met drie cliënten, begeleidt ondertussen een 25-tal personen die bijna allen alleen wonen. 

Meer informatie

Op onze website www.ocdebeweging.be vind je nog heel wat meer aanvullende informatie over de werking van het centrum. 

Het grote nieuws uit onze voorziening lees je op de homepagina van onze website.

Voor de kleine nieuwtjes, die het peper en zout zijn van onze werking, kan je terecht op de Facebookpagina van het OC De Beweging. 

 

Onze doelgroep

Het OC De Beweging richt zich tot volgende doelgroepen:

·         Volwassen personen met een meervoudig motorische beperking, ofwel een aangeboren (neuro-)motorische beperking, of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

·         Volwassen personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Een toestemming van het VAPH is nodig wil je langdurig op onze ondersteuning beroep kunnen doen. Je kan echter ook genieten van een beperkte ondersteuning wanneer je deze toestemming (nog) niet hebt, maar er wel een vermoeden is van handicap. We spreken dan van RTH, of Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening. Meer info vind je op onze website onder ‘Aanbod’. 

Contact

Brielstraat
46
9860
Gijzenzele
route

OC De Beweging - Brielstraat 46 - 9860 Gijzenzele

Contactgegevens

E-mail: de.beweging[at]fracarita.org

Telefonisch:

·         Algemeen onthaal: 09/210 01 90

·         Dagcentrum: 09/363 04 18 

·         Begeleid Werk: 0474/25 30 25

Contactpersonen:

·         Algemeen directeur: Christa Heyse

·         Agogisch directeur OC De Beweging: Marnix Polfliet

·         Administratief-logistiek directeur: Petra Matthys

·         Coördinator OC De Beweging: Bart Gosselin

website
www.ocdebeweging.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring