NL FR

OC De Beweging

Start

zin en betekenis voor gebruikers en medewerkers deskundigheid gelijkwaardigheid veiligheid respect vraaggestuurde ondersteuning een onvoorwaardelijke positieve aanvaarding Communicatie

OC De Beweging

Het Orthoagogisch Centrum (OC) De Beweging ondersteunt volwassenen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. De organisatie vertegenwoordigt de volwassenenwerking van het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius te Gentbrugge. Ons toekomstproject Groot Bewijk (Oosterzele) is in volle ontwikkeling. We ondersteunen volwassenen met een beperking vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en de maatschappij iets kunnen betekenen. Er is ruimte voor elkaar, het netwerk en de omgeving. En dat werkt versterkend. 

 

ONZE TOEKOMST: GROOT BEWIJK
Groot Bewijk is een uniek project. In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek wil OC De Beweging mensen met een beperking de kans geven om zelfstandig te wonen, met nabijheid van begeleiding. En dat op wandelafstand van de levendige dorpskern Scheldewindeke (Oosterzele).
Omdat ook het Dagcentrum van OC De Beweging aan dit project is gekoppeld, bestaan er mogelijkheden voor werken, dagactiviteiten en ontmoeten.

 

 

 

Klik op 'wie zijn we' voor meer info.

Wie zijn we

Wij ondersteunen volwassenen met een beperking vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en de maatschappij iets kunnen betekenen. Hoe wij kijken naar personen met een beperking schreven we neer in ons manifesto: vanuit gelijkwaardigheid en vastbesloten om samen een leven uit te bouwen in harmonie met de omgeving en de brede maatschappij.
We schreven het neer in ons manifesto.


HET MANIFESTO VAN OC DE BEWEGING


“Het leven loopt niet altijd zoals we willen. Er overkomt je iets bij de geboorte of erna en je kan fysiek of mentaal minder dan je zou willen. Je leven aanpassen aan de beperkingen is niet makkelijk. Je hebt het gevoel dat je wat vast zit, letterlijk en figuurlijk, dat je leven stilvalt. Je twijfelt, stelt je vragen.
Vanuit vragen van mensen zoals jij is OC De Beweging ontstaan. Wij ondersteunen volwassenen met een beperking die zelfstandig willen leven en bieden hierbij ruimte voor verbinding met hun netwerk en de omgeving.
Zelfs wanneer je fysieke bewegingsmogelijkheden beperkt zijn, helpen we je leven terug in beweging te brengen en een nieuw toekomstperspectief te vinden. Een toekomst waarin je meer autonoom je eigen weg kan gaan, zowel in wonen, vrije tijd als werk.
OC De Beweging is uitgegroeid tot een toonaangevend netwerk van mensen in onze regio. Een echte beweging van mensen (professionele specialisten, cliënten, vrijwilligers en sympathisanten) die verbinding maakt met de buurt. Samen staan we klaar om je te begeleiden naar waar je wilt gaan. Op jouw ritme. We stappen niet vòòr maar naast je. Jouw pad maken we zo breed mogelijk zodat kansen ontstaan om jouw talenten en mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. En dat zetten we graag mee in beweging. Jij vraagt en wij brengen de bal aan het rollen, de rest is samenspel. Voor je het beseft, beweeg je terug een pak vrijer in je leven.
Dus stel je alvast de vraag waar en hoe je wilt wonen, welk werk je wilt doen en wat je wilt doen in je vrije tijd. En kom er met ons over praten. We luisteren en gaan in dialoog. En eens we begrijpen wat je wilt, bewegen we hemel en aarde voor je.”

 

WAT WE DOEN

Woonondersteuning

Cliënten die nood hebben aan intensieve ondersteuning kunnen in OC De Beweging voltijds of deeltijds wonen. Op onze locatie te Gijzenzele organiseren we een woonomgeving die op alle vlakken is aangepast. De ondersteuning is mogelijk voor algemene dagelijkse handelingen van je leven (ADL) én bij het organiseren en beleven van vrije tijd.

Dagondersteuning

We bieden dagondersteuning aan mensen die niet (meer) terecht kunnen in het gewone arbeidscircuit of in een beschutte werkplaats. Cliënten worden tijdens weekdagen ontvangen in het dagcentrum te Bottelare of in Gijzenzele en kunnen er deelnemen aan verscheidene ateliers. Er is een uitgebreid aanbod met creatieve, sociale of semi-industriële accenten.

Individuele ondersteuning

OC De Beweging biedt individuele ondersteuning aan de cliënt of zijn/haar netwerk. Deze ondersteuning is helemaal gericht op zelfregie; we willen dat je zelf de touwtjes in handen neemt en staan klaar om je daar bij te helpen.

Begeleid werk

Een speciale vorm van individuele ondersteuning is Begeleid Werken. Het betekent dat je kan meewerken op een gewone werkpost, met begeleiding, in één of andere grote of kleine organisatie. De jobcoach ondersteunt jou tot je de taak volledig zelfstandig kan uitvoeren. Nadien blijft hij of zij bereikbaar en volgt jou van dichtbij op.

Onze doelgroep

 

Het OC De Beweging ondersteunt volwassen personen et een meervoudig motorische beperking, ofwel een aangeboren (neuro-)motorische beperking, of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Verder worden ook volwassen personen met een autismespectrumstoornis (ASS) begeleid.

Contact

Brielstraat
46
9860
Gijzenzele
route

Contactgegevens

  • Marnix Polfliet, agogisch directeur

Algemeen nummer: 09/210 01 90

Mail: info@debeweging.broedersvanliefde.be

 

website
www.debeweging.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring