NL FR

OC Bellingen, Huize Terloo

Start

een helende werking overbruggen van verschillen en tegenstellingen multidisciplinaire deskundigheid Een open dynamische benadering van samenwerking en zorg een actief-stimulerende leef- en leeromgeving voor jongeren

O.C. Huize Terloo

Het orthopedagogisch centrum Huize Terloo biedt, vanuit een - tijdelijke - residentiële opvang (internaat), aangepaste begeleiding en behandeling aan maximum 60 schoolgaande jongens en meisjes tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen en/of lichte mentale handicap.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info.

Wie zijn we

Dynamisch samenwerken en zorgen

Onze visie gaat uit van een open dynamische benadering van samenwerking en zorg. We onderkennen de complexiteit van het dagelijkse leven en de impact van de vele invloeden waaraan de opvoeding, de ontwikkeling, het (probleem)gedrag,… van de kinderen en jongeren onderhevig kunnen zijn.

“Het individu is een aangrijpingspunt om onrechtstreeks op het bredere niveau 'íets’ teweeg te brengen.”

Onze aandacht gaat naar het overbruggen van verschillen en tegenstellingen zodat de eigenwaarde van iedereen opnieuw kan gezien en ervaren worden. Het breder samenlevingsverband is voor ons de eerste plaats de relatie tussen individuen en meervoudige contexten zoals gezin, school, leefgroep en leeftijdsgenoten.

De interactie opvoeder-kind

“Het breder samenlevingsverband is voor ons de eerste plaats de relatie tussen individuen en meervoudige contexten zoals gezin, school, leefgroep en leeftijdsgenoten.”

Het individu is een aangrijpingspunt om onrechtstreeks op het bredere niveau 'íets’ teweeg te brengen. Gedragsproblemen of symptomen zijn een krachtig signaal van het kind dat de geremde ontwikkeling aangeeft. We zoeken naar een helende werking (condities van erkenning creëren) via het aanbieden van een gestructureerd aanbod van beschermende factoren in de interactie opvoeder-kind in vier belangrijke contexten: het gezin, de school, de leefgroep, de leeftijdsgenoten.


 

Onze doelgroep

Aangepaste begeleiding en behandeling

Het orthopedagogisch centrum Huize Terloo biedt, vanuit een - tijdelijke - residentiële opvang (internaat), aangepaste begeleiding en behandeling aan maximum 60 schoolgaande jongens en meisjes tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen en/of lichte mentale handicap.

Voorwaarden tot opname zijn:
* Een positieve beslissing door de provinciale evaluatiecommissie van het VAPH op een vraag naar een opname in het internaat.
* Het akkoord van het opnameteam in Huize Terloo. Voor vrijblijvende informatie (telefonisch, via een brochure of een bezoek) of een opnameaanvraag neemt men best contact op met één van de maatschappelijk werkers van Huize Terloo.

Uw kind verblijft in één van de 5 leefgroepen. Deze beschikken elk over een accomodatie vergelijkbaar met een grote moderne gezinswoning en een vast team van 4 opvoeders en een hoofdopvoeder. De vele facetten van het gewone dagelijks leven krijgen er aandacht (verzorging, hygiëne, huistaak- en studiebegeleiding, ontspanning....). Naargelang de behoefte worden de kinderen en jongeren van hieruit betrokken bij de verschillende individuele medische, paramedische (kiné, logo) en psychotherapeutische begeleidingsprogramma's.

School

De kinderen gaan buiten Huize Terloo naar school. Een 10-tal scholen in de ruime omgeving bieden vele keuzemogelijkheden in het gewoon en het buitengewoon onderwijs zowel qua studierichting als qua niveau.Waar mogelijk brengen de kinderen weekends en vakanties in hun gezin door. Zij kunnen daarvoor indien gewenst gebruik maken van het busvervoer dat Huize Terloo hiertoe organiseert. Waar nodig kunnen zij ook tijdens weekends en vakantieperioden in Huize Terloo verder opgevangen worden. Het werkingsmodel in Huize Terloo wordt vooral geïnspireerd door de algemene systeemtheorie en de cognitieve ontwikkelingstheorie.

Financiële bijdrage ouders

De financiële bijdrage van de ouders bedraagt ongeveer 2/3 van de kinderbijslag (afhankelijk van het aantal effectieve verblijfsdagen). Bepaalde schoolkosten worden in principe ook doorgerekend.

Bijkomende informatie

Een brochure waarin de werking van het centrum uitgebreider wordt toegelicht, is op eenvoudige telefonische aanvraag te verkrijgen.

Contact

Kareelstraat
2
1674
Bellingen
route

Telefoonnummer

02 363 09 50

website
http://www.huizeterloo.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring